Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - I) Közlekedés

Közlekedés : 240 Vasutak. G) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy út 73—75.) Igazgató: galgóczi Schober Antal, ministeri tanácsos, a por. III. o. kor. r. 1., a tör. in. o. M. r. és a szerb II. o. Tak. r. tul. Igazgató-helyettes: Szájbely Kálmán, kir. tanácsos, a por. Hl. o. kor. r., a rom. kor. r. tulajd. Főfelügyelő: Hendel Béla, kir. tanácsos, (berendelve a kereskedelemügyi m. kir. ministeriumba). Hivatalnok: Éácz István. C. I. Díjszabási szakosztály. Belföldi és Ausztriával való áruforgalom. Szakosztályvezető: Szájbely Kálmán, főfelügyelő. Szakosztályvezetőhelyettes: Bukovinszky Arthur, főfelügyelő. C. I. a) Díjszabási ügyosztály. Helyi és belföldi köteléki forgalmak. Ügyosztályvezető: Jellinek Lajos, felügyelő. Felügyelők: Darvay Károly, (berend. a kereskedelmi ministeriumba), Méhely Pál, (berendelve a kereskedelmi ministeriumba.) Főellenőrök: Hajnal Vilmos, (berend. a ker. minis­teriumba), Bethlen István, gr., (berendelve a keresked. ministeriumba), Engberth János. Schneider Albert. Néger István. Bene László, Mátray Elemér, (berend. a keresk. ministeriumba). Ellenőrök: Rónay Emil. (berend. a ker. minist.-ba), Binder János, (berend. a keresk. ministeriumba). Kapus Béla. (berendelve a keresk. ministeriumba), Proszt Emil, Rischanek Antal. Segédtitkár: Krivácsy Gézn dr. Fogalmazók: Balogh Arthur, dr.. Képessy István, dr. Hivatalnokok: Weltner Emil. Gonda József. Kondor Mihály, Neisar Károly, Strovsky Lajos. Boros Andor. C. I. b) Díjszabási ügyosztály. Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. Ügyosztályvezető : Garlathy Géza, felügyelő. Főellenőr: Ehrlich István. Ellenőrök : Pichler Károly, Halász Jenő. Segéd-titkár: Balázsovits Domokos, dr. Hivatalnokok: Trozonyi Ferencz. Darázs Zsigmond, Horváth Gyula. Hegyi Imre, Czenner Kálmán. Sulyok Imre, Urbanovic-h Tihamér. C. I. c) Díjszabási ügyosztály. Hivatalnokok: Hennings Vilmos, Kiss Béla, Haffner Géza, Mallitza Elek. C. III. Visszatérítési szakosztály. (VI. Csengeiy-u. 33.) Szakosztályvezető: Tedesco Bernát, főfelügyelő. Helyettes: Ponger Fülöp, főfelügyelő. (VII, Teréz­körút 58). C. IH. a) Kartell-leszámolási ügyosztály. (VI. Csengery-u. 33.) Ügyosztályvezető,: Tedesco Bernát, főfelügyelő. Főellenőr: Feiler Ármin. Ellenőr: Csicsmanczay Lajos. S.-titkár: Jendrzejovszky Adolf. Hivatalnokok: Simonyi Béla,PacherFerencz, Walter Emil, Barabás Béla. C. IH. b) Refactia folyósítási ügyosztály. (VI. Csengery-u. 33.) Ügyosztályvezető : Forray Gábor, felügyelő. Főellenőrök: ugornyai Robitsek Gyula, Neupert Gusz­táv. Csala Pál, Laykanf Károly. Ellenőrök: Nagy Ödön, Feigerle Rezső. Hivatalnokok: Berndorfer Zsigmond, Szmrtnik János, Neubauer Vilmos, Schirger Tivadar, Reichel Géza, Klein József, Horváth István. Lord Gyula, Kasztl Ferencz,. Lukács Gábor. Szakács József. Ötvös Vilmos, Pap László, Justus Mór, Tutsehek József, Csajkovics Ferencz. Irodatisztek: Góth Manó, Augusztiny Gyula. C. IH. c) Visszatérítési ügyosztály. (VII. Teréz-körút 58.) Személy-, podgyász-, katonaszállitás, az üzemben tartott h. é. vasutak helyi «magyar csatlakozási» magyar-fiumei árúszállitás és magyai élőállat szállítás. Ügyosztályvezető: Szalay Győző, felügyelő. Ügyosztályvezető-helyettes : Pachl Győző, ellenőr. Ellenőrök: Száraz László, Rudass János, magyarádí Boross Lajos. Aranyossy László, Rögler Béla, Ferenczy Lajos. Wanke Szevér, Imrev Ferencz. Hivatalnokok: Gorócz Vilmos, König Ferencz, Glaser Gyula. Veress Áron. Iványi Mihály, Boros Ignácz, Bartos Áron. Dzubay István, Koperly Döme, Melion Mór, Wuts Milivoj. C. IH. d) Visszatérítési ügyosztály. (Helyi érdekű vasutak.) •' * Ügyosztályvezető: Bukovinszky Arthur, főfelügyelő. Ellenőr: Vay Kázmér. S.-titkár: Bacsinszky Vladimír, dr. Hivatalnokok: Dervarits Gyula, Schlick Géza, Beitz C. II. Díjszabási szakosztály. (VI. Andrássy-út 73—75. Hl. em.) Külföldi és az adriai kikötőkkel való árúforgalmak. Szakosztályvezető: csatári Csatári Frigyes, felügyelő. C. II. a) Díjszabási ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak. Ügyosztályvezető: Alexy János, főellenőr. Főellenőrök: Paszterczyk Antal. Schitter János, Berka Tibor. Ellenőrök: Hoffmann Manó, Edvi Illés Sándor, Szitár Frigyes. Hivatalnokok: Fritz Henrik. Léderer Illés, Feleki Ignácz. Bellaágh Imre. C. II. b) Díjszabási ügyosztály. Keleti külföldi és az adriai kikötőkkel való forgalom. Ügyosztályvezető: Holl Ernő, felügyelő. Főellenőrök: Verner Jenő, Zeller Nándor, Shvoy Kálmán. Ellenőrök: Balla Géza, Bajkay József, Radó Gyula, Ferdel Lajos. (VI. Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető: Ferenczy Benő, főellenőr. Főellenőr: Schilling Kálmán. Ellenőr: Czoniczer Soma, ügyoszt. vez. helyettes, Neiser Ernő. Fogalmazó: Hamary Béla, dr. Hivatalnokok: Szathmáry Lajos, Sass János, Gegus Béla, Simon József, Török Sándor, Besse Béla, Győri Mór, Panyák Tivadar, Révész Lipót, Vincze Tivadar, Fábián Gyula, Varga Jenő. C. IH. e) Visszatérítési ügyosztály. (VII. Teréz-körút 58.) Magyar-osztrák, magyar-boszniai, boszniai-osztrák csat­lakozási árúszállitási- (a bécsi és adriai árúszállitás és az. élőállat szállítás kivételével) osztrák és külföldi kőszén csatlakozási szállítás. Ügyosztályvezető : Kovács Fülöp, felügyelő. Főmérnök: Hradszky Béla. Ellenőrök: Tokody Géza, Rosa Győző, Pirnik Pál, Forray Lajos, Miorini Rezső. Balázs Kálmán, Drencsénvi László, Mayer Gyula, Benard Lajos, Wirth Mihály. Segédtitkár: Páljános Károly, Hivatalnokok: Domokos Ferencz, Gorócz Jakab, Schreiber József. Dióssy Kálmán. Radó Jenő, Hirschfeld Arnold, Bei ger Lipót. Varga Jenő,Horváth Géza, Szegedi Ádám Royko János, Hazai Hugó. S.-fogalmazó: Bakos Géza. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom