Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

7. rész. Lak-jegyzék - S

Sehn —Schu. Lak-jegyzék. 871 Lak-jegyzék. Schu —Schü. Schultz Alarik, pénzt., I, Pauler-u. 3. — Antal, máv. főfelügy, YI, Andrássy-út 83. — Antal, asztalos, YH, dob-u. 105. — Ái-min, mészáros, YI, Andrássy-út 74. — Béla, gyakornok, I, országház-u. 22. — Borbála, özv, háztul, Y, váczi-út 92. — Eberhard, ker, YI, Csengery-u. 52. — Ezechiel, szatócs, X, Gergely-u. 25. — Fer, hiv, n, Zsigmond-u. 6. — Fer, asztalos, YH, Cserey-u. 9. — Henrik, dr, nőgyógyász, YI, Andrássy-út 4. — I. Fer, máv. irodatiszt, YI, f.-erdősor 29. — Ign, ügynök, Y, akadémia-u. 13. — Jakab, ügynök, YI, n.-mező-u. 51. — János, gépmester, I, budaórsi-út, Nóvák vüla. — Jenny, V, nádor-u. 18. — József, ifj, gyáros, YI, Lázár-u. 6. — Józs, id, ker, Y, nádor-u. 18. — József, ker, VI, n.-mező-u. 51. — Józs, VI, dalnok-u. 26. — Károly, kocsm áros , V, váczi-út 92. — Manó, gyáros, Vili, József-körút 28. — Mária, magánzó, V IH, tömő-u. 22. — Mátyás, háztulajd. Vili, tömő-u. 22. — Miksa, napszámos, VI, Bévay-u. 10. — Mór, kosárfonó, H, Zsigmond-u. 9. — Sándor, nyug. máv. hiv, VH, Damjanich-u. 7. — Tiv, máv. ellenőr, Vn, dohány-u. 68. — Vilm, fakereskedő, V, nádor-u. 14. Schulzer Mór, füszerker. Hl, ürömi-u. 40. — Samu, tisztv, IX, Fer.-körút 2. Schulz lásd Schultz között. Schumacher lásd Schumacher, Schumacker között. Sehumann Ödön, sütő. H, retek-u. 20. Schumandl Anna, háztulajd, VIH, Baross-u. 48. Schumayer lásd Schuhmayer között. Schumitzky Venczel, korcsmáros. VI, n.-mező-u. 41. Schumiz Józs, kertész, I, városmajor-u. 43. Schumy Ferencz, épitőm, I, táltos-u. 16. — Istv, épitőm, I, szt-János-u. 11. — Józs, bérkocsismester, H, n.-Bókus-u. 30. — Józsefné, korcsmáros, I, győri-út 8121. — Károly, bérkocsitul, I, ostrom-u. 12. — Bezső, nyomdász, H, Toldy-u. 12. -— Bezső, épitőmester, I, Krisztina-u. 3. Schunda Fer, hangszergyáros, IV, magyar-u. 52. — Venczel József, hangszergyáros és háztulajdonos IV, magyar-u. 18. Schunn Károly, technikus, VI, Kemnitzer-u. 21. Schuntner Jakab, házm, IV, kigyó-u. 6. Schur Ádám, YI, rózsa-u. 54. — Kristóf, függöny-tisztító, V, sas-u. 23. Schurek József, bádogosm, VI, gyár-u. 5. Schurida Apollónia, szül, VH, akáczfa-u. 62. Schurith Károly, keresk, VHI, aggteleki-u. 2/a. Schuschek Jak, kávémérő, VH, dohány-u. 81. Schuschmann Demeter, lakatos, YH, nefelejts-u. 17. Schuschny Dávid, kereskedő, VI, sziv-u. 35. Schusny Henrik, orvos, VI, Ándrássy-út 9. Schussbeck Gyula, vámfelügy, VH, hársfa-u. 6. — Istv, főv. számtiszt, I, kereszt-u. 9. — Pál, építész, VH, hársfa-u. 6. Schusill Györgyné, özv, mézes kalácsos, VHI, ko­szoru-u. 15. Schusztek Ignácz, szabó, VH, Erzsébet-körút 51. — Jakab, szobafestő, VH, Bombach-u. 6. Schuster, Schuszter. — Ádám, szabó, VH, amazon-u. 14. — Adolf, rőföskeresk, IV, Deák Ferencz-u. 3. — Alajosné, magánzónő, IX, üllői-út 57. — Andr, kocsmáros, VIH, kálvária-u. 14. — Anna, háztul,, IX, liliom-u. 11. — Antal, ifj, kelme és fonálfestő,YHI, Bökk Szüárd­utcza 43. — Constantin, váczi püspök, főrendih. tag, IV, Angol királyné száll. — Ernő, vendéglős, VI, Teréz-körút 47. Schuster Ferencz, őrnagy, X, Héderváry-u. 27. — Ferenczné, mosónő, IX, páva-u. 23. — Géza, bizom, X, hölgy-u. 16. — Gusztáv, sertéskeresk.-ügynök, VHI, aggteleki­utcza 11. — Gyula, füszerkeresk, VI, Csengery-u. 61. — Irma, tanítónő, H, csalogány-u. 12. — Istv, művezető, V, külső váczi-út 74. — Istv, faker, V, váczi-út 74. — Istv, fuvaros, YIH, n.-fuvaros-u. 18. — Jakab, tejárus, YIH, Madách-u. 40. — János, pt. főtiszt, YII, király-u. 99. — Ján, nyug. min. titkár, I, Áttila-u. 16. — Ján, posta- és táv. tiszt, YHI, Bökk Szilárd-u. 21. — Jánosné, magánzó, VIH, József-körút 41. — Jánosné, Bóza, özv, nemz. szinh. tag, YIH. Conti­utcza 11. — József, orsz. képv, IV, Magyar király szálloda. — József, őrmester, V, Zoltán-u. 7. — József, mészáros, VI, Szondy-u. 42. — Józsefné, özv, nyerges, IH, bécsi-út 175. — Józsefné, szül, VI, Eötvös-u. 51. — Károly, s.-tiszt, IX, Lónyay-u. 26. — Károlyné, hentes, IX, Lónyay-u. 26. — Márton, kocsm, IH, Éliás malom 1752. — Mihály, asztalos, VIH, örömvölgy-u. 26. — N, magánzó, IV, Lipót-u. 21. — Pál, ezipész, IH, szél-u. 6. — Bóbert, hiv, YH, csömöri-út 16. — Vilmos, asztalosm, YH, Wesselényi-u. 13. — Vladimir, hivataln, H, hattyu-u. 1. — Zsigm, máv. liiv. VI, Teréz-körút 47. Sehusterman, Schusztermann. — Adolf, fodrász, VI, váczi-körút 27. — Simonné, borb, Y, váczi-körút 4. Scliustler Ján, nyug. posta- és táv. főtiszt, VH, kí­rály-u. 99. — József, főmérnök, VI, f.-erdősor 1. Schuszter lásd Schuster között. Schusztermann lásd Schustermann között. Schutt Károly, borbély, YH, Erzsébet-körút 1. — Károlyné, szül. Schupka Teréz, szülésznő, VH, Erzsébet-körút 1. Schutz Lajos, tisztv, V, akadémia-u. 5. — Lipót, kereskedő, V, akadémia-u. 5. Schutzer Miksa, mag. hiv, VI, Bévay-u. 10. Schüch Fer, vas. hiv, X, külső-kerepesi-út 15. Schück M. J, vendéglős. VH, dob-u. 29. Schügerl Vilma, özv, füszerkereskedő, I, iskola­tér 2. Schüll József, háztulajd, IH, szél-u. 19. Schüller lásd Schuller között is. — Antalné özv, kocsm, I, hidegkuti-út 84. — Ede, magánhiv, V, nádor-u. 16. — Ferencz, keresk, IV, Királyi Pál-u. 14. — J, István építész, VII, BottenbiDer-u. 9. — Lipót, magánzó, I, alagút-u. 1. — Péter, főkönyvelő, V, k.-váczi-út 56. — Bozália, özv, mag, I, Attila-u. 12. Schültz Hugó, irodatiszt, I, Attüa-u. 143. — Jakabné, özv, dohány tőzsér, YI, mozsár-u. 2. Schürtz Sándor, tkpénzt tisztv, VH, Klauzál-u. 19. — Sándorné, özv, magánzónő, VH, Klauzál-u. 19. Schüsbeck Gyula, főv. vámfelügyelő, VI, nagy-mező­utcza 28. Schüssler Gotthebné, hentes, VHI, kender-u. 37. — Péter, gőzm. hiv, YH, nefelejts-u. 57. Schütz Ádolf, korcsmáios, H, török-u. 2. — Flórián, műkertész, VI, Amerika-út 30. — György, csiszoló-papirgy, IH, Lajos-u. 185. — Jenő, bankhiv, VH, akáczfa-u. 49. — József, háztulajdonos, IH, kis-czelli-u. 11. — József, m. á. v. hiv, VH, nefelejts-u. 32. — Kár, szabó, VI, váczi-körút 15. — Lajos, d. vas. titkár, I, szt.-János-u. 3. — Lajos, dr, mag. hiv, V, akadémia-u. 5. — Lipót, kézmüárú ügyn, V, bálvány-u. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom