Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

7. rész. Lak-jegyzék - K

Ken— Ker. Lak-jegyzék. 711 Lak-jegyzék. Ker—Ker. Kenedy Géza, dr., ügyv. és szerk, V, váczi-körút 78. Kenessey Albertné, Ida, magánzó, VIH, Szentki­rályi-utcza 35. — Béla, segédmérnök, IY, képiró-u. 3. — Ernő, lakatos, IX, Lónyay-u. 2. — Fülöp, hiv, IX, liliom-u. 33. — Kálmán, vas. és hajóz. íőfel, IX, csepel-rakp. 7. — Manó, divat-ker, YIH. József-körút 42. — Sziklay Fáni, háztul, IY, szervita-tér 8. Kenessy Dezső, tanár, IY, Havas-u. 6. Kengyel Balázs, posta és távirdatiszt, YIH, fhg-Sán­dor-u. 38. — Salamon, tőkés, ATH, József-körút 82. Kenichnecht Ferencz, lakatos, VITT, örömvölgy-u. 9. Kenfner, lásd Kempner között. Kenovicz Gusztáv, kir. főmérnök, V, sólyom-u. 22. Kentner Benedek, ker. ügynök, V, hold-u. 15. — Julianna, szülésznő, IV, pipa-u. 20. Kentsclien Aloizia, szülésznő, III, bécsi-út 27. Kentzler György, bormérő, ID, bécsi-út 2078. Kentzner Károly, kefekötőm, I, Döbrentey-u. 13. Kenyeres Balázs, dr, orv, egy. tan. s.,IX, üllői-út 93. — Bálint, tisztv, VHI, József-körút 64. Kenyery József, máv. gépgyári hivat, VII, ne'elejts­utcza 4. Keömley Nándor, dr, p. ü. titkár, I, tárnok-u. 26. — Pál, kir. curiai biró, I, casino-u. 2. Kép Sarolta, tanítónő, 13, fazekas-tér 5. Kepes Alfréd, irg. r. tag, II, Zsigmond-u. 40. — Gyula, dr., ügyvédj, VI, Andrássy-út 32. — Ign., rakt., X, Festetich-u, 7. — Jenő, irodatiszt, IX, k.-sorok^ári-út 9643/b. — József, p. ü. m. alszámvevő, VHI, Mosonyi-u 5. — Józsefné, özv, doh. tőzsdés, VI, Andrássy-út 7. — Kálmán, bizom. VII, dohány-u. 80. — László, dr, orvos, Irgalmas-kórli, 13, Zsigmond­utcza 40. — László, mérnök, VI, Podmaniczky-u. 29. — Pál, dr, ügyvéd, IV, borz-u. 9. Képessv Arp, dr, min. s. titkár, IV, Lipót-u. 48. — J, női szabó, IV, koronaherczeg-u. 11. — István, dr, máv. fogalmazó, VIH. József-körút36. — József, dr. ügyvéd, VIH, József-körút 36. Kepf Jónás, bérkocsis, VI, Vörösmarty-u. 52. — Manó, mag, V, sétatér-u. 6. Keppich Alaj, tőzsdeügyn, VI, Podmaniczky-u. 15. — Ármin, magánzó, V, n.-korona-u. 11. — Ede, üeynök, VI. Dessewffy-u. 9. — Emil, földbirt, VI, szobi-u. 3. — Emil, dr, orvos, V3, Teréz-körút 25. — Frigyes, ügynök, IV, Kossuth Lajos-u. 3. — Géza, dobozgyáros, VI, n.-mező-u. 49. — Gyula, dr, ügyvéd, VIH, József-körút 20. — Lip, terménykeresk, V, Árpád-u. 6. •— Ödön, m. hiv, VI, Andrássy-út 5. — Zsigm, szobafestő, IH, Lajos-u. 233. Kepl Anna, mag, VI, rózsa-u. 74. — Mátyás, Újpest, Walfner-u. 5. Kepplinger József, VH, akáczfa-u. 39. Kerbler Ferenczné, magánzó, VI, rózsa-u. 70. — Gyula, posta és táv. felügyelő, X, k.-kerepesi-út 1. — Laj, posta és táv. főtiszt, I, úri-u. 19. Kercse Gábor, tszki biró, VH. Barcsay-u. 13. Kercser lásd Kertscher között is. — Jakab, kocsm, I, naphegy-u. 21. — Károly, min. számellenőr, V, Zoltán-u. 12. — Károly, számtiszt, IF, bécsi-út 27. Kerecsényi Fer, számtiszt ,IX, Lónyay-u. 9. — József, vámtiszt, IX, pipa-u. 14/6. — Sándor, korcsmáros, VH, Gizella-út 31. Kerék Anna, varrónő, VH, dob-u. 7. Kerek Fer., vas. hiv, VI, bajnok-u. 34. — Laj, kézbesítő, VHI, Hunyadi-u. 9. Kerekes Antal, építőmester, IX, soroksári-u. 10. — Benjamin, szabó, VH, István-tér 10. — Elek, ügyvéd, VIH. József-körút 18. — Géza, irod. altiszt, VI, rózsa-u. 92. Kerekes Gusztáv, vasúti főellenőr, VH, Vörösmarty­utcza 16/fl. — Gyula, czipészm, H, battyú-u. 10. — József, nyug. máv. főfelügyelő, IX, vámház-kör­út 15. — József, pt. s. tiszt, H, dékán-u. 3. — József, VIH, Mária-u. 18. — József, házmester, VHI, Baross-u. 112. — Laj, irodatiszt, I, uri-u. 72. — Lászlóné, rövidáru ker. Újpest, József-u. 48. — Mátyás, vendéglős, AHI, Illés-u. 34ib. — Pál, laborans, VIH, zerge-u. 23. — Péter, dgőzh. felügyelő, H, csalogány-u. 1. — né, özv., magánzó, IX, üllői-út 69. Kerékgyártó Árpád, dr, egyet, tan, IV, sörház-u. 6. — Árpád, p.ü.m. számvizsg, II. Toldy Ferencz-u. 36. — Béla, dr, tanár, VH, Wesselényi-u. 60. — Elek, dr, tanár, X, Héderváry-u. 29. — István, máv. főellenőr, I, Lógodv-u. 63. •— József, ács, X, hölgy-u. 28. Kerényi Á. Adolf, gőzmalmi hiv,VHI, kerepesi-út 71. — Gyula, m. hiv. Újpest, Tarnoczy-gépgyár. — János, számtiszt, VI, epreskert-u. 24. — Bezső, főv. pénz. tiszt, VH, amazon-u. 13. Kerepesi István, m. k. pt. altiszt, YIH koszoru-u. 12. Kerese Gábor, tvszki biró. VH, Barcsay-u. 13. Kereszt élyi Pál, borbély, AHI, Flór-u. 4. Keresztély Sándor, zongoragyáros,VI,váczi-körút 21. Keresztény István, szatócs, II, lánczhid-u. 6. Keresztes Antal, füszerkeresk, IV, városház-tér 2. — Árpád, szatócs, IX, tűzoltó-n 25. — A. Gyula, fűszeres, IX, tűzoltó-u. 25. — Domonkos, min. számellenőr, H, országút 4-9. — Eva, mag, VI, ó-u. 16. — István, min. mérnök, VI, Teréz-körút 33. — István, dr, orvos, IX. szt-István kórház. — János, házmester, AH, Erzsébet-körút 13. — János, m. á. v. főkalauz, X, k.-kerepesi-út nyolcz ház 4. — József, ügyvéd, Hl, daru-u. 2. — József, főv. kezelő-tiszt, IX, páva-u. 37. — Károly, honv. ezredes, hadbíró, H, lánczhid-u. 2. — Károlyné ozv. szülésznő, AHI, Baross-u. 89. — Sándor, gépész, X, hölgy-u. 30. — Teréz, zöldségárus, AHI, József-utcza 82. — Zsigmond, egyes, titk, VIH, óriás-u. 44. Keresztessy Gyula, hivatalnok, Újpest, Deák-u. 47. — István, gombkötő, V, sólyom-u. 18. — József, dr, ügyvéd, A 7, bálvány-u. 5. — József, vívómester. IV, zöldfii-u. 20. — Sámuel, liittanár, VI, Izabella-u. 62. — Sánd, tornatanár, ATH, Szentkirályi-u. 2,6. — Vilm, irnok, VH, Jósikán. 7. Keresztszeghy Albertné, mag, VIH, k.-kerepesi-út 1. — Gyula, dr, orv,tanár-segéd,VIH,Szentkirályi-u.46. — Laj, kir. curiai bíró, VIH, vas-u. 8. Keresztúri Fe , pt. tiszt, VH, Miksa-u. 17. — Laj, ezipész, VH, mnnkás-u. 13. — Pál, czipökeresk, VHI, üllői-iít 52. — Sándor, p. és t. tiszt, VI, Eötvös-u. 48. Kereszt} 7 Auréiné, <"zv, magánzó, VI, rózsa-u. 59. — Béla, háztul, IV, magyar-u. 22. — István, AH, csömöri-út 14. — István, muzeumi könyvtári segédőr, AHI, Ber­zsenyi-u. 3. — Sándor, bágyoní, min. osztálytanácsos, I, tárnok­utcza 12. Kerét Ferencz, A 7I, sziv-u. 37. Kéri lásd Kéry között. Keril Imre, hentes, X, gyömrői-út 1. Keringer Ferencz, posta-szolga, AHI, Bökk Szilárd­utcza 17. Kerling Károly, vegyi tisztító, ATH, Baross-u. 85. Kerll Ferencz, keresk, V, nádor-u. 32. Kern Aurél, hírlapíró, VI, gyár u. 14. — Fer, hentes, IV, bástya-u. 25. — Fer, szabó, VIH, Baross-u. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom