Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1896-1897 (9. évfolyam)

7. rész. Lak-jegyzék - B

Bak—Bal. Lak-jegyzék. 543 Lak-jegyzék. Bal—Ball. Bakos Sánd.. késmüv., I, Döbrentey-u. 13. Baksa Ferencz, kőműves, YH, Klauzál-u. 31. Baksza József, mészáros, YH, nefelejts-u. 50. Bakter Sándor, V, tükör-u. 5. Bakulár Julianna, szülésznő, V, nádor-u. 20. Bakj Béla, számvevő, IY, gránátos u. 7. — Gyula, oki. gazdász, IX, Ferencz-körút 40. — István, országgy. képv., VHI, Baross-u. 18. — Kálmán, alszámvevő, IV. granátos-u. 7. — Sámuel, zálogb. hiv., IX, Kinizsy-u. 27. Bál Mór, hiv., VH, dohány-u. 82. Balaban Adolf, oszt. főnök, VH, Izabella-u. 61. Balajthy Imréné, özv., mag., IV, eg.yetem-utcza 9. Balancz Jenő, honvéd százados,YIH, Bezerédy-u. 13. Bálás lásd Balázs között. Balaskó Imre, fa- és *zénker.,VI, Podmaniczky-u. 13. — Pálné, Újpest, fő-u. 36. Balásovics (ts) lásd Balázsovich között. Baláss lásd Balázs között. Balassa Dezső, mag. hivata'nok, YH. hársfa-u. 4. — Emilia, özv., magánzó, VI, váczi körút 17. — Ernő, hiv., YH, király-u. 77. — Ernő Fr., m. á. v. főmérnök, YI, Teréz-körút 58. — Ferencz, mag. hiv., VI, felső erdősor 19. — Frigyes, mérnök, YI, Teréz-körút 3. — Frigyes, máv. gépgyári mérnök, X, család-u. 10. — Géza, ügynök, VI, király-u. 92. — Gyula, takar, pénzt, osztályfőnök, H, Toldy Fer. utcza Í4. — István, br., balassa-gyarmati, for. h. tag,IV,váczi­utcza 22. — István, dr., orvos, IV, reáltanoda-u. 16. — István, dr. min. s. fogalmazó, IX, csillag-u. 10. — Ján., rendőri irnok, VI, Csengeiy-u. 57. — János, máv. gépgyári s. mérnök, YI, Kemnitzer­utcza 15. — József, hiv., YI, Kemuitzer-u. 15. — József, ásványi alezredes, I, hadtest parancsnok­sági épület. — Kár., dr., ügyvéd, IV, zöldfa-u. 28. — Miklós, posta és táv. tiszt, VH, István-út 10/c. — Norbert, YI, nagy-János-u. 1. — Szidónia, özv., magánzó, VI, váczi-körút 27. Balássovich lásd Balázsovich (cs) között. Balásty József, géplakatos, IX, viola-u. 21. Balásy lásd Balázsy között. Balázs, Bálás, Baláss. — Adolfné, özv., könyvkereskedő, V, nádor-u. 6. — Antal, bognárm. és korcsmáros, I, hűvös völgy 3771/2. — Antal, oiszgy. képv., V, magyar király szálloda. — Béla, ig. miniszt. fogalmazó, VH, kerepesi-út 8. — Boriska, távirásznő, VIH, vas-u. 5. — Dávid, ügynök, H. Szt-János-u. 16. — Elek, hentesm., X, bánya-tér 7447. — Elek, korcsmáros, VIH, üllői-út 80. — Emil, áll. kőbánya hiv. főn., VIH, Szentkirályi­utcza 11. — Emil, hentes. Újpest, váczi-út 32. — Euiil, dr., tszki joggyakornok, YHI, zerge-u. 10. — Emil dr., ügyvéd. H, török-u. 3. — Ernő, mérnök, YIH, József-körút 67. — Fer., kocsigyártó, VI, rózsa-u. 107. — Fer., ezipész, IV, kalap-u. 24. — Géza, vonatvizsgáló, X, bánya-u. 16. — György, honv. alezredes parancsnok-helyettes, Ludoviceum. — Gyula, hentes, YH , dob-u. 76. — Gyula, ezipész, YHI. gyöngytyúk-u. 10. — Ignácz, hirlapiró, IX, Lónyay-u. 18. — Ignácz, hiv., VI, Teréz-körút 41. — Imre, Újpest, Petőfi-u. 20. — János, kereskedő, VH, Erzsébet királyné-út 34. — Jenő, csemegekeresk. YIH, József-körút 42. — József, VI, Eötvös-u. 25. — Horváth József, vendéglős, IX, soroksári-u. 5. — József, kocsigyártó, VH, kerepesi-út 34. Balázs József, dijnok, VH, n.-diófa-u. 16. — József, háztul., Újpest, vasút-u. 37. — Kálmán, zenész, IV, magyar-u. 29. — Károly, YI, Csengery-u. 64. — Keresztély, korcsmáros, H, oszlop-u. 16. — Lénárd, pala- és cserépfedő, IX, Tompa-u. 16. — Mátyás, fuvaros, VI, Angyalföld 1683/9. — Mihály, hentes, VH, k. kerepesi-út 4. — Mór, vár. vasút váll. igazg., YH, kertész-u. 20. — Ödön, szabó, VI, Teréz-körút 35. — Pál, ezipész, VIH, práter-u. 33. — Simon, mázoló, I, Döbrentey-u. 52. — Zsigmond, hivatalnok, VI, nagy-mező-u. 25. Balázsovich (cs) (ts), Balá(s)sovich (cs) (ts). — Armin, pénzügyőri biztos, IV, Királyi Pál-u. 16. — Gyula, min. számellenőr, I, várfok-u. 10. — Gyuláné szül. Umsorg Francziska, dohánytőzsde, I, tárnok-u. 22. — Kálmán, ügyvéd, IV, muzeum-körút 15. — Lajos, férfiszabó, VH, Klauzál-u. 4. — Paulin, háztulajd., IV, Lipót-u. 19. — Zsigm., nyug. curiai biró, I, városmajor-u. 47. Balázsy, Balásy. Balásy Antal, belvathi, vas koronarend vitéze, curiai tanács-elnök, H, fő-u. 70. — Antal, p. ü. fogaim., I, Döbrentey-u. 6. — Dénes, tanár, H, fő-u. 51. — Elek, italmérő, VIH, Ludoviceum 25. — Elekné, szatócs, VIH, tömő-u. 5. — Gyula, kir. kúriai s. hiv. igazg., IX, soroksári-u. 25. — Imre, ügyvéd, VIH, tömő-u. 5. — Zsigmond, ügynök, VI, Eötvös-u. 19. Balay József, bank hiv., YI, Andrássy-út 77. — Lajos, kocsis, Vili, Bökk Szilárd-u. 14. Balbier Nánd., kádár, I, szt-János-u. 19. Balcsek Erzsébet, magánzó, IV, zöldfa-u. 42. Balczár Bázsmán, m. hiv., X, villám-u. 19. — János hentes, VIH, k. fuvaros-u. 10. Baldauf Mór, építőmester, VHI, Mária Terézia-tér 14. Báldy János, posta és táv. tiszt., VH, nefelejts-u. 50. Baletkay József, üvegker., I, Krisztina-tér 7. Balian Axenti, posta és táv. főtiszt, IX, csillag-u. 10. Balikó Aladár, lakatos, VHI, Lujza-u. 27. Bálint Dezső, lapszerkesztő, VI, Vörösmarty-u. 55. — Erzsébet, szülésznő, VII, Erzsébet-körút 7. — Fer., ügyvéd, IX, Lónyay-u. 18. — Fer., min. ir. tiszt., H, ostrom-u. 7. — Fer., szobrász, IV, koronaherczeg-u. 8. — Imre, műépítész, YII, Erzsébet-körút 19. — István, szabó, IV, koronaherczeg-u. 10. — József, p. ü. fogaim., IX, üllői-út 39. — József, ügyvéd, IX, Rákos-u. 17. — József, zenész, YIH. Baross-u. 78. — Lajos, dr., ügyvéd, VH, dohány-u. 28. — Lajos, irodatiszt, Újpest, Deák-u. 28. — Lajos, papirkeresk., V. Lipótbazár 16. — Lajos, papirkeresk., VI, Lázár-u. 5. — Ruisz Adél, magánzó, I, Attila-u. 47. — Sánd., főv. biz. tag, X. maglódi-úti téglagyái. — Sándor, gyárigazgató, VH, Erzsébet-körút 35. — Vilm., dr., ügyvéd, IV, Deák Ferencz-u. 21. — Zoltán, műépítész, VII, Erzsébet-körút 19. —• Zsigmond, joggyakornok, IY, kecskeméti-u. 8. Balkai István, kőműves, VHI, üllői-út 52. Balkányi Alb., közs. végrehajtó, Újpest, Petőfi-u. 16. — Izidor, p. és táv. s.-tiszt, YH, Erzsébet-körút 15. — Miksa, dr., orvos, VI, hajós-u. 12. — Simon, hiv., VHI, kerepesi-út 13. — Vilmos, orvos, VI, Laudon-u. 9. Balkóczy József, kávémérés, VIH, Bákóczy-tér 19. Balky Géza. Ball Jakab, bérkocsism., VI, Cserey-u. 10. Balla András, fuvaros, X, «Feszi»-bánya. — Ferencz, nyomdász, IX, Tompa-u. 16. — Géza, vasúti ellenőr, VI, felső erdősor 56. — Gusztáv, vasúti hivat., II, főhg Albrecht-út 3—5. — Gyula, országgy. képv., IX, Ferencz-körút 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom