Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

3. rész. Tiszti czímtár - VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága

VI. Szakasz. Ágost. Bauer József. Komoróczy Sándor. Csepely Sánd. Palotai Bezső. Hampel Sándor. Lehmayer Kálmán. Dr. Ernyei Mór. — Póttagok: Dr. Paldt Lajos. Dr. Göőz József. Bun József ifj. III. kerület. Bendes tagok: Ifj. Haszmann József. Kug­ler József. Kirschhoffer Károly. Budai Goldberger Sá­muel. Gyulányi Adolf. Végh János. Zborav Béla, Chris­tofoli Fortunato, Lang György. Goldberger Imre. Urs Nándor. Behringer Mátyás. Id. Gyárfás Sándor. Schlosser József id. Benedek Sándor. Gerlóczv Károly Déri Izidor. Augenstein Sámuel. Dr. Stern József. Fölkel János. Dr. Bakonitz Gyula. Halász Gyula. — Póttagok : Szolnoki László. Weber József. IV. kerület. Bendes tagok: Kalmár Endre. Nádossy György. Kaas Ivor báró. Zitterbarth Károly. Sztojanovits István.Kauser József. Halász Fer. Szapáry Gyula gr. Pártos Béla. Fellner Manó. Bomeiser József. Burszky Dániel. Dr. Szabó Alajos. Gebhardt Kár. Preyer Hugó. Kármán Lajos. Benke Gyula. Hegedűs Kár. Bozemberszky Ödön. Emich Gusztáv. Szarvasy Sánd. Hahóthy Sándor. Kramer Miksa. Ágoston József. í)r. Plósz Sándor. Dr. Poór Imre. Dr. Máttyus Aristid. Dr. Kléh László. — Póttagok : Mezey Péter. Vidéki János. Breitner L. Zsigmond. Frivaldszky Sándor. Dr. Eulenberg Salamon. Ernyei Gyula. Sza­dóvszky József. Fanda Józs. V. kerület. Bendes tagok: Dr. Falk Miksa. Kochmeister Frigyes br. Dr. Stiller Mór. Dr. Szabó Józs. Dr. Mezey Mór. Bukovits Gyula. Dr. Ullmann Pál. Dr. Adler Zsigm. Kammermayer Károly. Gelléri Szabó Ján. Dr. Schreyer Jakab. Dr. Bródy Samu. Büsbach Péter. Schweiger Már­ton. Ullmann Imre. Nyiry Lajos. Deutsch Samu. Fürst Jakab. Dr. Kenedi Géza. Beck Dénes. — Póttagok: Dr. Kohn Henrik. Dr. Darvai Fülöp. VI. kerület. Bendes tagok : Fülöp Károly. Dr. Havas Kár. Dr. Löw Tivadar. Badocza Ján. Szászy László. Tol­nay Lajos. Zettner Ede. Horváth Lajos. Stieber Vincze. Bernárcl Győző. Németh Titusz. Dezsényi József. Eisele József. Dr. Weisz Jakab. Bobula János. Tenczer Pál. Báth Péter. Popper István. Dr. Bózsavölgyi Manó. — Póttagok : Boller Mátyás. Dr. Matlaskovszky István, Dr. Baronyi Benedek. Kiss János. Kelenffy Károly. VII. kerület. Bendes tagok : Kirner József. Dr. Kohn Sámuel. Dr. Morzsányi Kár. Kaschnitz Gyula. Dr. Scher­mann Adolf. Schmidl Sándor. Vajdaffy Ernő. Fektor Ferencz. Dr. Goldzieher Ign. Müassin Mihály. Dr. Gross Sándor. Dr. Schächter Jakab. Ehrlich G. Gusztáv. Dr. Dégen Gusztáv. Lásd Károly. Chikváry Jákó. Balázs Mór. Terstyanszky Kálmán. Dr. Tolnay Lajos. Popper Ármin. — Póttagok: Fodor Kálmán. Goszleth István. Dósa Kálmán. Dr. Szabolcsi Izidor. VIII. kerület. Bendes tagok : Seenger Béla. Horánszky Nándor. Schwertetzky István. Dr. Ebner János. Badics Gyula. Hűvös József. Felsmann József. Csepreghy János. Helfy Ignácz. Bachát Dániel. Dr. Haas Tivadar. Örley Ján. Dr. Havass Bezső. Lukács Béla. Komlósy László. Fenyvesy Adolf. Kanovich Béla Mór. Bercsényi Béla. Grauer Miksa. Dr. Verédy Károly. Evva Lajos. Pártos Gyula. Porszász Gyula. Kölber Fülöp ifj. Dr. Kiss József. Lavotta Lajos. Spanberger Alajos. Winter Lajos. — Póttagok: Goór György. Vashegyi József. Olay Lajos. Koob Géza. IX. kerület. Bendes tagok: Kurez Vilmos. Vámossy Mih. Vajdaffy Guszt. Tóth László. Thuróczy Adolf. Csiky Kálm. Győry Elek. Dobronyi János. Medrey Zsigmond. Szász Károly. Báthory Nánd. Köck Géza. Ba'umann Ant. Burg Ferencz. Bálint Sándor. Horváth Lajos. Nagy Dezső. Okolicsányi Gyula. Kurfürst Miksa. Szlávy László. — Póttagok: Dr. Horpáczky Ign., Makláry Gyula. Berkes Antal. Nöthling Vilmos. Bévy Ferencz. b) Alegrtöbb adót fizető választók sorából választottak. Bendes tagok: Morlin Imre. Aébly Adolf. Dr. Baintner Imre. Török József. Dr. Apatitzky Sándor. Bogisich Lajos. Dr. Szénássy Sándor. Császár Jenő. Sárkány József. Walheim János. Wein János. Dégen Titusz. Luczenbacher Pál szobbi. Mérő János rákosfalvi., Beliczay Béla beliczi. Hulitius Károly. Preuszner József. Árkay Sándor. Prokesch Budapest törvényhatósága. Antal. Liptliay Béla báró. Mihálovits Antal. Grünbanm Miksa. Kauser János. Pordán Imre. Kuklay János. Bupp Zsigmond. Michl Alajos. Osztoits Mihály. Harrer Pál. Kada Mihály, alpolgármester. Beischl Károly, Lánczy Leó. Bénii Bóbert. Kann Emanuel. Stern Mihály. Dr. .\it-zei Sándor. Deutsch Bernát, hatvani. Dr. Atlasz Samu. Lé­grády Károly. Wodianer Béla. Dr. Friedmann Bernát, Mezei Lajos. Dr. Gonda Ignácz. Mandl J. Ignácz. Koliuer Ágoston, idősb Dr. Gebhardt József. Frommer Albert. Beichl Károly. Forgó István. Sigray Pál. Kléh István. Véri Károly. Németh Ántal. Dr. Ándaházy László. Becker Károly. Dr. Barbás József. Vimmer Antal. Osztoits Miki. Dr. Appl Lajos. Peringer Ferencz. Polónyi Géza. Gundel János. Ifj. Mayer Alajos. Dr. Örley Lajos. Eiszdoi-fer Gusztáv. Devecis Gyula. Freyberger Pál. Dr. Molnár József. Freiszleder Nándor. Varásdy Lipót. Unger Alajos. Burgliard Konrád. Dr. Jankovics János. Báth Károly, főpolgármester. Tabódy József. Dr. Gombár Tivadar. Jálics Kálmán. Jamniczky Lajos. Dr. Kresz Géza Cséry Laj. Dr. Emmer Kornél. Kokesch Sándor. Marton Alajos. Mészner József. Scheich Károly. Lafranco Ján., Kern Tivadar. Dr. Virava Józs. Heinrich Istv. Kőváry Ármin. Nászai Mór. Török György. Zachár Ant. Sitz Károly. Dr. Siklósy Gyula. Thék Endre. Tompa Antal. Dr. Wagner Géza. Freund Vilm. Gschwindt Mih.. győri. Kleineisel Jakab. Podmaniczky Frigyes, báró. Schmidlechner Kár. Kleiner Armin. Dr. Mandello Kár. Hirsch József Lajos. Dr. Neményi Ambrus. Kölber Alaj. Linczer Imre. Steiger Gyula. Grötschel Imre. Dr. Hegedűs János, Schön Vilm. Waldhauser Adolf G. Paulheim József. Wettstein Antal. Grósz Mór. Dr. Báron Jónás. Weisz Leó. Krausz Lajos, megyeri. Weiuszeisz Lajos. Dittrich Károly. Görög István. Adler Lajos. Horváth József. Hazay Lajos. Hegedűs Sándor Lovrich Gusztáv. Weitzenfeld Jakab. Jálics Géza. Weinmann Fülöp. Geitner A. József. Weigert Károly. Simon Jakab. Neumann Báfael. Dr. Szilassy Adolf. Brüll Lipót. Éberling József. Eigl Nándor. Földiák Gyula. Frey József. Dr. Gebhardt Lajos. Dr. Hűvös József. Dr. Heltai Ferencz. Dr. Horváth A. János. Hindy Kálmán, Hüttl Tivadar. Hebentanz Nándor. Dr. Hudornel József. Her­zog Péter, esetei. Dr. Heinrich Kálmán. Jókai Mór. Dr. Krajtsik Ferencz. Dr. Kauser József. Kern S. Ferencz. Kunewalder L. M. Kramer Samu. Kriegner György. Lederer Sándor lovag. Lukács József. Dr. Mutschenbacher Béla. Mendl István. Müller Vilmos. Massanek Bezső, Némái Antal. Neumann Ármin. Dr. Országh Sándor. Ott Lajos. Paksy Béla. Pucher József. Bittinger Károly. Stojánovits István. Steger Tamás. Szántay Adolf. Schnei­der Alajos. Szabó M. Ferencz. Schiller György. Stadler Károly. Dr. Tatay Adolf. Tiller Samu. Wellisch Alfréd. Weisz Berthold. Vasskó Endre. — Póttagok: Daubek János. Wolfuer, József. Abeles Zsigmond. Dr. Jármay Gyula. Walter Á<íost. Bánhegyi József., Hudecz János. Dr. Zsigmondy Jenő. Dr. Korotnni Árpád. Quittner Zsigmond. Haydin Károly. Weisz Fülöp. Ábrányi Kor­nél ifj. Dr. Takáts Lajos. Dr. Mandl Pál. Dr. Kunváry Fülöp. Politzer Zsigmond. Linsbauer Fülöp. Finály Zsigmond. Bacher Jakab. Lichtenberg Kornél. Dr. Szohner Lajos. Deutsch János. Münch Vilmos. Hilbert Károly. Wodiáner Fülöp. Dr. Keleti Gyula. Berkes Kálmán. Vuk Gyula. Oetl Antal, Dr. Bónay Károly. Wodiáner Arthur, Dr. Bókai János. Bausch Ferencz. Közig-azg-atási bizottság-. Elnök: Báth Károly, főpolgármester. Jegyző : Szabó Károly, tanácsjegyző. Tagok, a) állandók: (Törvényhatóságiak.) Kamer­mayer Kár., polgármester. Gerlóczy Kár., I. alpolgármester. Alkér Gusztáv, n. alpolgármester. Dr. Sipőcz László, árva­széki elnök. Toldy József, t. főügyész. Dr. Gebhardt Lajos, t. főorvos. (Államiak.) Tabódy József, királyi adófelügyelő. Séllei Sándor, főkapitány. Beischl Károly, kir. főmérnök. Dr. Verédy Károly, kir. tanfelügyelő. Havas Imre, kir. ügyész. b) Választottak: Büsbach Péter. Schweiger Adolf. Liptliay Béla, báró. Nászai Mór. Cséry Lajos. Dr. Gom­bár Tivadar. Popper Ármin. Gelléri Szabó János. Dr. Poór Imre. Bémi Bóbert. 216

Next

/
Oldalképek
Tartalom