Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke

Szülésznők. Czim-. •jegyzek. 418 Czím-jegyzék. Szülésznők. Kovács Anna, VIII, futó-u. 22. — Anna, IH. Lajos-u. 198. — Jánosné, VJH, futó-u. 8. — Józsefné, IX, pipa-u. 20. Kovách Erzs., VI, Szondy-u. 54. — Hermina, IX, Kálvin-tér 1. Kövek Kat., VI, Csengery-u. 41. Közlik Julia, VIE, stáczió-u. 3. Kőműves Györgyné, VH, hársfa-u. 27. König Mórné, VH, k.-diófa-u. 7. Korösztösy Irma, VIH, k.-stáczió-u. 40. Kőrösy Teréz, IV, bástya-u. 13. Kösztler Teréz, IX, soroksári-út 60. Kraisz Istvánné, X, Göttlinger-ház. Krakauer Eegina, VH, Kaziiiczy-u. 39. Kranz Teréz, IH, császárfürdő. Krazl Bozália, X, bánya-tér 1003. Krausz Katalin, VI, Teréz-körút 33. — Teréz, IH, Lajos-u. 148. Krämer Julia, VH, szövetség-u. 31. Kreboz Francziska, VI, n.-mező-u. 5. Kreiszler Sándorné, VH, Hermina-út 9. Kremmer Anna, H, Zsigmond-u. 20. Krisztinus Julia, IX, soroksári-u. 96. Krommer Anna, IV, hajó-u. 14. Krska Schweida Apolonia, VI, n.-mező­utcza 32. Krukerek Janka, VtH, tavaszmező-u. 2. Krutla Anna, IX. malom-u. 20. Kuczara Mária, YH, százkáz-u. 17. Kudlik Mária, VH, Klauzál-u. 20. Kulin Mária, H, csalogány-u. 33. Kufrich Borcsa, IX, soroksári-u. 10. Kummer Mária, Y'JLH, vas-u. 19. Kurfürst-Keller Györgyné, X, Feszt­féle ház 8472. Kusche Teréz, IV, újvilág-u. 16. Kutasy Julia, YIH, Magdolna-u. 15. Kuti ímrené, VH, Bottenbiller-u. 21. Kuty Andrásné, VHI, József-u. 27. Kutich Jakabné, VIH, vig-u. 28. Kvázik Teréz, VIH. bérkocsis-u. 25. Kverka Matild, I, Hegedűs-u. 1. Lachnit Kat., VI, rózsa-u. 78. Ladáné-Kosik Irma, YIH, József-u. 10. Lakos Krisztina, özv., IV, borz-u. 9. Lam Begina, YH, hársfa-u. 18. Landauer Emma, YE, király-u. 21. Lang Anna, YTH, fhg-Sándor-u. 20. — Jánosné, özv., YIH, futó-u. 34. Lappert Matild, IV, újvilág-u. 6. Laubeutradt Julia, VIH, kenyérmező­utcza 4. Leichtnei' Györgyné, X,k.-kerepesi út 7. Lersch Bóza, VII, király-u. 72. Levántovszky Ferenczné, IV, papnö­velde-u. 10. Liercheim, szül. Hekade Anna, YIH, Mária-u. 56. Lietlof Józsefné, X, jászberényi-út 7401. Ligetliy Julia, YTH, fhg-Sándor-u. 30. Litzmann Bozália, YI, Bévay-u. 6. Lokvencz Kat., IV, újvilág-u. 33. Lombár Lászlóné, YIH, stáczió-u. 13. Löwinger Borbála, IH, mókus-u. 5. — Ferenczné, VH, Miksa-u. 40. — Jozefa, IH. Lajos-u. 201. Löwy Teréz, VH, k.-dob-u. Mai Czeczilia, VH, István-tér 6. Majsai Katalin, VH, csömöri út 59. Markovics Gertrud, VI, Bajza-u. 38. Márfy Teréz, X. füzér-u. 8461. Markus Lidia, IX, üllői-út 65. — Bozália, YI, király-u. 28. Maróthy Jánosné, IY, képiró-u. 7. Marossy Anna, IX, tompa-u. 18. Matecha Teréz, YH, akáczfa-u. 5. Matisz Karolin, YH, Wesselényi-u. 48. MatuskaKonrádné, IH, Zsigmond-u. 72. Mayer Józsefa, IX, üllői-út 73. 1 — Mária, VI, Szondy-u. 30. Medics Anna, IH, vörösvári-út 90. Medveczky Bóza,VI, Vörösmarty-u. 27. Meggyes Erzsébet, VI, sziv-u. 26. Meiler Lea, YI, szerecsen-u. 24. Mendel Vilma, IE, kórliáz-u. 1. Mészáros Pálné, VH, Bottenbiller-u. 52. Merxbauer Jánosné, VIH, Hunyady­utcza 44. Mihálik Ferenczné, YTH, futó-u. 20. Mihalovics Dujka Mária, VI, Szabolcs­utcza 8. Mikesch Mártonné, X, jászberénvi-út 7339. Mikes Mária, X, fő-út 7402. Miksó Erzsébet, YIH, kőris-u. 12. Miller Anna, VH, kerepesi-út 56. Molnár Ágnes, VH, külső-dob-u. 68. Moskovitz Johanna, YTH, bérkocsis­utcza 41. Mráz Mária, VI, aradi-u. 36. Müller Karolin, YI, király-u. 20. — Mária, VH, kerepesi-út 56. Mülner Katalin, IV, zöldfa-u. 21. Nagel Györgyné, IX, liliom-u. 48. Nagy Gáborné, VH, Barcsai-u. 16. — Mihályné, V, hold-u. 1. Námay Teréz, VII, százház-u. 44. Námer Ilona, YH, akáczfa-u. 27. Naumanovit Netti,VI, király-u. 40. Nauneimer Julia, V, váczi ut 60. Nebroszek Ferenczné, H, gyorskocsi­utcza 28. Neubauer Lina. Y T, k.-váczi-út 76. Nerhaft Mária, VH, liársfa-u. 9—11. Neu Józsefné, VI, gyár-u. 5. Neubrandt Karolin, H, hattyu-u. 9. Nivarka Anna, H, sármány-u. 12. Novka Jakabné, VT, aradi-u. 23. Novotny Jozefa, YIH, József-u. 65. Och Mária, H, csalogány-u. 34. Ondertka Mária, IX, Bakáts-tér 9. Oppolzer Teréz, VI, Teréz-körút 50. Orbán Vinczéné, YIH, Sándor-u. 15. Ortmann Mária, Y 7IH, zerge-u. 15. Ottinger Antónia, YH, Józsika-u. 14. Özse Jánosné, VIH, kender-u. 25. Paduch Teréz, H, csalogány-u. 8. Palóczy Lászlóné, VIH, József-u. 87. Papp Bozália, VI, Bem-u. 32. Patyi Francziska, YH, dohány-u. 16. Pehacsek Anna, H, jégverem-u. 10. Perls Betti, VII, rózsa-u. 33. Perner Borbála, IV, Lipót-u. 14. Pető Anna, YTH, kerepesi-út 23. Pfliegler Erzs., YIH, Bökk-Szilárd-u. 7. Pianiczky Anna, VI, szív-u. 61. Pichler Julianna, YT, rózsa-u. 72. — Léni, YI, Bévay-u. 12. Pinke Anna, VIE, kerepesi-út 69. Pollák Bozália, VI, n.-mező-u. 47. Pokorny Anna, YTE. nap-u. 9. — Julianna, 1, Lovas-u. 4. Pollákné-Anlialtzer Már.,VH, dob-u. 30. Posch Anna YH, kerepesi-út 34. Prachtel Emilia, IH, Lajos-u. 27. Prégely Mária, IV, hatvani-u. 4. Prisztekné-Bobek Borbála, YTH, Er­délyi.u. 9. Prüsztl Nándorné, VIH, Losonczy-u. 28. Bab Istvánné, X, család-u. 10. Babi Bozália, Hl, Lajos-u. 213. Badvány Antalné, I, országház-u. 21. Bausch Jánosné, I, Attila-u. 119. Bedlicli Fánni, V, vi- egrádi-u. 18. Begele Teréz, VIH, k.-stáczió-u. 10. Behák Antalné, özv.,VIH, stáczió-u. 32. — Veronika, YIH, Berzsenyi-u. 5. Beichardt Francziska, VH, hársfa-u. 34. Beichenfeder Márta, VI, uj-u. £0. Beichert Anna, YT, király-u. 38. Eeindl Julia, VH, akáczfa-u. 17. Benner Borbála, özv., YTH, futó-u. 32. Bieder Erzs., YH, kertész-u. 44. Bipka Mihályné, IX, Ferencz-körút 6. Bosenbaum Jakabné, VH, n.-diófa-u. 22. Bosenfeld Mártonné, YTH, gólya-u. 33. Boszberger Gersonné, IH, csemete-u. 8. Bóth Julia, YH. holló-ú. 11. Botter Mária, YH, dob-u. 29. Bozenzweig Ignáczné, VE, csömöri­út 35. Bupprecht Erzsi, YIH, nagy-templom­utcza 22. Sachtitz Elkán Henrietta, IH, Lajos­utcza 142. Satter Alajosné, VH, cserliát-u. 10. Scliarli Bozina, VHI, Bákóczi-tér 17. Schaub Anna, VH, Erzsébet-körút 58. Schauer Józsefné, V, k.-váczi-út 1453. Schindler Karolin, VH, dohány-u. 45. — Kovács Anna, IH, Lajos-u. 198. Scheyer Bóza, V, vizafogó 1453. Sei leim Hermáimé, VI, szerecsen-u. 22—24. Schlesinger Ernesztina,Hl,Lajos-u. 142. — Miksáné, IX, üllői-út 61. Schlick Anna, YH, kertész-u. 10. Schmikda V Tiktória, VH, Izabella-u. 32. Schmidt Mária, YH, Csengery-u. 17. Schmutz Katalin, YTH, kender-u. 33. Schüller Teréz, YH, dohány-u. 69. Schossberger Teréz, IH, Lajos-u. 134. Schöberl Anna, YI. uj-u. 25. Schönfeld Begina, YIÍ, k.-dob-u. 17. Schön Szabina, VI, Teréz-körút 44. Schöps Henrikné, IX, mester-u. 37. Schrainnia Erzs., VIH, Mária-u. 9. Schreiber Jakabné, VII, Izabella-u. 23. Schulek Teréz, IX, soroksári-u. 51. Schuszter Adolfné, YT, Eötvös-u. 51. Schüll Erzsébet, TV, kalap-u. 19—21. Schwartz Ida, VH, dob-u. 33. — Béláné, VH, n.-diófa-u. 6. — Mária, VII, Klauzál-u. 31. Schweiger Francziska, VI, király-u. 18. Schwerer Mária, IV, molnár-u. 4. Schwarzenberg Ámália, IX, liliom-u.39. Schwetz Mária, YTH, fhg-Sándor-u. 38. Scobfrny Anna, VIH, Madách-u. 18. Sebestyén Ágnes, IX. Tompa-u. 11. Seefelder Lajosné, IX, pipa-u. 7. Sicheim Anna, VHI, stáczió-u. 45. Sichermann Paula, VH, király-u. 21. Simon Katalin, YIÍ, dohány-u. 59. — Mária, IX, soroksári u. 50. — Péterné, VI, sziv-u. 37. — Salamonné, VI, szerecsen-u. 18. — Szilárdné, YH, köztemető-út 21. Singer Teréz, VI, király-u. 10. Sippelius Józsefné, IV, hatvani-u. 18. Sir oki L. Pálné, IX, Ferencz-tér 3. Skarpal Fülöpné, X, füzér-u. 8461/62. Skodnitz Johanna, YE, kertész-u. 41. Smukács Leopoldina, IH, Kisczell-u. 8. Solter Begina. VH, Károly-körút 5. Spanits Etelka, VH, k.-dob-u. 12. Spawing Jánosné, IX, Márton-u. 36. Springer Janka, VTH, gólya-u. 10. Spitz Johanna, VH, Kazinczy-u. 9. Stadler Zsófia, Y, Lipót-körút 30. Stamppl Vendeliié, YT, Szondy-u. 32. Stanek Mária, VIH, Práter-u. 19. _ Stehlik Józsefné, IX, Ferencz-körút 10. Steiner Sarolta, VH, hársfa-u. 27. Stella Sándorné, II, iskola-u. 48. Stenzl Anna, VI, Dessewffy-u. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom