Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

X. Szakasz. 227 Közlekedési vállalatok. Alelnökök: dr. Berkovits Fer., Landesberger Miksa, dr. Mezei Sándor, lovag Lindheim Ernő. Irodafőnök: Urbán Adolf. Hivatalnok: Wachsmann' Zsigmond. Nyíregyháza-mátészalkai helyi érdekű vasút részvénytársaság. (H, lánczhid-u. 1.) Igazgatóság : lig. Odescalchi Gyula, Tisza István dr., Mandel Pál dr., Pósch Gyula, Grötschel Imre, Mandel Ede, Szalkay Sáudor, Ivánka Imre, gr. Török Napoleon, Gyöngyö;sy József. Piski-vajdahunyadi vasút. Üzletvezető: A m. kir. államvasutak. Rétszilas-szegzárdi vasút. Üzletvezető : A m. kir. államvasutak. Svábhegyi fogaskerekű vasutigazgatóság. (I, retek-u., városmajor-állomás.) Igazgató: Horn Ede.. Nyugalmazott főmérnök: Egán Alfred. Főmozdonyvezető: Neuhauser Károly. Mozdonyvezetők: Poznánovits Lázár, Heidinger Já­nos, Kubony Pál. Állomásfőnök: Jung Károly. Szatmár-nagybányai vasút részvénytársaság. Üzletvezető : A m. északkeleti vasút. Elnök: Ivánka Imre. Alelnök : dr. Tóth János. Igazgatósági tagok : Boros Bálint, Lovriclr Gusztáv, Péter Gyula, Puky József, dr. Beitz Emil, dr. Bosenberg Gyula. Szilágysági helyi érdekű vasút részvénytársaság. Igazgatóság: báró Bánffy Dezső, Bárányi Ágoston, Boros Bálint, Gencsi Sándor, esetei Herzog Péter, Ivánka Imre, Lőrinezy György, Sebastiani Jenő, Szikszay Lajos, báró Wesselényi Miklós, Beviczky Konrád. Vezérfelügyelő : Lintner Imre. Főkönyvvivő: Geséll. Taraczvölgyi helyi érdekű vasút részvénytársaság. (II, lánczhid-u. 1.) Üzletvezető : A magyar északkeleti vasút. Igazgatóság : dr. Dégen Gusztáv, Móricz Pál, Lintner Imre, Polinszky Emil, Sághy Gyula, Bedő Albert, Mándy Lajos. Varasd-goluboveczi helyi érdekű vasút részvény­társaság. Igazgatóság: Szalay Ödön, lovag Fackh Károly, Ko­rányi Adolf, Polyák Béla, dr. Nyiri Lajos, dr. Baindl Viktor, dr. Gersák János, Barrel Ferencz, Schlingemann Byek Keresztély, Nivel János Hubert, Vinkovce-brckai helyi érdekű vasút részvény társaság. (V, nádor-u. 4.) Üzletvezető: A m. k. államvasutak igazgatósága. Igazgató : Gulácsy Kálmán. Jogtanácsos: Posch Gyula. Könyvelő : Kempner Leo. Irodavezető: Bartók Gyula. C) Hajózási vállalatok. «Adria» magyar tengeri hajózási részvénytárs. (Budapest, Fiume.) Kormánybiztos : dr. Keleti Károly. Elnök: Gr. Szapáry István. Alelnökök: Burchárd Konrád, Lederer Sándor. Igazgatósági tagok : gr. Batthyány Ti vad., Jókai Mór, Kilényi Hugó, Scheyrer György, Szarvassy Sándor, Simon Jakab. dr. Posch Gyula, Kuranda Emil, Peichl József, Lánczy Leó, Ludvigh János, Molling Bertbold. Felügyelő bizottság: Ullmann Emil, Kilényi Béla, dr. Kolozsvári Lajos, Lichtenstein Lajos, Bischitz Lajos, Kern Gusztáv. Vezérigazgató : Kuranda Emil. Hajózási igazgató: Peichl József. Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság. (IV, kishid-u. 2.) Igazgatók : gr. Eszterházy Mihály, elnök, gr. Nádasdy Ferencz, Szarvasy Sándor. Felügyelő bizottság: gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Sándor, Vaszary Kolozs, Inkey István. Budapesti csavargőzös-átkelési vállalat. Igazgatóság-, (IV, Mária-Valéria-u. 4.) Felügyelő : kápolnai Pauer Lajos. Irodavezető: Gruber Károly. Béli német gőzhajózási társaság. (IV, Mária-'Valéria-u. 6.) t lső cs. kir. szab. duna-gőzhajózási társaság. (V, Rudolf-rakpart 3.) I. Bécsi igazgató-tanács. Elnök : Aichholzi Miller Vincze lovag. Igazgató tanácsosok: Dobler Móricz, lovag, cs. kir. udvari tanácsos, Feldmann Alphons, Wagenmann Guszt., Wimpfen Viktor, gr. a) Üzletigazgatóság Bécsben. Üzletigazgató: Marchetti Károly. Vezértitkár és jogtanácsos: Dr. Polascliek Ferencz. Felügyelő: Metaxa Achilles. Üzleti főfelügyelő : Lazarich Szilárd. Pénztári intéző: Neuffer Ernő. Felügyelő: Tischer Henr., lovag. Az anyagszertári gondnokság főnöke: Kusché Kár. A visszkereseti hivatal főnöke: Böhm Vilmos, fel­ügyelő. Szén- és leltár-kezelési intéző : Sitzler Oszkár. b) Hajózási osztály. Hajózási központi főfelügyelő : Málnay-Mierzwinski Gyula. Hajófelügyelő: Urbán Ede. c) Bányászati ügyosztály. Igazgató : Maas Lénárt. Igazg.-segéd: Hnilitsclika Antal. d) Műszaki alosztály. Főnök és főmérnök: Waldvogel Antal. Gép felügyelő : betöltetlen. e) Epitési és műszaki iroda. Épitész, főnök: Bemmel Péter. Mérnökök: Clarmann Gyula, Luby Emil. 15*

Next

/
Oldalképek
Tartalom