Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

ZKski BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK. A LAKJEGYZÉKET A BEJELENTÉSI HIVATAL HITELES ADATAI ALAPJÁN SZERKESZTETTE POTO CKY PÁL RENDŐRSÉGI FOGALMAZÓ. A TÖBBI RÉSZEKET A FŐVÁROSI MÉRNÖKI, KERESKEDELMI CZÉGJEGYZÉKI ES FŐPOSTAHIVATAL ADATAI, VALAMINT MÁS FORRÁSOK NYOMÁN SZERKESZTETTE BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom