Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

4. rész - Hírdetések

Hirdetésed. 504 A nnonc cn. Gépműhelye: Budapest, IX, Üllői út, malom-utcza 42. Aj ánl j a magát m inden gőz­berendezések kivitelére, valamint minden a gép­szakmába vágó uj munkák é.s javítások elvégzésére. Állandó raktárt tart esz­tergapadokból , eszterga­padgarniturákból, fúvógé­pek, lakatos-, kovács- és esztergályos - szerszámból, íürész- és őrlőmalom be­rendezésekből, gőzgépek és gőzkazánokból, vaskémé­nyekből, kazán - szerelvé­nyek, előmelegít ők, reser­voirok, különf. szivattyúk, transmissiók, szijkerekek­ből stb. Empfiehlt sich zur Aus-1«««^«^^ fuhrung v. Dampfanlagen r aller Art, sowie für alle in das Maschinenfach schla­gende neuen Arbeiten und Reparaturen. Hält permanentes Lager v. Drehbänken,Drehbank­Garnituren , Bohrmaschi- % nen, Schlosser-,Schmiede- S u.Dreherwerkzeugen, Säge- ^ werks- u. Mühleinrichtun- § gen, Dampfmaschinen und | Dampfkesseln, Blechrauch- | fangen,Kessel-Armaturen, g Vorwärmer, Beservoire, ^ div. Bumpen,Transmissio- | nen, Biemenscheiben etc. | Gegründet 1859. Wiener Weltausstellung : Fortschritts-Medaille. Neusatzer Gewerbe-Ausstellung ; Goldene Medaille. Szegediner Landes-Ausstellung: 2 Verdienst-Medaillen. Landes-Industrie-Verein: Silberne Medaille. Stuhhveissenburger Landes-Ausstellung «Jury». Stuhlweissenburger Landes-Ausstellung : 2 Ehrendiplome. Budapester Landes-Ausstellung: «Jury». Alapíttatott 1859. Bécsi világkiállítás: haladási érem. Újvidéki iparkiállitás: arany érem. Szegedi országos kiállítás: 2 érdem-érem. Országos iparegylet: ezüst-érem. Székesfehérvári országos kiállítás: «Jury». Székesfehérvári országos kiállítás: 2 díszoklevél. Budapesti országos kiállítás: «Jury». f TOPITS JÓZSEF FIA BUDAPESTEN Erste nngar. Dampfmehlspeisen-, Oblaten-, Siegellack- u. chemisch­technische Producten-Fabrik. FABRIK UND BUREAU; VII. Bez,, Trommelgasse Nr, 37, im eigenen Hause. Első magyar gőztészta-, ostya-, pecsétviasz- és mű­vegytani termény-gyára. GYÁR ÉS IRODA: VII. kerület, dob-utcza 37, szám, saját házában, SCHMACH KÁROLY BUDAPEST - m ü V e s. Kerepesi-ut 17—22. Kupferschmied. réz Fennáll 1850 óta. Készít minden e szakmába vágó mun­kát, a legolcsóbb árakon, szilárd ki­vitel mellett. Különösen mindennemű réz - üstöket. pálinkafőző - üstöket, konyha- és kávé - edény eket, fürdő­berendezéseket s mindenféle csőveze­tékeket. Gzinnezések és javítások. Bestehend seit 1850. Verfertigt alle in dieses Fach schla­gende Arbeiten zu den billigsten Prei­sen und in solider Ausführung. Ins­besondere alle Arten Kupferkessel, Brantweinkessel , Küchen- u. Kaffee­geschirre, Bade - Einrichtungen und alle härten Rohrleitungen. Verzinnungen und Reparaturen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom