Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

2. rész - Tiszti czímtár - X. Szakasz

X. Szakasz. 82 Közlekedési vállalatok. Pénztárnok: Zechmeister Sánd. Anyagszertári gondnok: Heinrich Ján. Utazó-pénztárnokok: Föltényi Kálm. Gelei Aladár. Málha-pénztárnok: Olofson Miksa. V. Ügynökség a dunaparti pályaudvaron Budapesten. Főnők : Grössinger Márt., ügynök. VI. Ügynökség Budapesten (Budán), (H, bomba-tér.) Főnök: Krammer Béla, ügynök. VII. Hajógyár Óbudán. Főgondnok és főmérnök helyettes: Lovag Schröll József. Gondnok: Radány Dezső. Anyagszertári és pénztári gondnok: Koffler J. A. A hajógyári könyvvivőség főnöke : Köhler János. «Adria» magyar tengeri hajózási részvénytárs. (Budapest, Fiume.) Kormánybiztos: Keleti Károly. Igazgatóság : Gr. Szapáry István. ElnÖK: Lederer Sándor. Alelnökök: Gr. Bathyány Tivadar. Burchard Konrád. Jókai Mór. Kilényi Hugó. Scheyrer György. Szarvasy Sándor. Simon Jakab. Posch Gyula, dr. Löwenfeld Ármin. Kuranda Emil. Peichl József, dr. Thierry Frigyes. Felügyelő bizottság: Gr. Teleky Domokos. TJllmann Emil. Lochsenstein Lajos, dr. Kolozsvári Lajos. Franko­vi cli Lajos. Vezérigazgató : Kuranda Emil. Ferenez-csatorna-részvény-társulat. (V, Mária-Valéria-u. Í0.) Igazgatóság: Türr Istv., elnök. Ullmann K. Pál, al­elnök. Lelb Péter. Károlyi Sándor. Ahlfeld F. C. Kerich Károly. Pavy Francis. Szávoset Alphons. Feítigyelőbizottság : Kerekes Guszt. Bajkay Frigyes. Biskó Ign. Vezérigazgató: Kiss József. Titkár: Mercz Sánd. Könyvvezető: Zimburg Alajos. Győri gőzhajózási társaság. (IV, Fer.-József-rakpart.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom