Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

4. rész. Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék

iíi r D oli Czím-jegyzék. 219 Adressen-Anzeiger. Doli Hi r Heinz A., VH, Kazinczy-u. 27. — A., VIH, stáczió-u. 45. Hofbauer J. K., YI, u.-mező-u. 51. Lefeber A., IH, k. korona-u. 48. Mészáros Ján., Joh., IX, üllői út 53. Nagy Jos., IX, vámház-körút 9. — Jos., ifj., jun,, VIH, stáczió-u. 8. Obermayer Andr., VIH, üllői út 62. Pichler Jos., YI, gyár-u. 21. Puhrn Mih., Mich., X/kült. Extrav., halom-u. 7387. Biesmayer Jos., IX, gyep-u. 21. Kind Kár., Carl, VIH, n.-körút-u. 20. Seidl Jos., VH, Miksa-u. 23. Kút-raktárak. Brunnen-Niederlag en. Gabler J., V, n. korona-u. 19, és H, fő­u. 52/53. Geittner & Rausch, VI, sugárút 12. S3runneitpumpenfabrit: V, nádor-u. 46. 5>a= felbft SDÍetaUgiejjerei u. Sprifcenfabrií. 3Jíüí)U fteinfabril: V, Markó-n. 7. Sager oott ífum> pen für alle 3 roect e/ f ü r ^táe» büttne, falte unb íjetjje glüífigfeiten. Grossniann Emil, VI, váczi körút 29. Moskovits M., VI, váczi körút 47. Schember C. és fiai, C. Schember & Söhne, VI, Lázár-u. 1. Küch engärtner, s. Kertészek, a) Küch engeräth c, Háztartási és konyhaszerek. Haus- und Küchengerathe. Kürschner, siehe: Szűcsök. Lackirer, siehe : Fényezők. Lackirte Metallwaaren, \ siehe : Bádogosok. Spengler. Lagerhäuser, siehe : Közraktárak. Láda-gyártók és rakt. Kisten-Erzeug er fy Niedert. Auth Fer., Franz, IV, váczi u. 17. Bauer H., V, Széclienyi-tér 7. Bilek V., IV, régi posta-u. 4 és városház­tér 2. Bindinger A., IV, kalap-u. 11. — A., utóda, Nachfolg.,IV, aranykéz-u.2. Chabada testvérek, Gebrüder Chabada, V, Erzsébet-tér 8 és VH, Kazinczy­u. 3. Grünwald & Polonyi, IV, Deák-Ferencz­u. 17. Moser M , IV, hajó-u. 5. Müller Vilm., Willi., VI, Dessewffy-u. 2. Poll & Spitzer, V, sas-u. 12. Bozinsky Pál, Paul, IV, kötö-u. 1. Techert Sim., VI, ó-u. 6. Lakatosok. Schlosser. (L. vasbútor - gyártók. S. Eisenmöbel­Erzeuger.) Budapesti egyesűit lakatos-, puskamű­ves-, sarkantyús-, reszelővágó-, csiga­és lánczinűves-ipartársulat, Buda­pester vereinigte Schlosser-, Büchsen­macher-, Sperrermeister-,Feilenhauer-, Windenmacher- und Kettensclimied­Genossenpchaft, Elnök, Präses : Ko­rompay Ágost, Aug. Alelnökök, Vice­präs. : Scliübik Dávid, Scbmelheg­ger Nánd., Ferd. Titkár, Secretär : Áltenburger Gusztáv. Iroda, Kanzlei : VIH, gyöngytyúk-u. 3. Aczél Ján., Joh., VHT,külső-stáczió-u. 7. Árkay S., VI, Bákosárok-u. 57. • — Sánd., Alexand., VIH, üllői út 48. Arnold Márt., IH, serfőzö-u. 12. Balog Mih., Mich., IV, új-világ-u. 6. Bardaun Fer., Franz, VI. rózsa-u. 72. — Fer., Franz, VI, n.-mező-u.ll. — Kár., Carl, VH, külső-dob-u. 6. Barna Márt., VH, akáczfa-u. 57, Bartha Miki., Nik., IV, hajó-u. 6. Baumgarten B., VH, Klauzál-u. 15. Bende Józsefné, özv., Josefs Wwe, VIH, Mária-Terézia-tér 1. Berkes Kálm., Kolom,, IV, koronaher­czeg-u. 9. Bognár Fer., Franz, H, vitéz-u. 17. Bornliauser M., VH, n.-diófa-u. 12. Brucky Jos., IV, haltér 4. Brückmann Teréz, özv., Wwe^fül, kere­pesi út 40. Bründl A., V, n.-korona-u. 22. Büchler Fülöp, Philipp, HI, Lajos-u. 142. Burghoffer J., H, iskola-u. 44. Császár Márt., VIII, stáczió-u. 4. Császnek Kár., Carl, IV, régi posta-u. 2. Dávid Mill., Mich., VI, Dessewffy-u. 34. Devinkovszky Jos., VIH/kült., Extrav., kőbányai út 1582/ií. Dunai György, Georg, VI, ó-u. 50. Eckstein Jos., IX, tűzoltó-u. 4. Fábián Ant., IV, Lipót-u. 4. Fischer Jos., H, Irma-tér 4. — Henr., Heinr.,VH, Bombach-u. 3. — Mór, Moritz, VI, király-u. 14. — Budolf, VIH, fecske-u. 23. Földesy Istv., Stef., VH, király-u. 95. Friedmann Armin, Herrn., VH, király­u. 43. Fuclis Kár., Carl, VI, szerecsen-u. 22. Fiilöpp F., H, Batthyány-u. 16. Gabrielisz Gál)., Gabr., IV, zöldfa-u. 11 Gáspár Mill., ifj., Mich., jun,, VIH, Jó­zsef-u, 61, és VIH, k.-templom-u. 4. Gesrély Nánd., Ferd., H, fazekas-u. 7. Gratzl Ján., Joh., X, jászberényi út 7338. Grossmann Mór, Moritz, VI, szerecsen­u. 41. Gyarmos Vilm., Willi., IX,Knezits-u.l0. Haasz Fer., Franz, IX, angyal-u. 8. Held Ján., Joli., VH, óvoda-u. 9. Hantar Isv., Sie/.,VIII,gyöngytyúk-u.10. Haubelt Jos., V, Zrinyi-u. 7. HaraiMih., A/JC/<.,VHI, k.-templom-u. 7. Haraszti J., IV, Deák-Ferencz-u. 15. Hlavács Laj., Ludw.,VH, nyár-u. 33. Horváth Andr., VIH, Práter-u. 70. — Antal, Ant., V, harminczad-u. 4. — Istv., Stef., VIH, ősz-u. 15. Huber György, Geor<7,I,Döbrentey-tér3. — Laj., Ludw., I, görög-u. 1. Hummek Ede, Ed., VH, százliáz-u. 3. Huszár Ján., Joh., VI, Teiéz-körút 17. Jablonszky Ján., Joh., V, sas-u. 18. Jakab Andr., IX, nyul-u. 24. Jaworszky Szaniszló, Stanisl., X/kült.. Extrav., jászberényi út 1710. [u. 4. Jungfer Gyula, Julius, VIH, Berzsenyi­— Nánd.,Ferd., IV., Deák-Ferencz-u.17. Kalamáznik Ant., V, _ rpád-u. 6. Kaltenstein N., VI, új-ü. 15. Karge Kár., Carl, VIH, bodzafa-u. 25. Karkovszky Gusztáv, VH, István-tér 12 Katona László, Ladisl., VH, kerepesi út 54. Kirchmayer Fülöp, Philipp, VIH, Prá­ter-u. 25. Klein F. W., VHI, felső vámvonal-u. 29. Knausz V., IX, üllői út 75. [u. 6. Kobera Manó, Eman., VHI, örömvölgy­Koller Nánd., Ferd,, H, Toldy-Ferenc'y. u. 59. Komlósi M., II, csalogány-u. 45. Korch Kár., Carl, V, nádor-u. 16. Korompay Ágost, Aug., VI, király-u. 38. Krempl Jos., VH, százház-u. 21. Kretschmeyer Kár., Carl, X/kült., Ex­trav., kápolna-út 7993. Kudich J., IX. soroksári u. 7. Kugler F. J., VI, próféta-u. 5. Küzmös Sánd., Alexand., VHI, őr-u. 6. Lakos Laj., Ludw., IV, kalap-u. 13. Laufer S., VH, király-u. 73. Leder Jos., IX, nyúl-u. 26. Lochner H., IV, kecskeméti u. 4. Mflteyka A., Hl, Lajos-u. 231. Mauritz Vilm., Willi., IV, zöldfa-u. 36. Mester Jos., IX., pipa-u. 24. Metszősi K., VHI, Hunyady-u. 8. MinyóMih., Mich., VIH,k.-fuvaros-u.l2. Mohilla K., V, váczi kör-út 36, és V, fő­út 11. [u. 5. Moschanczki Laj., Ludw., VI, n.-mező­Molnár Ign., I, Attila-u 36. — Laj., Ludw., Vn, Miksa-u. 7. Musi F., VH, kertész-u. 20. Müller J., VH, kerepesi út 34. Nagy Fer., Franz, VHI, Mária-u. 6. — Imre, Emer., VI, új-u. 36. — Ján., Joli., VH, Csányi-u. 8. Nemes György, Georg,NÍ1, Kazinczy-u.6. Neubauer Fer., Franz, IX, Tompa-u.15. Nóvák Ant., ezelőtt Fanda Fer., Ant. Novak, vormals Franz Fanda, VI, Lá­zár-u. 11. Novotny Istv., Sie/.,III, Zsigmond-u.43. Perisch Kár., Carl, VI, Dessewffy-u. 17. Pethely Sánd., Alexand., VH, n.-diófa­u. 12. Petrovalsky Mátyás, VHI, külső stáczió­u. 18. Pick Ede, Ed., VI, váczi körút 17. Plakwitz J. Gyula, J. Julius, IV, gr.­Károlyi-u. 16. Pozsgai Lip., Leop., VHI, német-u. 5 Primus Istv., Stef., VH, dob-u. 7. Proiszel Jos., VHI, bodzafa-u. 29. Beitter Mátyás, I, horgony-u. 68. Bili Laj., Ludw., VHI,fhg-Sándor-u. 18, Boch F., H, csalogány-u. 28. [19. Bosenauer Bezső, Bud., VIH, József-u. Bosenthal Frigyes, Friedr., VHI, kis­fuvaros-u. 8. Schäffer K., H, jégverem-u. 12. Schlesinger Mór, Moritz, VH, külső­dob-u. 33. Schmellhegger N., I, országház-u. 101. Schmid K. L., IV, Lipót-u. 45. Schreiber Ján., Joli,, I, Attila-u. 58. Schröder K., IV, Ferencz-József-rak­part 9. Scliultheisz J. VHI, gyöngytyúk-u. 10. Schváb László, Ladisl., VI, rózsa-u. 53.

Next

/
Oldalképek
Tartalom