Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

5. rész. Lak-jegyzék - O, Ö

Ordódy—Oscheicza u. = utcza = ©dffe rakp. = Ducii Rövidítések magyará­körút = iíoitleoarb tér = ípiat; zatát lásd V-ik lapon. Ordódy Pál, ifj., Paul, jun., min. fogalmazó, Min.-Concipist, VIB, kerepesi-út 5. — Vilm., Wilh., ügyvéd, Advocat, VIH, ősz-n. 49. Orendács Ján., Joh., csizmadia, Csizmenm., VII, k. erdősor 7. Orettier Sánd., Alexand.,bankhiv.,Bankbmt.,IV,újvilág-u.33. Orgel Róza, özv., Wwe, varrónő, Nähterin, III, Lajos-u. 135. — Lip., Leop., házaló, Hausirer, VH, alsó erdősor 14. Ohrmann Mih., Mich., kocsmáros, Gastw., VIH, práter-u. 2. Orincsay László,Ladisl., rendőri fogalmazó,Polizei-Concipist, VIH, k.-salétrom-u. 1. Orlevicz Kelemen, Clement, nyerges, Sattler, V, hajnal-u. 8. Őrlik Adolf, mészáros, Fleischhauer, VIH, stáczió-u. 6. — Bened., lisztkereskedő, Mehlhändler, VH, külső dob-u. 37. — Jakab, mészáros, Fleischhauer, VI, Laudon-u. 1. — Mór, Moritz, házaló, Hausirer, VI, Petőfl-u. 10. Orlitta Romána, tanítónő, Lehrerin, I, Gellérthegy-u. 5. Ormai Mór, Moritz, keztyűs, Handschuhm.,IV,hatvani u. 11. — Kár., Carl, orsz. képv., Reichst.-Abgeord.', IV, Havas-u. 3. — Kár., Carl, min. tisztviselő, Min.-Bmt., I, Verbőczy-u. 16. — Laura, özv., Wwe, vaskeresk., Eisenhdl.,NIH, új vásártér 1. Ormeszovszky Jos., mérnök, Ingenieur, IX, üllői út 3. Ormody Vilm,, Wilh,, biztosítási aligazgató, Assecuranz­Vicedirector, V, Erzsébet-tér 9. Ormos Jenő, dr., Eugen, ügyvéd, Advcoat,IV,vármegye-u.ll. — Laj., Ludw., magánz>', Privatier, IX, malom-u. 18. — Zsigm., Sigm. Temesm. főispán, Obergespan d. Temescher Com., IV, Hungaria szálloda, Hotel Hungaria. — Zsigm., Sigm., orsz. képviselő, Reichst.-Abgeordneter, V, Tigris szálloda, Hotel Tiger. örnstein Mór, Moritz, rövidárukereskedő, Kurzwaarenhänd­ler, VI, király-u. 28. [zeum-u. 3. — Náthán, bizományos, Commissionär, VI, hajós-u. 43. Orntli Lőrincz, Lorenz, asztalos, Tischler,NH, százház-u. 12. Orosz Ant., kir. táblai biró, Richter der k. Tafel, VIH, mu­— Ján., Joh., magánhivatalnok, Privatbmt., V, vadász-u. 23. — Jolán, özv., Wwe, varrónő, Nähterin, VI, szív-u. 20. — Laj., Ludw., ifj., jun., hivataln., Beamter, IV, képiró-u. 6. — Róza, özv., Wwe, czipész, Schuhmacherin, N, liold-u. 1. Oroszkövy F. H., háztulajdonos, Hausbes., VI, hajós-u. 43. Oroszlány Ign., kereskedő. Kaufmann, H, csalogány-u. 53. — Jakab, háztulajdonos, Hausbesitzer, V, váczi körút 32. — Lip., Leop., bérkocsism., Fiakerm., VIH, gólya-u. 23. Oroszlányi Bern., Beruh,, könyvvezető, Buchhalter, VH, Bombach-u. 6. Orova Armin, Herrn., asztalos, Tischler, IH, Lajos-u. 141. Orova Illés, Elias, szatócs, Greisler, IH, mókus-u. 2. — Jónás, zálogközvetítő, Versatzvermittler, IH, Lajos-u. 151. Orr Andr., bérkocsismester, Fiakerm., VIH, koszoru-u. 22. — László, Ladisl.,bérkocsismester, Fiakermeister, VIH, külső stáczió-u. 11. Orsofszky Josefa.özv., Wwe, magánzó, Privat.,NI, király-u. 54. Orsogits Kár., Carl, paplanos, Deckenm., IX, Ferencz-u. 20. Orsolay György, Georg, hajóskapit., Schiffscap.,I,Attila-u.41. Orsolina Luiza, kávés, Kaffeesiederin, ATH, aggteleki-u. 17. Ország Ján., Joh., aprófakeresk., Kleinholzhdl., NI, rózsa-u. 86. — Ágost, Aug., vasúti raktárnok, Bahn-Magazineur, VI, Bajza-u. 44. — Istv., Stef., timár, Gärber, IH, Lajos-u. 141. — Ján., Joh., megyei hivat., Komitatsbmt., VH, 11.-diófa-u. 22. — Paula, özv., Wwe, magánzó, Privat., VI, gyár-u. 5. — Sánd., dr., Alexand., orsz. képv., Reichst.-Abg.,I,vltí-u.38. — Sánd., Alexand., biztosítási hivatalnok, Assecuranz-Beam­ter, V, Széchenyi-u. 12. — Sánd.; Alexand., orgonaépítő, Orgelbauer, VI, Szondy-u.36. Ortevicz Kelemen, Clemens,nyerges, Sattler,V,váczi körút 60. Ortliaber Vilma, Wühelmine, özv., Wwe, magánzó, Privat,, H, Donáti-u. 675/ b. [esalogány-u. 23. Orthmayr Istv., Stef., államhivatalnok, Staatsbeamter, H, Ortmann Anna, tanítónő, Lehrerin, VEI, nap-u. 6. Ortner Armin, Herrn., szatócs, Greisler, VI, király-u. 58. — Sam., magánzó, Privatier, VH, kerepesi út 14. Ortoványi Ant., dgőzh. hív., D.-Dsrhiffbmt., IH, bécsi út 48. Orzechovsky Ján., Joh., távirdatiszt, l'elegraphen-Official, VIB. József-korút. 46. Orzsolya György, Georg, hajóskapitány, Schiffscapitän, I. Attila-u. 653. Oscheicza Bódog, Felix, kertész, Gärtner, VI, n.-János-u. 46, Oschger—Ott Grttärung ber 2U>türjungen ©eite V, lle&erfe^ung íümtntlidjer ©affennamen ©eitel, (DfficieUe Sejeicfmung nur ungatifdj). Oschger Fidél, főművezető, Oberwerkführer VIH/kültelek, Extrav.,kőbányai út, 1582 IE. [Szondy 48/50. Osetzky Laj., Ludw., magánhiv., Privatbmt,, V, vigadó-tér 8. Osgyányi Jos., rendőrfelügyelő, Poligei-lnspect.,VI, aradi-u. 17. Osika Gyula, Julius, vasúti hivatalnok, Bahnbeamter, VI, Oskera Fer., Franz, kőműves, Maurer, VIH, n.-templom-u. 30, Oslányi Mór, Moritz, szabó, Schneider, H, petrezselyem-u.4. Osolia Fer., Franz, id., sen,, háztulajdonos, Hausbesitzer. VIH, német-u. 18. — Fer., Franz. ifj.. jun,, keményítőgyáros, Stärkefabrikant, VHI, német-u! 18. Ostabovics Gusztáv, vasúti hivat., Bahnbmt., VI, szív-u. 49. Oster Ant., vasúti hivatalnok, Bahnbmt., VI, rózsa-u. 73. Osterlamm Julia, özv., Wwe, magánzó, Privat., IV, borz-u, 7. — Szilárd, dr., Const,, orvos, Arzt, IV, borz-u. 7. — Tiv., Theod., vasúti hivatalnok, Bahnbeamter, VH, pro­féta-u. 7. [Kazinczy-u. 3. Ostffy Pál, Paul, kir. táblai biró, Richter an der k. Tafel, VH, Ostner Anna,zongoramesternő Ciaviermeisterin,N,tnkÖT-xi.^. Ostián Ant., fuvaros, Fuhrmann, H, csalogány-u. 50. Osvátli Albert, dr., orvos, Arzt, VHI, vas-u. 19. — László, Ladisl., vasúti hivatalnok,Ba/mfomt., V, liold-u. 8. Osvald Agnes, özv., Wwe, kávés, Kaffeesiederin, VH, száz­ház-u. 30. — Jos., háztulajdonos, Hausbesitzer, IH, ürömi u. 20. Oszberger Fer., Franz, asztalos, Tischler, IX, malom-u. 5. Oszecky Ant.,biztosítási hivatalnok, Assecuranz-Beamter, V, Deák-Ferencz-u. 2. — Béla, bizt. hivatalnok, Assec.-Bmt,, IV, Lipót-u. 14. — Fer., Franz, magánzó, Privatier, VH, holló-u. 11. Oszfalk Jakab, háztulajdonos, Hausbes., IH, K.-Czell-u. 60. — Jos., szőlőműves, Weingärtner, IH, szépvölgy-u. 28. Oszfolk Jakab, fuvaros, Fuhrmann, Hf, bécsi út 70. OszingerJán.,Jo/i., kocsmáros, Gastw., VIH, fhg-Sándor-u. 18. Oszlányi Pál, Paul, államhiv., Staatsbmt., IX,soroksári u.26. Oszmanin Istv., Stef., fuvóros, Fuhrmann, IX, üllői út 83. — Mária, özv., Wwe, majoros, Milchmeierin,IX,liliom-u. 30. Oszt Jos., kertész, Gärtner, IX/kült. Extrav., 828. Osztermann Ede, Ed., zenész, Musiker, ATI, Klauzál-u. 33. — Ign., kalapos, Hutmacher, VH, Miksa-u. 19. Osztian Ant., fuvaros, Fuhrmann, H, csalogány-u. 50. Osztodal Jos., kőműves, Maurer, VIH, vas-u. 17. Osztoich Mih., Mich,, törvényszéki aljegyző, Gerichts-Unter­Notär, H, fő-u. 58. [zirkes, I, Attila-u. 1. Osztoics, Mili., Mich., I. ker. elöljáró, Vorsteher des I. Be­— Iiafael, vasúti hivatalnok, Bahnbmt, VIH, aggteleki-u. 9. Osztraduzky Istv., Stef., ruhatisztító, Fleckenputzer, IX, üllő út 23. [ Gerichtshofes, IX, üllői út 25. Osztróvszky Jos., legfőbb itélőszéki biró, Richter des obersten — Szaniszló, StanisL, nyug. hív., pens. Bmt., B, török-u. 34. Oszvald Ágnes, özv., Wwe., kavémérő, Kaffeesch., VH, százház-u. 30. — Irma, özv., Wwe, magánzó, Privat,, IV, hatvani u. 2. — Mili., Mich., magánzó, Privatier, IV, borz-u. 9. — Pál, Paul, háztulajdonos, Hausbesitzer, VIH, vas-u. 13. — Sánd., Alexand., ki-, semmitőszéki biró, Richter des k. Cassationshofes, VIH, üllői út 4. Otlányi Mór, Moritz, szabó, Schneider,E,petrezselyem-u.276. Otolitz Jakab, mészáros, Fleischhauer, ATI, szövetség-u. 40. Otrey Ján., Joh., czipész, Schuhmacher, ATH, bodzafa-u. 21. Ott Ádám I., dr., róm.-kath. káplán, röm.-kath. Caplan, VIH, Mária-Terézia-tér 9. — Alit., vasúti hivatalnok, Bahnbeamter, I, Döbrentey-u. 17. — Emilia, háztulajdonos, Hausbesitzerin, H, lánczhíd-u. 10. — Ida, tanítónő, Lehrerin, I/kült.,Extrav.,Lipót-mező 565/«. Ott Ján., Joh., szatócs, Greisler, I, felső liegy-ti. 67. —- Ján., Joh,, szőlőműves, Weingärtner, IB, solymár-u. 12. — Ján., Joh,, magánzó, Privatier, VIH, Mária-Terézia-tér 18. — Kálm., Kolom., zenész, Musiker, I, fehérsas-tér 7. — Kár., Carl, min. liiv., Min.-Bmt., I, szt.-Háromság-tér 2. — Kár., Carl, kötélgyártó, Seiler, IX, üllői út 71. — Laj., Ludw., kereskedő, Kaufmann, H, fő-u. 31. — Laj., Ludw., szobafestő, Zimmermaler, I, f. liegy-u. 98. — Mária, cs. kir. őrnagy neje, k. k. Majors-Gattin, IA", grá­nátos-u. 9. — Mih., Mich., magánzó, Privatier, IX, tűzoltó-u. 71. — Pál, Paul, kefekereskedő, Bürstenhändler, H, fő-u. 84. 545 Czim- és lakjegyzék. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom