Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1880-1881 (1. évfolyam)

3. rész - Ipar és kereskedelmi czímjegyzék

CZÍM - JEGYZÉK. 365 Adressen-Anzeiger. Kéménjseprök. Kéményseprők. Bauchfang hehrer. Ipartársulati elnök, Genossenschafts­Vorstand: Devecis Mih., ifj., Mich., jun., VÜI, külső stáczió-u. 36. Albertini J., IX, soroksári u. 47. AndreanskyMedárd,VHl,kerepesi út 11. Bastoria W., VIII, vas-u. 18. Bauer Jos., II, török-u. 62. Dawidovits Miki., Vi A'., IV, kalap-u. 29. Devecis és fia, Devecis <& Sohn, VHI, fhg-Sándor-u. 15. — Kár., Carl, VIH, fecske-u. 5. — M., ifj., jun,, VIH, külső stáczió­. u. 36. Eder Jos., IV, molnár-u. 10. Emmer Tamás, Thom., I, Attila-u. 414. Frägner Ant., VH, kertész-u. 21. Graf Ant., IV, koronaherczeg-u. 5. Handlos G„ IV, kalap-u. 21. Jansa N., VI, n.-mező-u. 3. Klose Bóbert, H, iskola-u. 655. Kotek P., IX, Tompa-u. 10. Némethy N., I, Verbőczy-u. 166. Nessi Péter, VH, Wesselényi-u. 7. Nicora Győző, Vict., H, fazekas-tér 196. Pajor Ign., Xlkvdt.,Extrav., óhegy 1614. Peták A., I, fő-u. 594. Scharony B., VI, sugárút 24. Schlezák testvérek, Gehrüder Schlezák, TV, szerb-u. 19. Sciarony Bern., Bernh., IX, üllői út 65. Tuna Frigyes, Friedr., IV, Lipót-u. 5. Wiegner Kár., Carl, VI, király-u. 98. Zák Frigyes, Friedr., I, Attila-u. 5. Kender- és len-kereskedők. Hanf- u. Flachshändler. Birnbaum Jak., V, Mária-Valéria-u. 19. Horovitz A., IV, Petőfi-tér 4. Kaufmann Lázár és fiai, Lazar Kauf­mann (& Söhne, V, Eötvös-tér 2. Landauer Th., IV, Mária-Valéria-u. 3. Pessl Béla, V, Mária-Valéria-u. 17. Schrötter B„ IV, Mária-Valéria-u. 7. Spitzer Armin, Herrn., IV, Mária-Valé­ria-u. 3. Képfaragók és szobrászok. Bildhauer. Bálint Fer., Franz, VIH. vig-u. 8. Bartakovics Jós., I, Logody-u. 649. Blaschek Ödön. Edm.,VIH,német-u. 26. Cicini Péter, VI, rózsa-u. 53. Dénnerd Fer., Franz, IH , solymár­u. 540. Dietl Kár., Carl, VIH, kerepesi út 29. Dunaiszky László, Ladisl., VH, holló­u. 6. Engel Jos., VHI, futó-u. 38. Flinth Fer., Franz, H, fhg. Albrecht­út 128. Hensch Ign., VHI, Kisfaludy-u. 11. Hetzl Jos., VIH, salétrom-u. 8. Hitzel György, Georg. VH, szövetség­it. 11. Hölzl Mór, Moritz, VHI, kender-u. 17. Huszár Adolf, VI/kült., Extrav., város­liget, régi körjáték-épület. Jablonszky Vincze, Vincenz, IV, Pe­tőfi-tér 2. Kászonyi László, Ladisl,, VH, k. dob­u. 49. [u. 10. Kiss György, Georg, VH, szövetség­Kleber Szilárd, Const., VH, n.diófa­u. 9] Kohn ;n.,,VH, akáczfa-u. 58. Kope ity Ágost., Aug., VIH, víg-u. 23. Krames Vince, Vincenz. H, fő-u. 205. Kraut Miksa, Max, VH, síp-u. 12. Kreiniker Ant., VIH, kender-u. 26. Kucsera Kár., Carl, VH, k. dob-u. 56. Lack Ján., Joh., VH, Wesselényi-u. 57. Majer Ede, Ed. VI, szegfü-u. 6." Marchenke Vilm., Willi., X/kült., Ex­trav., ó-hegy. Marschal J., VIH, Práter-u. 10. Minich Jos., VH, hársfa-u. 24. Niemann Laj., Ludw., VH, Wesselényi­u. 53. Notel Vilm., Willi.. VHI, stáczió-u. 46. Oppenheimer J., VHI, Práter-u. 7. Pilot Jos., tüzoltó-u. 1. Pozsányi Ant., "NTH, nap-u. 15. Bomán György, Georg, VH, szövetség­u. 30. Bossinelli Egyed, VIH, Bákóczy-tér 20. Schaffer Kár., Carl, VIH, n.-templom­u. 25. Schlenker Jos., VI, szegfü-u. 6. Schwartz Jak., IV, zöldfa-u. 36. Sontag Jos., VIH, n.-körút-u. 19. Szandház F. & Lack J., VH, Wesselé­nyi-u. 57. — K. & Szabó A., VH, akáczfa-u. 43. Szász Gyula, Julius. VIH, köztemető­u. 7. Szentpétery Jos., VH, dohány-u. 100. Timpfel Ján., Joh., H, csalogány-u. 539. Timpl Kár., Carl, H, csalogány-u. 539. Vögerl J., VIH, óriás-u- 38. Ziegelwagner M., VH, Klauzál-u. 9. Zukó Jos., VH, kerepesi út 82. Képkereskedők. Bilderhdl. Breitner Simon, H, lánczhid-u. 105V2. Deutsch & Schvarcz, VI, váczi körút 3. Elchlepp Bikárd, VI, n.-mező-u. 1. Gross N. és társa, N. Gross ők Comp., IV, Károly-u. 1. Jelinek B. A., VI, sugárút 54. Klein S. & M., VI, Lázár-u. 3. Kohn A., özv., Wwe, VI, Petőfi-u. 14. Láng Jos., VH, kerepesi út 22. Laub S. és társa, S. Laub dk Comp., V, fürdő-u. 5. Molnár K., IV,eskü-tér,templom-bazár. Münz F., VIH, kerepesi út 33. Neumann Lip. és társa, Leop. Neumann dk Comp., VI, Laudon-u. 10. Pósch Laj., Ludw., VH, akáczfa-u. 38. Schlanger Jak. és társa, Jak. Schlanger (É Comp., VH, holló-u. 2. Schmidt Gyula, Julius, IV, zöldfa-u. 6. Schwarcz A., V, fürdő-u. 10. Kerékgyártók. Wagner. (L. bognárok.) Kereskedelmi kertészek. Handelsgärtner. Lásd kertészek c). Kereskedelmi ügynökök. Handelsagenten. Lásd ügynökök b). Kertészek­Kertészek. Gärtner. Ipartársulati elnök, Genossenschafts­Vorstand: Hausknecht Jos., VH/kült.,. Extrav., törökőr 1705/c. a) Aigle Sebestyén, Sebastian, VI/kült., Extrav., n. marhaliajtó-út 1497/a. BarrinkaFer.,Fra/íz,VHI,Magdolna-u.4. Benkovits Péter, I/kült., Extrav., Lágy­mányos, régi promontori út 7. Blasky Lip., Leop., VH/kült., Extrav.,. csömöri út 56. Blazsofszky Mih., Mich.,X. fűzér-u. 1586.. Borovy Kár., Carl, VH/kült., Extrav., Hermina-mező, k. liajcsár-út 1513/a_ Brembach György, Georg, VH/kült.,. Extrav., k.-zugló, törökőr-u. 1704. Bunge Kár., Carl, V/kült., Extrav.,. váczi út 475/b. Bürger Mih., Mich., VHI/kült., Extrav.„ pékerdő-tér 1582/?;. Csény Ján., Joh,,VH/kült., Extrav., Arne­rika-u. 2. Derschmischek Nánd., Ferd., VH/kült., Extrav., István-út 43. Dlaszk Ján., Joh,, I/kült.,Extrav.,Lipót­mező 556/a. Ducz Istv., Stef, X, fűzér-u. 1603. Eckhardt Fer., Franz,VH/kült.,Extrav.,. csömöri út 101. Egertner Mátyás, VI/kült., Extrav., Ekliardt JQS., V/kült., Extrav., váczi-út marhahajtó-út 1501. [475. Engelmann Andr., VH/kült., Extrav., törökőr 1705. FeierabendFer.,Franz,kült.,ZJarírai;.,, amerikai út 1503. Fitz Jos.,VH/kült., Extrav., törökőr 1704.. Fok Istv., Stef., VH/kült., Extrav., ame­rikai út 1509. Fremdák Istv., Stef., VH/kült., Extrav.,. István-út 49/51. Friesel Jos., I/kült., Extrav., Lipót­mező 436. Furenghi Imre,Emer.,VIH, gólya-u. 37. Gácli Kár., Carl, VH/kült., Extrav., őr­mester-mező 76. [1705/tf. — Mih. ,Mich.,VH/kült. ,Extrav., törökőr Gassner Kár., Carl, VH/kült., Extrav., István-út 45. Gerstenmeier Istv., Stef, VH/kült., Ex­trav., törökőr 1711. ' [út 1703/&. Haigl Jos.,VH/kült., Extrav., Hermina­Hauszkneclit Ant. M.,VH/kült., Extrav., csömöri út 369. — Jak., VI/kült., Extrav., Erzsébet ki­rályné útja 1505. — Ján., Joh.,VH/kült., Extrav., törökőr 1705/a. — Jos./VH/kült., Extrav., törökőr 1705/c_ — Lőrincz, Lorenz, VH/kült., Extrav., csömöri út 382. [1704. Heszler Ant.,VH/kült., Extrav., törökőr — Jos.,VH/kült., Extrav., törökőr 1705. Hoffer Ján., Joh., VI/kült., Extrav., k. marhahajtó-út 1492/B. Horváth Ján., Joh., VIH, gólya-u. 36. Huber Ján., Joh., X/kült., Extrav., új­hegy 1729/a. Hurt Fer., Franz, VI/kült., Extrav., Erzsébet királyné útja 1506. Illés Ján., Joh., 'VH/kült., Extrav., k. hajcsár-út 1513/31/d. Kálmán Fülöp, Philipp, VI/kült.,Extrav., Hermina-út 1535. Kaltner Ján., Joh., VH/kült., Extrav., törökőr, gyarmat-út 257/5. 1 \ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom