Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1962. szeptember 17. (4-10.)

Az írásbeli felvételi vizsga tételeinek kidolgozá­sát és kiadás előtt a kidolgozott tételek ellenőr­zését a jövőben bizottsággal kell végeztetni. A vizsgabizottságok a jövőben a felvételi vizsga első részében,! feszültség levezetése érdekében, folytassanak közvetlen hangú beszélgetést a jelent­kezővel. Kunos Kornél dékánhelyettes kérése, hogy a karok ált..l elkészítendő statisztikát későbbi időpontr adhassák le, mert a felvételi ügyek miatt igen sok dolog há­rult rájuk. Elnök: Tekintettel ^.rra, hogy erre a Minisztérium szabott határidőt, azt meg­rövidíteni nem áll módjában, viszont kéri ^ karokat állítsák össze, hogy ez mennyi munkát vesz igénybe és tegyenek j.v-slatot célprémium engedélyezésére. Szőke Albert személyzeti osztályvezető: Tavassz-l inptunk 23 ösztöndíjas hall­gatót. Szeptemberre ezeknek karonkénti megoszlását közölnünk kell a Minisz­tériuma -1, azonb.n a dékánok ebben az ügyben nem sokat tettek. Javasolja, hogy a dékánok javasl-tai alapján a RekLor döntsön, hogy ^ karok egyenként mennyi ösztcndij-s hallgató keretszámot kapnak és azt indokolják meg. Kiöljék zt is, hogy hány hallgatót éhajtrnak itt tartani. 5/ Elnök felkéri a dékánokat, hogy az egyetemi ösztön­díjak elosztásához szept. 2o-3g névreszóló javasla­tot /indokolással együtt/ küldjenek a Rektorhoz. d-'. Lettner Ferenc rektorhelyettes bejelenti, hogy - demonstrátorok helye is megérkezett. Ezeknek beosztását elkészítjük és kiküldjük -- karok részére. kmf. /Nemeskéri István/ tanácstitkár /DrtGruber József/ elnök /dr. Lettner Ferenc/ jegyzőkönyvhit élesítő

Next

/
Oldalképek
Tartalom