Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1962-1963

1962. október 16. (11-24.

Alapítás 181.éve 3.SZ. J e K yz ő k 8 n v v készült a Rektori Tanács 1962. október 16—án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Gruber József rektor, elnök, dr. Lettner Ferenc rektorhelyettes, Dr. Barta István rektarhelyettes, dr. Elek Tibor rektorhelyettes, Vajda Lázár rektorhelyettes, dr. Rácz Elemér dékán. Dr. Varsányi György dekán, dr. Frigyes Andor dékánhelyettes, dr. Devics József Pb.titkár h., Albert Dezső Sz.B.titkár, Szőke Albert személyzeti osztályvezető, Főcze Lajos KISZ Vb.titkár Meghívottak I.napirendi ponthoz: Fekete Ottó diákotthoni igazgató, Krusslák Ferencné diákotthoni igazgató. Jegyzőkönyvet vezeti: Nemeskéri István tanácstitkár. Elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr.Barta István rektorhelyettest. Tanács tárgyalta a Budapesti Műszaki Egyetem diákotthonainak kollégiummá nyilvánításáról készített előterjesztést. Főcze Lajos elvtárs: Az előterjesztésnek egy korábbi változatát, melynek lényege tulajdonképpen ugyanez volt, a Pb. és a KISZ Bizottság megtárgyalta és el is fogadta azzal, hogy a diákottho­noknak kollégiummá válása az önkormányzati szervek munkájában, a nevelő munkában lényeges változást jelent, eddigi munkájuk tar­talmasabb, színvonalasabb lesz. dr.Lettner Ferenc rektorhelyettes felveti, hogy a kollégium név- adója, Schönherz Zoltán neve helyett, nem lehetne-e a közelmúlt egyik történelmi nagyságát választani, miután igen sok iskola, technikum névadója Schönherz Zoltán. Fekete Ottó elvtárs: A névadót illetőleg problémáink voltak, ugyanis két szempontot kellett figyelembe venni. Egy olyan mérnö­ki végzettséggel rendelkező, politikailag és emberi magatartás szempontjából is egyaránt példaképül állítható történelmi nagy­ságot kellett keresnünk, aki megfelelt ezen követelményeknek. így gondoltuk Schönherz Zoltánt, akiben mindezen tulajdonságok meg voltak. dr. Devics József elvtárs: Mint ahogy Főcze elvtárs említette, a Pb. már megtárgyalta a diákotthonoknak kollégiummá válásáról szoló előterjesztést. A Pb. olyan jellegű feladatokat adott Útmutatásul a diákotthon nevelő testületének, amelyek először tartalmilag Nov.7-ig előkészítik a kollégiummá válást, másodszor az eddig el­ért színvonalat tovább viszik. A diákotthonban az igazgatók, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom