Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1958-1959

1958. október 27. (36-40.)

2924/1958 készült a Budapesti Műszaki Egyetem Rektori Tanácsának 1958.október hó 27-i ülésén. Jelen vannak: Dr.Csűrös Zoltán egy.tanár,rektor,elnök, Kozmann György egy.tanár, rektorhelyettes Vajda Lázár gazd.rektorhelyettes, Rácz Elemér egy.tanár, a gépészmérnöki kar dékánja, Dr.Barta István egy.tanár, a villamosmérnöki kar dékánja, Dr.Varsányi György egy.docens, a vegyészmérnöki kar mb.dékánja, ' Román Sándor főmérnök,PB.titkárh.,Tóth János PB.titkár helyett, Gasznér József főelőadó, Szőke Albert szem.oszt.vez. helyett, Dr.Zilahi Márton egy.tanár, SZB.elnök, Andrási Józsefné tanársegéd, Soós Pál KISZ.VB.titkár helyett. Jegyzett: Nemeskéri István rekt.hiv.vez. Az elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jegyző­könyv hitelesítésére felkéri Kozmann György rektorhelyettest. '4/ Vajda Lázár gazd.rektorhelyettes jelenti a Tanácsnak, hogy az egyetemen folyó KK. felülvizsgálat kereteben a mai napig 14 tanszék ügyét rektori szinten lezárták. 8 tanszék ügyének felülvizsgálását a KNEB.befejezte, a vizsgálat eredményét ezekkel a tanszékekkel még nem közölték. 8 tanszék felülvizsgálata folyamatban van. A hátralevő 23 kisebb jelentőségű KK munkát végző tanszék felülvizsgálása november hó 8-ig megtörténi. Az elnök a Tanács javaslatára felhatalmazza Vajda Lázár gazd. rektorhelyettest, hogy a tanszékekkel folytatandó tárgyalás előtt a KK. felülvizsgálat eredményét észrevételezés céljából írásban közöl­hesse az illetékes tanszékkel. 44 Elnök a Tanács javaslatára az Épitőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem rektora és a Budapesti Műszaki Egyetem rektora között történt előzetes megállapodás alapján a Bartók Béla úti diákotthon éttermének helyreállítása és berendezése költségeihez $o.ooo.-Ft. felhasználását engedélyezi a rektori KK. fejlesztési alap terhére. 43 Elnök a tanács javaslatára az egyetem Központi Könyvtárának ké­résére az 1958.évi deviza keret terhére rendelt külföldi könyvek és folyóiratok árának emelkedése miatt a Művelődésügyi Minisztériumhoz be­nyújtott póthitel igénylés jóváhagyásáig a KK. rektori fejlesztési alap terhére 45.ooo Ft. előleg kifizetését engedélyezi. Átmenetileg szükség esetén 85*ooo.- Ft-ig terjedő igény kielégítését tudomásul veszi. 44. Elnök a Tanács javaslatára a Jövő Mérnöke szerkesztőbizottságá­nak kérése alapján a lap szerkesztőbizottsága és a nyomdai dolgozók fogadásának költségeire a rektori 5 %-os KK. keret terhére egyszeri al­kalomra 3°o.-Ft. kifizetését engedélyezi. Jegyzőkönyv

Next

/
Oldalképek
Tartalom