Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1929-1930

1929.09.02. 1. ülés

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten a m. kin. József-müegyetem rektori tanácsának 1929, évi szeptember hó 2.-án tartott 1. üléséről. Jelen voltak: Dr. Szily Kálmán e.i.rektor, elnök; Dr. Szarvasy Imre prorektor; Dr. ^ihailich Győző, Dr. Misángyi Vilmos és Dr. ’sigmond Elek e.i. dékánok; Dr. Heller Farkas és Dr. Vük Mihálj prodékánok. Elmaradását kimentette: Dr. Laky Dezső e.i. dékán. Elnök megnyitván az ülést,mindenekelőtt a rektori tanács kilépő tagjainak, a távozó két dékán­nak dr. Heller Farkasnak és dr. vuk Mihálynak a dékáni működésűk alatt kifejtett ügyszeretettől áthatott oda­adó, a műegyetem és az ifjúság iránti szeréttől vezérelt munkásságukért hálás köszönetét fejezi ki, s kéri őket, ✓ hogy a rektori tanács kebelében kifejtett munkásságukat - amelyre a legnagyobb megelégedéssel tekinthetnek vissza- olyképpen folytatni sziveskedjenek, hogy mint prodékánok őt a műegyetem adminisztrációjában továbbra is támogassák. Indítványozza, hogy a rektori tanács részéről nekik jegyzőkönyvi köszönet nyilvánittassék. Jegyzett: Dp. Szász Györgyctanácsjegyző. Az inditvány határozattá eme^ tetik.- 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom