Budapesti Műszaki Egyetem - Egyetemi Értesítő, 1990

1990 / 11. szám

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM EGYETEMI TANÁCSÜLÉS 1045/1990. X/1989-90. szám az Egyetemi Tanács határozatai az Egyetemi Tanács 1990. junius 25-i üléséröl x Napirend: 1/ Tájékoztató a kari oktatói értekezletekről. Előadók : a dékánok 2/ Előterjesztés az Ellenőrzési Osztály vezetőjére. Előadó : Dr.Fodor Lajos rektor 3/ Együttműködési megállapodás az IASTE-vel, a BEST-tel. A NEDIK működési feltételei. Előadó : Dr.Györgyi József főtitkár 4/ A BME és a Műegyetemi Technikai Szövetség közötti megállapodás. Előadó : Dr.Györgyi József főtitkár 5/ Egyebek 1/ napirend : Tájékoztató a kari oktatói értekezletekről. 1.1 Az Egyetemi Tanács a tájékoztatókat tudomásul vette. A felsőoktatási fó­rumra várhatóan az ősz során kerül sor. A kari oktatói értekezleten meg­választott küldöttek mandátuma továbbra is érvényes. 1.2 A Tanács elfogadta a Rektor tájékoztatását, miszerint a közeljövőben vár­ható a minisztérium kérése a miniszteri SZMSZ utasítás véleményezésére és a nyár folyamán az SZMSZ utasitás megjelenése. Az ezzel kapcsolatos ma még nem pontosan meghatározható feladatok végrehajtását a nyári időszak­ban is el kell végeznünk. 1.3 Az egyetemi vezetési struktura, az SZMSZ-szel kapcsolatos kérdések vizs­gálatára, javaslatok kidolgozására a Tanács egy bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke: Dr.Schnell László egyetemi tanár, alelnöke: Dr.Ginsztler János egyetemi tanár, titkára: Or. Györgyi József főtitkár Tagjai a karok egy-egy oktatója /a karok a szabadságokra való tekintettel két személyt jelöljenek meg./ Az Egyetemi Tanács hallgatói testülete által felkért három hallgató. 2/ napirend : Előterjesztés az Ellenőrzési Osztály vezetőjére. 2.1 Az Egyetemi Tanács az Egyetem érdekében végzett jó munkájáért köszönetet mond Kiss Emmának, akinek vezetői megbizása lejárt. 2.2 Az Egyetemi Tanács 25 igen, 6 tartózkodás, 3 nem szavazattal támogatja G a 1 1 a i István Ellenőrzési Osztály vezetői megbizását. x Az előterjesztéseket az Egyetem dolgozói és hallgatói a Központi Könyvtár folyóirat-olvasójában megtekinthetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom