Budapesti Műszaki Egyetem - Egyetemi Értesítő, 1990

1990 / 11. szám

16 3/ napirend : Együttműködési megállapodás az IAESTE-vel, a BEST-tel. A NEDIK működési feltételei. 3.1 Az Egyetemi Tanács az eihangzott megjegyzésekkel elfogadja az IAESTE-vel kötendö együttműködési megállapodást. 3.2 A Tanács megjegyzésekkel elfogadja a BEST-tel kötendő megállapodást, ugyanakkor 1991. szeptember l-ig szükségesnek tartja a hallgatói részkép­zéssel kapcsolatban egy eljárási rend kidolgozását. Amennyiben a karokkal egyeztetett szabályozás ellentmondásba kerül a megállapodással, azt ismét az Egyetemi Tanács elé kell hozni. 3.3 A NEDIK működési feltételét külön forrásokból /alapítványok, téritéses képzés/ biztosítani kell. 4/ napirend : A BME és a Műegyetemi Technikai Szövetség közötti megállapodás. 4.1 Az Egyetemi Tanács egyetért a Műegyetemi Technikai Szövetség megalapí­tásával, alapszabályával. 4.2 Az együttműködési megállapodást a birósági bejegyzés után egy későbbi időpontban a Tanács napirendjére tüzi. 5/ Egyebek 5.1 A Tanács meghallgatta a Rehabilitációs Bizottság jelentését, elfogadta az állásfoglalás tervezetet. Ennek nyilvánosságra-hozataláról a fótitkár gondoskodjon. 5.2 A Tanács tudomásul vette a diák-szociális rendszer átmeneti szabályozásá­ra beterjesztett javaslatot. Az év eleji feladatokat ennek alapján kell végrehajtani. A rendszerről széleskörűen ki kell kérni a hallgatók véle­ményét /nyári táborok, hallgatói gyűlések/ és fel kell készülni az eset­leges módosításokra. Budapest, 1990. junius 27. Felelőse k: a nemzetközi rektorhelyettes, az oktatási rektorhelyettes Felelős: a rektor

Next

/
Oldalképek
Tartalom