Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1949. október 4. (317-324)

- 5 ­jában az ujrahaUgatás. c»/ Dvorzsák Lajos az 1947/48» tanévben iratkozott be az I» évre. Az első félévben megszerezte a "él'vvégi láttamo- zásokat az ábrázoló raírtan Se Magángazdasá tan kivitelé­vel. A második félévben a féléveiéji aláírásokat is hi­ányosan szerezte meg. Rajzból jó jegye van. 1.evezett most ujrafelvételét kéri az I. évre, eddigi tanulmányi eredmé­nyeinek beszámításával» A Tanulmányi Bizottság véleménye: Az első évre való fel­vitele ellen nem lehet kifogás, a tanulóköri munka miatt azonban sddigi tanulmányai figyelembe nem vehetők. d./ Farkas Gábor az 1948/49.tanévre rendkívüli hallgatói mi­nőségben iratkozott be. ..lindkot felese ,iin segben nall- gatta. Közben megszerezte az éretts git. most azzal a abgokoláasal, hogy be tagság? alatt el íaradt t. .nula4n|al- val, uj rabé iratkozni engedélyt kor az I. *vre, termesze tesen, most már rendes hallgatói minőségben. A Tanulmányi Bizottság véleménye szerint kérése teljesít­hető. Az Osztály a Tanulmányi Bizottság javaslatát elfogadja. s / Farkas István ujrafelvétéli és beiratkozási engedélyt kér a III.évre. Utoljára az 1945/46, tanévben volt beiratkozva. Ooíáben Toít beáratkoEvaFl'ariula- nyait a bíbora nyék /hadifogság/ miatt, szakította meg. 4 TMnlnfcyi Biíottsíg Tőlemóaye: A ^akbőf/Geolá­S; SASSÄ'S&Ji “Ä® ” *™

Next

/
Oldalképek
Tartalom