Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1949. október 4. (317-324)

- 6 ­terminust kell kérnie. Az Osztály as ujrafelvitelhez hozzá­járul, a tanulmányi elbírálás kérdé­sében a Felül?izsgáló. Bizottság elé utalja. I li» ____., „ s f ölvették sikeres felvételi vizsga alapján« kéri átvételét .ennek az osztálynak I. évfolyamára, tanulmányait betegsége miatt hagyta abba. A Tanulmányi Bizottság az usztály engedélyétől fmg -őon a kérést teljesíthetőnek tartja. As Osztály a k'rés teljesítéséhez hozzájárul. h./ Szilágyi Károly ujrafelvételi engedélyt kér 's annak meg- államitás't, hogy milyen .feltételek mellett iratkozhatna be a^III. évre. 'Az 1943/44.tanév tn'oodik féléjén volt utol­jára beiratkozva. Tanulmányait a háborús események alatt szakította meg. A Tanulmányi Bizottság véleménye: az Analízis és geometria II.f..a Üagasépitéstan II., a űeodézia II.. ' Talajmechanika és a Tartók statikája I.f. oimü tantárgyakból folyó évi október hó 31-ig vizsgázzon le: felt italoson beiratkozhat. i./ Rádi Gyula az 1944/45. tanév I. felébon volt utoljára bő­im tkozva ás őzt követőleg egy folovre Boroszlóban is beiratkozott, de a félévvégi aláírásokat r:om szerezte meg. Aláírás szempontjából 5 féléve van. nőst uirafelvételét béri £. :zal, hogy ismét a II.évre szeretne beiratkozni, ta­nulmányait a háborús események folytán előállót, nehéz anyagi* helyzete miatt szakította meg. A Tanulmányi Bizottság véleménye szerint a hiányzó első- kel vizsgált folyó 4vi október hó 31-ig tegye ie, akkor feltételesen beiratkozhat a II. évre. i./ Bródy Ottó a múlt tanév első felében lehallgatta az 5. félévet, hinthogy azóta é Letbelámett az ui■Uuula-uyi re-d, most ismét az 5. félévre anar beiratkozni, ae csak az uj tantárgyakra, hogy a H. i>lávben a 6. féléven foly-

Next

/
Oldalképek
Tartalom