Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1982-1983

1982. október 4. (256-275) - 1. Javaslat Állami Díj adományozására - 2. Javaslat a Marxizmus-leninizmus Intézet igazgatóhelyettesének megválasztására

Jegyzőkönyv a Budapesti Műszaki Egyetem Taóácsának 1982. október 4-én Dr.P olinszky Károly rektor elnöklete alatt tartott üléséről Dr. Polinszky Károly rektor: Tisztelt Egyetemi Tanácsi Tanácsülésünket megnyitom. Tisztelettel köszöntöm Sebestyén János és Szilágyi Lajos elv­társakat, mint az Egyetemi Tanácsnak újból megválasztott tag­jait. Kérem őket, hogy ugyanolyan lelkesedéssel vegyenek részt a Tanács munkájában, mint ahogyan eddig tették. Gábor András és Vámos Tibor elvtársak a megválasztásukat » örömmel és megtiszteltetéssel elfogadták. Sajnos, elfoglalt­ságuk miatt mai tanácsülésünkön nem tudnak részt venni. Tisztelt Egyetemi Tanácsi Mivel a mai ülésünkön személyi ügyeket tárgyalunk, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Geszti P.Ottó és Horváth Mátyás elv­társakat. Bejelentem, hogy kimentésüket kérték a tanácsülésről: Bozóky György, Hofer Miklós , Kerkápoly Endre, Tuschák Róbert, Vámos Tibor, Szabó Imre, Darabos István, Gábor András és Orosz Zoltán elvtársak. i Mai tanácsülésünknek egy napirendi pontja van: Javaslat­tétel Állami-dii adományozására. •• 1 \ / [ V Engedje meg a Tisztelt Egyetemi Tanács, hogy mielőtt a tárgya­lást megkezdenénk, néhátyszót mondjak az előzményekről. / i 1 / : 1 Az Államidij-bizottságtól leiratét kaptunk, amelynek értelmé­ben az Egyetemi Tanács közvetlenül is javaslatot tehet érde-

Next

/
Oldalképek
Tartalom