Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1964. szeptember 25. (1-36.) - 1. Az Egyetemi Tanács új tagjainak bemutatása - 2. Az oktatási reform soron következő feladatai - 3. A BME 1964/65. évi munkaterve - 4. A felszabadulás 20 éves évfordulójának megünneplése

3ol3/1964. 2.SS. c-'' • ,; ., :: " " .. ;; v készült az Egyetemi Tanács 1964. szeptember 25-i ülésén. Jelen vannak : Müvelődésüsyi Minisztérium részéről: Rigler György főosztályvezető, . dr.Herzog Pál főelőadó Dr,Csáki Frigyes rektor, elnök, dr.Retter Gyula relct őrhelyet te s, dr.Petrik Olivér rektőrhelyettes, Dr.Gillemot László rektorhelyettes, dr.Devics József rektorhelyettes, Dr.Rázsó Imre dékán, Dr.Hollo János- dékán ? dr. Schnell László dekánh., dr. Bozsó László PB titkár, Bátkai Pál személyzeti oszt.vez., Albert Dezső Sz.B.titkár, Pőcze Lajos KISZ VB titkár, dr.Borsi Emiiné PB részéről, Dr.Gruber József tanszékvez.egyetemi tanár, Dr.Kozma László Dr .Geszti P.Ottó " " Kolos Richárd " » Dr.Tettamanti Károly " " Dr.Csűrös Zoltán " " Dr .Varsányi György egyetemi tanár, dr. Héberger Károly könyvtár—igazgató Jegyzőkönyvet vezeti: ITemeskéri István tanácstitkár, Dr.Csáki Eri^ye s rektor üdvözli az Egyetemi Tanács tagjait, az ülést megnyitja, bejelenti, hogy külföldi tartózkodás, valamint halaszthatatlan fontos ügyük miatt kimentésüket kérték dr.Lettner Perenc, dr. Elek Tibor, Dr.Varga József tanszékvezető egyetemi tanárok, dr. Prigyes Andor dékán, Yajda Lázár gazd.főigazgató és dr. Sándor Imre egyetemi ad junktus. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr.Gillemot László professzort. Ismerteti az Egyetemi Tanács uj tagjainak násorát. Az Egye­tem vezetősége ugy gondolja, hogy a jövőben fokozottabb mér­tékben kell igénybe venni az Egyetemi Tanácsot fontos, az Egyetem lényegét érintő alapvető kérdések megvitatására. Ez hozzá fog járulni a demokratizmus kiszélesítéséhez. Erre /

Next

/
Oldalképek
Tartalom