Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyetemi tanácsülések, 1964-1965

1965. május 25. (630-735.) - Az Egyetemi Tanács rendes ülése - 732-735.)

4 Megemlítendő tevékenysége még a ösoportnak a folyóiratkölcsönzés, mely az utóbbi időben igen örvendetes fejlődést mutat.Mig 1959/6o-ba 35o volt a kölcsönzések száma,addig 1963/64-ben 25oo-ra emelkedett. Ennek a szolgáltatásnak a továbbfejlesztése feltétlenül kívánatos, egyelőre azonban a megfelelő környezet,ill.helyiség hiánya akadályoz za. /Nincs megfelelő folyóiratolvasó, a hallgatók a legtöbb esetben a falhoz támaszkodva, ill. a falon jegyzetelnek vagy rajzolnak ki ábrákat a folyóiratokból./ A Csoport legnagyobb problémája a káderfejlesztés. A fordítók átla­gos életkora országos viszonylatban is igen magas. A Csoport 5 fordi tója közül egy máris tul van a nyugdíjas korhatáron, kettőt pedig csak néhány év választ el tőle.Az utánpótlás kilátástalan, a helyzet állandóan csak romlik.Egyelőre mind az anyagi,mind a tárgyi feltéte­lek hiányoznak ahhoz, hogy az utánpótlás kérdését megoldhassuk. A Cs port dolgozói közül 1 dolgozónak 5 felsőfokú, 1 dolgozónak 3 felsőfokú és 1 középfokú, 1 dolgozónak 2 felsőfokú és 1 középfokú, 2 dolgozónak 1 felső és 2 középfokú és 1 dolgozónak 1 felső és 1 középfokú nyelvvizsgája van. Valamennyi nagy nylevből felsőfokú nyelvtudás áll rendelkezésre. A ly elvpótlék terén az MM intézményei­nél alkalmazott korláto ás azonban akadályozza a nyelvskála bővíté­sét, amiré pedig nagy szükség lenne. Ez a korlátozás az egyik fő oka annak is, hogy a megüresedő állásokat nehéz megfelel, ő fordítókkal be tölteni. A nyelvpótlék u.i. a fordítók majdnem egyedüli előmenételi lehetősége. A Csoport tagjai rendszeres szakmai továbbképzésben részesülnek, az idén az oktatás kibővül egy nyomeaipari és kéziratszerkesztési isme­retekkel foglalkozó előadássorozattal is. Dr.Haza y István: Megköszönöm oál elvtárs beszámolóját és kérem az észrevételeket. Egy dolgot máris szeretnék kiragadni: tényleg nagyon szomorú a for­dítói utánpótlás reménytelen helyzete. Kérem a minisztérium képvise­lőjét tájékoztasson bennünket, a minisztérium mit tud tenni ezen a téren? Dobo s Alajos: A Dok.Csoportnak volt már kérése az utánpótlás rendezésére, de saj­nos nem sikerült megoldani, ne rt a pénzügyirendelkezéseket nem le­het áthágni. V ;io Vi'33

Next

/
Oldalképek
Tartalom