Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyetemi tanácsülések, 1964-1965

1965. május 25. (630-735.) - Jelenléti ív (630/2.)

bo - * vitésót, amiro pedig na^jy szükség lenne. Ez a korlátozás az egyik fő oka annak is, hogy a megüresedő állásokat nehéz mog­* t felelő fordítókkal betölteni. A nyelvpótlék ui. a forditók majd nem egyedüli előmeneteli lehetősége. A Csoport tagjai rendszeres szakmai továbbképzésben részesülnek az idén az oktatás kibővül egy nyomdaipari ós kéziratszerkcsz­tósi ismereteid;cl foglalkozó előadássorozattal is. Dr.Haza y István rektori Megköszönöm Gál elvtárs beszámolóját ós kérem az ószrevótolekel Egy dolgot máris szeretnék kiragadni! tényleg nagyon szomorú a fordítói utánpótlás reménytelen helyzete. Kérem a minisztérium képviselőjét tájékoztasson bennünket, a minisztérium mit tud tenni ezen a téren? Dobo s Alajos főelőadó iv!M. A üok.Csoportnak volt taár kérése az utánpótlás rendezésóro,de sajnos nem sikerült megoldani, mert a pénzű ;yi rendelkezéseket v nem lehet áthágni. Jr.iiaza y István rektor: Meg kell mondani, hogy mind helyiség, mind utánpótlás, mind személyzeti szempontból mostoha körülmények, között teljesiti feladatét a Csoport, amely pedig az egyetem szempontjából igen hasznos munka, feltétlenül meg kell vizsgálni, Lágyan lehet ezen segíteni. Dr.Gábo r László rektorhelyettesx Meg-kérera elsősorban a minisztérium képvi­selőjét, továbbítsa ezt a szomorú valót felszámolni akaró kéré­sünket főhatóságunk felé, mert szociálist népgazdaságunkfi terv. gazdasági alapon álló országunk Vülomónyera/ÜBfi^iígedheti meg, hogy a forditók kihalásával megszűnjék ez a fontos munka, ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom