Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyetemi tanácsülések, 1964-1965

1965. május 25. (630-735.) - Jelenléti ív (630/2.)

Dr.Kézd i Árpád rektorhclyettees Azt hiszem minden tanszék a saját gyakorlatúból tudja fhogy a Dok.Cooport milyen szép ós komoly munkát véges, hiszen kap­juk állandóan az irodalom-figyelő lapokat,dokumentáclókat• Ezt a kampányszerűi nagy munkát nem vi ás, hogy szakmailag és nyelvileg jól kapjuk aog* E munkájáért a Csoport elismerést érdemel* E, y dolgot hiányolik Gál elvtárs előadásából, Uo y a másik oldal, a tanszékek oldala az igénylések szo csontjából 4 hogyon úll* Hogyan élnek a lehetőségekkel, amiket számukra oz egyetem c Csop*munkájún keresztül is biztosit* A folyóirattár anyagának fordításait más központokkal kapcso­latos cserék lebonyolítására mennyiben használta fel a Cso­port* Vélomésycm szerint ki kell egészíteni a folyóirattár anyagát a cserék által beszerelhető anyagokkal* Mindenekelőtt szeretném a tninisztórium képviselőjének a fi­gyelmet felhivni arra a körülményre, amit Gábor professzor ur is kihangsúlyozott! a fordítók kihalására* Az c yetem szempontjából a Győrbe történő leköltözésnél lesz majd iga­zán érezhető ennek a helyzetnek a o asyocsúga* Ma már ott tartunk, Boy Budapesten is rendkívül nehéz akár meglévő státusba, akár alkalmi fordítót találni. A Győrbe költözés­nél ez már teljesen megoldhatatlan losz. Magunknak kellene ». nevelni forditőkat, akiket Győrben majd használni akarunk* Ez legalább annyi időt vess Idénybe, mint egy mérnök kópzó­/ se. A Műszaki Fejlesztési Bizottságban a hónapok óta folyó » vitában kiderült, nagyon nehéz fiatal embereket erre a pá­lyára bevonni, mert sajnos nincs perspektívája. Ezt kellcno részükre elsősorban biztosítani. Kézdi professzor kérdésére pontos számadatokkal nem tudok Gál ndr o csoportvezető:

Next

/
Oldalképek
Tartalom