Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései (Kecskemét, 1993 [!1994])

A telepítések végrehajtásának útvesztői - A kitelepítések ideiglenes felfüggesztése és újraindulása

vált. A hónapokig húzódó vádaskodások nemcsak a konkrét gya­korlati tennivalók terén nem vitték előbbre az ügyeket, de a lehe­tetlen körülmények között élők helyzetén sem változtattak, sőt a társadalmi feszültségek növekedésével a helyi közösségek megosz­tottsága is tovább növekedett. A folyamatok, döntések befolyásolá­sára éppen az érintetteknek nem volt semmiféle lehetősége. Számukra csupán azok elviselése maradt. Gonda Béla, a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselője du­nántúli tapasztalatait a következőképpen összegezte: „Moson-Gyór, Tolna és Somogy vármegyében a betelepítés nem tart lépést a kitelepítéssel. A kitelepítés maga sem az igazságnak megfelelően történik. A kitelepítést végző bizottság vagy párt sok helyütt igen egyoldalúan működik, minek folytán olyan egyén marad vissza az országban, akinek múltbéli magatartása miatt ki kellett volna tele­pülnie, viszont számos egyént telepítettek ki, akik az ellenállási mozgalomban részt vettek, vagy a magyarság melletti közelmúltbeli kiállásuk miatt vissza kellett volna maradniok, és ez utóbbiak csak azért kerültek kitelepítési listára, mert vagyonosok voltak. A völgy­ségi járásban pl. a kitelepítést végző községek a hatóságoktól be­kérték azon sváb gazdáknak a jegyzékét, akiknek földbirtoka a 20 holdat meghaladta, és ebből készítették a kitelepítési pótlistákat. Egyes sváb gazdákat lemondatják földjeikről, minek fejében ittmaradásukat biztosítják." 260 Ugyancsak kaotikus állapotok uralkodtak Veszprém és Pest megyében. Az önkényeskedéseknek sokszor semmi sem állta útját, így az elkövetők megerősítve érezték, érezhették magukat. Ezek­ben a megyékben is az történt, hogy a községeket a kitelepítésre augusztus elejére előkészítették, de az érintettek elszállítására még­sem került sor. Időközben azonban a telepesek megérkeztek ­Berhida, Hajdúböszörmény, Tiszafüred -, akik „teljesen önhatalmú­lag sorra járták a házakat, és dobtak ki családokat nemcsak az egyes szobákból, de az egész házból, elvették állatjaikat, élelmisze­rüket" olyanoktól is, akiket a mentesítő bizottság már végleg felmentett. 260 MOL. J.Gy. Földművelésügyi Minisztérium Telepítési Főosztálya 114 590/1946. Nem egyedi problémáról volt szó. Tolna megye alispánja szeptember 5-i jelenté­sében hasonló ügyben kérte a miniszterelnök intézkedését: „Tolna vármegye Telepí­tési Tanácsa előtt megjelentek Békéscsabáról telepített telepesek azon panasszal, hogy úgy az ő, mint a még ki nem telepített őslakosság élelmezése az idei szűk termésből biztosítva nincs. (...) a megyében a lakosság száma a telepesekkel kb. megkétszereződött, viszont az idei termés nem volt még közepes sem, közellátás útján a lakosság élelmezési problémája nem oldható meg. (...) a telepeseket a Me­gyei Telepítési Tanács tiltakozása ellenére az Országos Földbirtokrendező Tanács irányította a megye területére." - MOL. J.Gy. Miniszterelnökség iratai 12790/1946.

Next

/
Oldalképek
Tartalom