Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései (Kecskemét, 1993 [!1994])

A telepítések végrehajtásának útvesztői - A kitelepítések ideiglenes felfüggesztése és újraindulása

Telepítések Gara községben 1945-46-ban BETELEPÍTÉS KITELEPÍTÉS Honnan Család Mikor Személy Mikor Bácska (székelyek) 163 1944 ősz Délvidék 150 1945 február —március Gyoma 93 1945 február —március 990 1946. nov. 8-22 Karcag 38 1946 július Rakamaz 39 1946 július Zala m. (székelyek) 35 ? A kitelepítendők és a telepesek fél évig is eltartó kényszerű együttélése katasztrofális állapotokat idézett elő, s a helyzet megíté­lése kapcsán ismét föllángoltak az áldatlan politikai viták, a koalíci­ós ellentétek. A Kommunista Párt továbbra is kitartott a kitelepítések és a belső telepítések folytatása mellett. A telepesek érdekeinek védelmét minden lehetséges fórumon fölvállalta, az őket ért kritikákat általában körültekintő tájékozódás nélkül vissza­utasította. A kitelepítések folytatását nem kérdőjelezte meg a Nem­zeti Parasztpárt és a Független Kisgazdapárt sem. A telepesek megítélésében azonban már lényegesen különbözött a vélemé­nyük. Míg a Parasztpárt védte őket - ha kevésbé határozottan is, mint a Kommunista Párt -, addig a kisgazdák a hiányzó szaktudá­sukat, magatartásukat kifogásolták. A Szociáldemokrata Párt a kilalakult helyzetben a kitelepítések felfüggesztését elképzel­hetőnek, a belső telepítések újragondolását pedig egyenesen kívá­natosnak tartotta. Változatlan módon való folytatását elfogadha­tatlannak ítélte, és különösen nehezményezte a telepítéseknél elkövetett törvénytelenségek kivizsgálásánál alkalmazott büntető­jogi kontroll szelektivitását. Az általános bizalmatlanság légkörében a lényegesen eltérő álláspontot képviselők nem annyira a tragikus, és nemzetgazdasági szempontból is nagy jelentőségű probléma konszenzusos megoldá­sára törekedtek, hanem pro és kontra esetek végtelen sorolásával egymás lejáratását tartották szem előtt. A ki- és betelepítések visszásságainak megoldása a politikai hatalmi harc függvényévé

Next

/
Oldalképek
Tartalom