Tóth Ágnes: Telepítések a Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945–1948 - Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek 5. (Kecskemét, 1989 [!1990])

Bács-Bodrog vármegye 1944 őszétől 1945 decemberéig

1946 őszi állapot Terv Hadikfalva 7500 fő "Tolna, Baranya és Bácska kb. 25 községében." Bácsalmás Bácsbokod Andrásfalva 5000 fő "...szétszórtan 15 község­ben. " Gara Kat ymár Kunbaja Csatalja Istensegíts 5000 fő "...a többség Csataljára települt, ezenkívül még 9 községben vannak szétszór­tan a Dunántúlon." Józseffalva 1800 fő Fogadjisten 1000 fő "Bácskában és Baranyában 2 községben." "Baranya és Tolna 2 köz­ségében. " Vaskút Csávoly "A jelenleg Bácskában lévő telepeseket át lehetne vinni a Dunántúlra. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Bácskai megoldást maga a Bácskai szlávság és magyarság is kívánja. A második megoldás a kitelepítendő svábok helyére való telepítésünk, amennyiben 5 ilyen községet találnánk. Mind az első, mind a második megoldás csak akkor vehető igénybe, ha a sváb, illetve a szlovák kitelepítés megtörténik." 5Ö Azért is fontos ez a beadvány, mert felhívja a figyelmet azokra a kényszerpályákra, amelyekre a későbbiekben, éppen kéréseik, javaslataik nem teljesítése és figyelmen kívül hagyása révén rákényszerültek. Tiszteletre méltó az az akarás, amellyel az egy tömbben élés, az együvé tartozás jogos kéréséről akkor sem mondtak le, amikor ennek mindenfajta feltétele hiányzott. Ugyanakkor elgondolkoztató, hogy a tömörítés egyetlen lehetséges módjaként egy másik kissebbség kitelepítése kínálkozott csupán. Nem részletezi, de utal a tervezet azokra a belső telepítésekre is, amely végrehajtásának körülményei miatt, az egyes telepes csoportok összeütközése, súrlódása elkerül­hetetlenné vált. Az élet újraindulása, a földreform végrehajtása Bármennyi nehéz, súlyos terhet rótt is a háború a társa­dalomra, és bármennyi kétely,* kétség, kérdés, bizonytalanság halmozódott is föl az emberekben a háború végére, talán egyetlen dolog nem volt kétséges, hogy: mindez lehetőség számukra. Lehetőség a mindenkori tényekkel, az évtizedek óta húzódó megoldatlan vagy elodázott gondokkal való szembe—

Next

/
Oldalképek
Tartalom