Kemény János: Baja thj. város 1944-1949. évi története a polgármesteri jelentések tükrében 1. - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2015)

DOKUMENTUMOK - A törvényhatósági bizottsághoz intézett polgármesteri jelentések

Meleg József: Kifogásolja, hogy [a] piaci napokon csupa nyo­morék és kéregető ember van a városban. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban írjon át a város a társtörvényhatóságokhoz. És vé­gezetül is kéri, ha lehet, ettől a szomorú képtől szabadítsák meg a város közönségét. Lakatos Ferenc: Sérelmezi, hogy Baján elég gyakran az áram­szolgáltatásban zavar van. A munka megáll. A munkabér a mun­kások részére jár. Kifogásolja, hogy ilyenkor szerelő nincs kéznél. Arra kéri a polgármestert, hogy ezen az anomálián segítsen, jobb beosztással, vagy több szerelő beállításával. Dobokai [Ferenc]: Nagyon kéri a törvényhatósági bizottságot, hogy teremtsen munkalehetőségeket. A mezőgazdasági munkák hamarosan véget érnek, s ezért sürgős intézkedést kér ez ügyben. Márton Imre: Köszönetét mond a Szabadművelődési Felü­gyelőségnek szóló elismerésért. Ismerteti a továbbiakban a kiállí­tással kapcsolatosan kifejtett propagandatevékenységet. Rostás Sándor: A beszolgáltatás kérdésével foglalkozik. In­dítványozza, hogy Baja város forduljon a kormányhoz, és kérje, hogy Baján is rendeljék el a szabad kenyér árusítását. Valamennyi felszólalásra a polgármester részletes és lehe- tő[leg] megnyugtató feleletet ad. Határozat A törvényhatósági bizottság a polgármesteri jelentést teljes egé­szében elfogadta. Eredeti jegyzőkönyvi bejegyzés, gépelt tisztázat. MNL BKML XXL 501. Baja Város Törvényhatósági Bizottságának iratai sz. n./Kig. 1948. szám (135—145. o.); Eredeti tisztázat másodlata, gépelt irat, aláírás nélkül. MNL BKML XV. 33. Bajai múzeumi gyűjtemény (Borsay-gyűjteménye) Városok Szövetsége. Polgármesteri jelentések 1903-1949. 7073. ksz. sz. n./Kig. 1948. szám (1-15. o.) 497

Next

/
Oldalképek
Tartalom