Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK ÉS EGYÉB BÜNTETTEK PÉNZBELI MEGVÁLTÁSA A TÖRÖK JOGSZOLGÁLTATÁSNÁL 1679. január 12. Dák Pál uram főbíróságában az vajda népe kint lévén 12. Januarii 1679. 1. Szűcs Istók ifjú legény verekedtenek Csuka Miklós, Kovács András fiával és Suba Jánoséval. Az Szűcs változott in auris 2. 2. Bereni András az baltával megvágta Orbán Istókot. Orbán Istók megholt az sebben. Az Barani András gugában változtanak in tall. 46. 3. Sz. Király uram juhászai verekedtenek az bujtárval, változtanak in tall. 6. 4. Csuka Miklós fia in tall. 15, költsége tall. 6. 5. Jósa Jánosné fia változott in tall. 12. 6. Az Paradi asszony változott in tall. 6. 7. Csicsa Kata változott in tall. 12 Vi. 8. Császár Gergely gulyása változott in tall. 10. 9. Simon Mihály tall. 9 Vi. 10. Fekete Jánosné tall. 10. 11. Kovács János tall. 5. 12. Diós Istók tall. 10. 13. Szentkirályi Pál szolgája tall. 12. BKMÖLIV. 1504/m. Robotlajstromok, 1678. 287-288. KATONÁK PORTYÁZÁSA A VÁROSBAN 1679. május 26.-augusztus 27. Anno 1679. die 26. mensis Maii. Mennyi számú és rendbeli katonák voltának városunkban, azokrúl való számtar­tás, kiváltképpen az hírmondókrúl. Die 26. Maii. Tai György és Engi Imre itten voltának nro. 7. Vitte el híreket Bu­dára Homoki Horváth János, Szolnokba Turzó András. Maji 26. die. Voltának katonák Nagy Máté, Rats Mihály, fülckiek voltak. Volt hírmondó Budára Szabó vei, Szolnokba [?] Pál. 29. Kovács Bence 40 [fővel]. Vitte el híreket Budára Lóczi Máté, Szolnokba Pap István. 4. Junii. Volt itten városunkban Szűcs István 8 magával. Vitte el híreket Budára Herke Péter, Szolnokba Gáspár Ambrus. 8. [Junii] Macza Lukács itten lévén 40 magával. Vitte el hírét Budára Szivos Miklós öccse György, Szolnokba Deák Péter. 6. Engi Imre volt itten 30 magával. Budai hírmondó Német Bence, szolnoki An­tal Tamás. Szegi Mihály volt nyolcadmagával itten. Budai hírmondó Kis Gergely Bocskor Istvántól, szolnoki hírmondó Halász Jakab. Die 15. Junii. Junii 17. Volt itten Szűcs István 25 magával. Budai hírmondó Szabó György, szolnoki Rada az László Istvánért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom