Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Simon Istvánnak, hogy Budára ment az szekerekkel, 2 szusztakot. Alamizsnára adtam 2 garast. Lépő Jánosnak, hogy Gödöllőre ment az disznók végett hely szerezni, adtam 7 szusztakot. 28. Octoberis. Gyojai Mátyásnak útiköltségre, hogy Túrra ment, adtam 3 szusz­takot hírek tudakozására. Nemzetes Vai urunk őkegyelme adaja mellé járandó patyolatért adtam egy ara­nyat. BKMÖL IV. 1510/i. 1691. 73-77. A FŐBÍRÓ KISEBB KIADÁSAIRÓL KÉSZÍTETT FELJEGYZÉSEK 1691. október 8.-22. (Részletek) Anno Domini 1691. Octobris 8. Kegyelmes urunk őfelsége táborára kérvén tűlünk Szolnokba jármokat, és ott is vévén el némelyeket az szekerek elől, supplicaltunk érettek az uraktól 70 német forintokat. Facit Florenos Rhenenses 70. Exitusa: Vadászoknak vadakért az urak számára adtam 8 gar. egy szusztakot. Szolnokban az búzamérő commissariusoknak, egynek egy tall., másiknak 3 gar. harmadiknak 16 garasokat, öregeket. Hogy a szalvagvarda az 60 szekerekkel elment az táborra, küldöttem utána költ­ségre Csorba Istvántúl és Szántó Istvántól 10 for. Rhenenses. Túzokra, nyulakra, fajdokra adtam ugyan az tábori urak számára az vadászoknak 2 tall. Király Jánost és Mod Miklóst küldvén méltóságos gróf Kohári urunkhoz őnagy­ságához Csárádba, adtam nekik 8 öreggarast. 9. Octobris. Négy szekérabroncsot hozatván az Letsodí erdőről, adtam érette Péczeli Nagy Istvánnak 16 öreggarasokat. 16. Octobris. Szalma árában küldöttem nemzetes Lendvai úrnak 10 tallérokat, melyet hordatott volt be Pestre őkegyelme az t. n. vármegye impositiojából. Lépő Jánosnak 2 garast, hogy Pécsre (?) küldöttem az váras sertéseinek helyke­resésére. Nyulakat vettem urak számára 2 szuszták. Budai költségre adtam Bona János úrnak 12 szusztakot, hogy Pestre congre­gatiora ment Sándor György urammal együtt. 22. Octobris. Bölcskei Gergelyt és Pap Istókot küldvén Veszprimbe borok véte­lére, adtam nekiek 46, id est negyvenhat öreggarasokat. BKMÖL IV. 1510/i. 1691. 80-83.

Next

/
Oldalképek
Tartalom