Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Item Bíró György, homoki, Kottandi András mezei kertyét megkérte, és az böcsületes Szabó Bálint főbíró uram neki atta társaival együtt. Item Rethi, alias László György Pap András féle kertet, Benei útfélen valót meg­kérte, és békével lakjék rajta az jámbor. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1689. 2-9. AZ ADÓK ÉS A FÖLDESÚRI CENSUS KIFIZETÉSE 1689. június 16.-1690. április 26. A derék adónak exitusa 1689. Fizettünk a tekintetes n. vármegye Budán imponált 20 forintos impositiora n. Pásthi László urunknak flor. Rhenenses nro. 60, id est hatvan német forintokat. 16. Junii. 1. Julii. Item azon impositioból fizettem n. Deák Pál uramnak István mester bé­rire, mikor a kurvákat kicsapta, gar. nro. 9. 23. Maii anno 1689. Khiberovszki Anna, néhai vitézlő Fái György özvegyének fizettük meg itt Kecskeméth varasában az 1689. esztendőre való adót tall. nro. 12,5, id est tizenharmadfél tallérokat. Az egy patyolatért főbíró uram [adott] tall.3, csizmáért tall. 2,5. 30. Julii. A nemes vármegye impositiojában, mely volt húsz forintjával kivetve, fizettünk meg n. Búthi László urunknak flor. Rhenenses nro. 50 Pesten a congregationak alkalmatosságával. 26. Septembris. A posonyi tiszteletes szűz apácák annualis censusát, úgymint tall. nro. 212, id est kétszáz 12 tallérokat fizettünk meg nemzetes Gosztoni István urunknak Kecskeméten a residentiaban. Item honorarium: csizma 1 pár, hal 2, sajt nro. 2. 8. Septembris. A tekintetes nemes vármegye Budán imponált 20 forintos impo­sition ának hátralevő részét, úgymint flo. nro. 48, id est negyvennyolc forintokat egy garas híján fizettük meg n. Búthi László urunknak Kecskeméten. Az 160 forint summa facit talleros nro. 106, gar. 4. 6. Decembris 1689. Fizettünk a portiora kölcsön felkért pénzekben annone praefectus urunknak talleros nro. 100, id est száz tallérokat. Coram judice primario Michaele Mago, Paulo Sz. Királyi, Matheo Kovács, Stephano Nagy, Joanne Bede et jurato notario Joanne Ivankovics. Anno 1690. 3-tai Januarii. Méltóságos generális és gróf Kohári István urunk őnagysága adaját, talleros 800, id est nyolcszáz tallérokat hetével vitték fel főbíró Mago Mihály, Sárközi Pál és Ivankovics János uraimék Csábrádba. Item ennek honoráriumát főbíró uram maga adta meg florenos Hungaricales nro. 100. Tall, facit 933, gar. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom