Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Bíró uram maga bora árába ezen pénzből vött fel tall. 8, gr. 3, p. 6., mely most csinál tall. 7, gr. 5, p. 3, olvasván a garast 11 polturában. Nullán restantia. Anno 1695. die 22. Decembris. Vice colonellus urunk őnagysága lovászmestere Sop, tíz mérő búzát vévén az varaséból, fizetett érette f. 25, id est huszonöt bomlott forintokat. Exitusa: Ezen bomlott forintosokon vöttem az elmúlt Sz. Gergely napi vásárban egy pár sajtárt viceispán és Fitos urak számára. Nulla restantia. Anno 1696. die 6. Januarii. Az vice colonellus Ulfeld urunk őnagysága lovász­mestere Sop, vivén tőlünk 18,5 mérő búzát, érettek fizetett tall. 24, gr. 1, polt. 2... Anno 1696. die 6. Januarii. Szabó céh adott bíró uram kezéhez tall. 5 Vi. Item eodem die csizmadiák adtának tall. 3, gr. 4. Item gr. 2, p. 9. Anno 1696. die 12. Mártii. Adtunk el hat söréket. Ára csinál tall. 34, gr. 4, p. 8. Item ducatos 30. Summa facit tall. 124, gr. 4. p. 8. BKMÖL IV. 1510/i. 1695. 67-71. BORMÉRÉS SZÁMTARTÁSA 1695. december 4.-1697. január 21. Anno 1695. die 4. X-bris. Második ój adóra való boroknak ratioja. Pint számra való tizennégy hordókban voltának 1.527 pintek. Item 19 akóra való hordókban voltának akók 124. Ezekben pintek 3.782. In summa az 30 hordókban 5.309 pintek Árulták pintit den 18. vételek volt d. 9. Kára. Bíráké pint 139. Utasoké pint 164. Utas németeké pint 119. Fisseré pint 84. Lovászmesteré pint 21. Szívós János kapitányáé pint 21. Adjutánsé pint 12. Sejweidler commissariusé pint 69. Ispáné pint 42. Szabó Bálint laitm. pint 21. Söprök pint 539. [összesen.] pint 1.231. Készpénzt hoztanak be az csapiárok: tall. 144, d. 41, gr. 1, p. 2 Anno 1696. die 21. Januarii. Harmadik adóra való ójboroknak ratioja. Tizenkilenc hordókban voltának akók 106, pintek 3.233. Item pint számra való 8 hordókban pintek 811. Summatim az 27 hordókban pintek nro. 4.044. Árulván pintit den 18. Kára: Bíráké 131 pint. Utasoké 155 pint Németeké 72 pint. Vice colonellusé 123 pint. Lovászmesteré 18 pint. Söprök 398 pint.[Összesen:] 897 pint. Marad fizető, kára kívül 3.147 pintekről. Haszna tall. 113,5, d. 15. BKMÖL IV. 1510/i. 1695. 55-56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom