Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

A VÁROS JUHÁSZATÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ÉS ANNAK ELKÖLTÉSE 1677. augusztus 5. Szabó Máté uram adószedői bíróságában eladván őkegyelme 50 pár juhokat, bokrát flo. 3, d. 10. Summatim facit florenos 152. Adott előbb tall. 43, 2-do 11 tall, 3-tio 3 tall. Facit flo. 136, d. 80. Item tall. 3, item tall. 2,5, item tall. 1. Mivel hogy kára keletkezett, elengedtetett 2 forintja és 60 pénze. Leszen flo. 152, d. 40. Exitus eiusdem introitus: (Részletek) Losonczi Thassi Benedektűi vettem 100 pár késeket, gyöngyházasokat florenis 42. Item Thasi Benedektül 15 párt flo 6, d. 30. Ezen tizenöt pár kések árában adtam bárány, juh bőröket floe 2, d. 20. Ezen pénzbül adtam flo 4, d. 10... 5. Augusti. Zavothi katonáinak, háromnak három timont adtam sarkantyúkra, id est d. 60. BKMÖL IV 1508/c. 1677. 263. PORTYÁZÓ MAGYAR ÉS TÖRÖK KATONÁK CSATÁROZÁSA A VÁROSBAN 1677. augusztus 5.-1678. március 11. Hírmondóknak és bujdosó katonáknak nevei Bíró György uram főbíróságában anno 1677. die 29. Augusti. Az Ilia rác katona itt bent lévén századmagával, öszvelövődözött a pesti törö­kökkel, Borbély Húszain és Murtoval. Budára vitte hírét Pataki Pál. Item másnap az Ur Rethen nyomatott árpát, akkor is vitte hírét Budára Malinczki. Item harmadnap, úgymint szombaton a Kamarás uram kertjénél 150 magával volt. Akkor is hírét vitte Budára Kis Gyurka. Die 5. Augusti. Ilia rác katona kétszázad magával volt az Sz. Királyi teleken. Akkor is hírt vitt Budára Barcza István. Die 6. Augusti. Pénteken volt az oda alá való török a kertek között a városon fölyül egy mely földdel (!), hozták be az elhajtott 100 marháknak hírét. Vitte hírét Budára Nyúl Máté. Die 11. Augusti. Engi Imréék voltak 350 magokkal a városon. Mészáros Mihály hírt Budára. Die 17. Augusti. Nacza Lukács, Hegedűs Istók 50 vagy 60 magokkal a város alatt voltának. Vitte hírét Budára Tolvaj János, Szolnokba Szíjártó János. Die 25. Augusti. Engi Imre 25 katonákal benn volt. Budára hírét vitte Fazekas János, Szolnokba Balog István veji.

Next

/
Oldalképek
Tartalom