Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Die 10. Mártii. Korbocz István kisbíró ilyen conditioval kérte meg Vér Gergely mezei kertyét: mivel súlyos betegségben lévén, ha meghalálozik, más belé ne kaphasson. Jelen lévén főbíró urammal adószedő bíró Custos András és a tavalyi adószedő B. Dallos István. Kisbírák: Varga Péter, Borsos János, vásárbíró Szap­panos György. Die eodem: Varga Péter kisbíró uram kérte meg Nagy István kertyét ilyen conditioval, hogy ha a másik szilos kertye ő kegyelmének pénzesnek nem talál­tatik, ugyan fellyebb megírt becsületes személyek előtt. Die 11. mensis Mártii praesentis anni. Pulyai Bálás és P. Istvánék kérték meg a néhai Petes Gergely fia, Petes Gáspár mezei kertyét, ki mostan Gyöngyös város­ában lakik, Kecskemét városa mellett nem adózó és nem szolgáló személy, azonban .ők veszik fel a dézsmáját, melyet ha megadja a becsületes tanács, a vá­ros közzé praesentállyák az dezmáját. Jelen lévén főbíró urammal Custos András adószedő bíró uram. Die 2. Mártii. Kis Bálint kért meg egy kert helyet Zana kertye Kis Péter és Péter János kertye között az Budai útfelén vagyon. Jelen lévén főbíró urammal kisbíró Mago Mihály Die 17. Mártii. Kis György kért meg egy mezei kertet, mely Deák Istóké volt ez­előtt, mostan penig Deák Pál uram gondviselése alatt vagyon. Jelen lévén főbíró urammal kisbíró Magó Mihály. Die 19. Mártii. Szívós Mihály kért meg egy kis mezei kertet főbíró uramtól, melyet most Hegedűs János uram bír, mely ezelőtt Kis Istváné volt. Lipcsei is bírta, ki Felszarura ment lakni. Akik mezei kertet kértek Totth György uram főbíróságában anno 1677. Mátyás Kováts, Doba Géczi mezei kertye félét kérte meg die 23. praesentis Mártii. Szűcs Péter deák kérte meg főbíró uramtól a Szabó Máténak edgyik kertyét, mely a városadománya. Totth János ugyanazon napon kért meg főbíró uramtól egy darab szabad földet, mely az Mező Mihály uram kertyei felyül vagyon. Die 28. Mártii. Kis András kért egy kis mezei kertet, mely a Nagy István kertye végiben vagyon a Nyírnak a felső végiben. Die 30. praesentis Mártii. Bék Gergely egy kis mezei kertet kért, mely a F. Kis Mihály kertye mellett va­gyon. Die 4 Április. Nagy István kért egy kis kertet, melyet Bodo András bír, Szabó István kertye vagyon felyül, és mellette Sárközi Istváné. In praesentia d. substitulo judice István Hegedűs et András Costos. Die 4. Április. Horváth Miklós kért egy kis mezei kertet a Beke Péter kertye mellett vagyon, Hegedűs János substitulus bíró és Custos András uraiméktól Die 5. Április. Csősze Jancsi paráználkodván egy özvegy asszonnyal, vöttek ki kezességen Bíró János, item báttya Csősze Tamás. Die 7. Április. Pulyai Mihály kért főbíró Totth György uramtól egy mezei kertet. Harcai Pál fia engedelméből bírt eddig is, Paca felé vagyon. Harcai István kertye vagyon szomszédságában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom