Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

A LEKÖSZÖNŐ BÍRÁK ELSZÁMOLTATÁSA 1671. június 15. Anno 1671. Kalocsa János főbíró uramnak tavali székbírák uraimék, Sárközi Ist­ván, Szeőcs István és Király Mihály a számadás előtt adtának timon pénzül ke­zében fl. 450. Item die 15. Junii. Becsületes Deák Pál, Bíró György, Nagy István és Csaba Já­nos és Farkas Balázs uraimék előtt számot adván őkegyelmék, adtának kész timonpénzül fl. 151. Item két lovat az város szükségére negyvennégy forént pénzül, fl. 44. Sót tíz forént árát, fl. 10. Item szappant pro fl. 14. Az minémő restantia vagyon kin az bíró uram írásában, ez restantiaban jött be kezemhez fl. 365, d. 62. Esmet attak azután fl. 4, d. 48. BKMÖL IV. 1510/i. 1671-72. 37. SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671. augusztus 7.-április 10. Anno 1671. Nemes Kalocsa János uram főbíróságában az kik a böcsületes tanács város földin kéréseket konfera[lták], azokról való consignatio. Die 7-a mensis Augusti. István Kovács Patraj kérte meg a böcsületes tanács je­lenlétében Csépleö Lukácsnak város földén lévő mezei kertjét, mely ugyan ez­előtt is város adománya volt. 16. 7-bris. Juhász Gergely kertye félét Bőjtés [?] István az tanácstól megkérte. Die 1. mensis Április. Vörös János Szyartó Lörincné mezei kertyét az böcsületes tanácstól megkérte, illyen formán, hogy ha tőlle nem szolgálna, vagy nem adóz­nék, tehát más bele ne kaphasson, meg is engedtetett. Die 10. Április 1672. Faragó György Szaszi [?] Gergelnek kertyét megkérte. BKMÖL IV. 1510/i. 1671-72. 2. A DÉZSMABOR ÁRÁNAK ELKÖLTÉSE 1671. Anno 1671. Nemes Kalocsa János uram főbíróságában az dézsmaborok árának exitusa. Molnár Tamásnénak kések árában fizettem fl. 82. Vajda ajándékjakor az nazurnak tall. 100, 13 timonával f. 260. Az Bekér szubasának hat holnapi ajándékra talléréi, tall. 12. Csima Petemének talléréi tall. 8. Nazór deákjának talléréi tall. 10. Vára népének talléréi tall. 14. Nazúr fiának tallért 10, 13 timonával, f. 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom