Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

SZÁNTÓFÖLD BIRTOKLÁSA MIATTI KERESET A VÁROSI TANÁCS ELŐTT 1670. július 21. Anno 1670. Sz. Király Pál uram főbíróságában az kik az tanács földén a tanácstól kértek fel­kérnek és contradictiot tesznek felkérés ellen arról való számtartás. Die 21. Julii. Kovács Márton contradicalt bíró uram és Kamarás uram előtt Bán János ellen, mivel az minemő kertek ennek előtt 4 esztendőkkel felkért és bír is az város föl­dén, el akarván erő hatalommal cserélni. Szomszédi napkeletről Markó Miklós és Pál István, nyugotról pedig Máté Kovács. BKMÖL IV. 1508/c. 1669. 182. BUDAI VÁSÁRLÁSOK ÉS KIFIZETÉSEK 1670. augusztus 17. 1670. Szentkirályi Páluramnak főbíróságában Budán és Pesten lévő hitelben vá­sárlásoknak consignatioja. Die 17. mensis Augusti. Deák Pál uram Kőrösön Oszmán basa emberétől város szükségére vásárlott egy vég patyolatot, egy ort héja tall. 4. Egy bokor bélelt csizmát tall. 1, timon 4. Három pár papucsot kapcástól timon 30. Egy szőnyeget tallér 10. Ezeket Kecskeméten die 25 Augusti egy pénzig megfizettük. BKMÖL IV. 1510/i. 1670. 51. AZ ADÓPÉNZ ELKÖLTÉSÉRŐL KÉSZÍTETT NYILVÁNTARTÁS 1670. szeptember 28.-1671. június 28. (Részletek) Anno 1670. Szentkirályi Pál uram főbíróságában az adópénznek kimeneteléről való számtar­tás. Die 28. Septembris 1670. Szögedi sokadalomra vittem vásárlásra az város szükségére tallért tízet timon pénzt. Visszajött épen. Az budai Cseri basának kezében adtam portapénzt kétszáznegyvenkilenc forintot és hatvan pénzt, id est fi. 249, d. 60... Vay Ábrahám uramnak pro anno 1671 fizettünk fi. 50. Tar György s Király Mi­hály által két vég patyolat, két csizma, négy szál darutoll. Item ugyanazon emberektől Rákóczy Ferenc urunknak fl. 40, egy vég patyolat, egy csizma, két szál toll. Kisasszonynak szinte annyi: fl. 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom