1956 Bács-Kiskun megyében - Forrásközlemények 10. (Kecskemét, 2006)

DOKUMENTUMOK

Jegyzőkönyv Tiszakécske Község Tanácsa Végrehajtó Bizottságának üléséről Tiszakécske, 1956. november 16. Tiszakécske Községi Tanács VB-tól. 115-19/1956. sz. Jegyzőkönyv Készült a Tiszakécske Községi Tanács Végrehajtó Bizottság 1956. évi no­vember hó 16-án pénteken délelőtt fél 9 órakor megtartott vb-ülés alkalmá­val. Az ülés helye: Tanácsháza 3-as számú szoba. Jelen vannak: A Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága részéről Kerekes Gábor vb-elnökh., Billus Ferenc vb-titkár, Somodi László, M. Nagy László, Fazekas János vb-tagok, a nemzeti bizott­ság részéről pedig Batka Gyula, Szigeti Béla, Ballá Alajos, ifj. Csillag Béni, Szényei László, László György, U. Szabó Lajos, Kiss Mihály, Szentmihályi Károly, a Járási Tanács VB részéről Vörös Vilmos és Kriston Ferenc elvtársak. Billus Ferenc elnöklő vb-titkár üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja, jegyzőkönyv vezetésre Budai Mária Bögi VB Kirendeltség vezetőjét kéri fel. Majd ezek után ismerteti a napirendi pontokat. Napirend Tárgy: Előadó: 1. ) Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának Kerekes Gábor Vb-elnökh[elyettes]. beszámolója. 2. ) Végrehajtó Bizottság kiegészítése, Billus Ferenc vb-titkár új vb-tagok választása. 3. ) Közellátási bizottság megválasztása. Billus Ferenc vb-titkár 4. ) Közrend biztosítása, rendőr toborzás. Schmidt Mihály őrspk. 5. ) Egyéb ügyek. Billus Ferenc vb-titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom