A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei II. 1712–1811. - Forrásközlemények 2. (Kecskemét, 1998)

Szövegközlés

394. Herpai Qábor úr beadott memoriálisában instált azon, hogy mivel csekély résolvait sallariuma 1274 nem elegendő arra, hogy szállást is fogadhatna magának, szüksége lévén nem csak egy szobára, mint­hogy a patiensei majd a télnek kegyetlensége miatt a szabad levegő égen nem fagyoskodhatnak, de nem is volna minden beteget egy szo­bába befogadni, valamely szállásról a fis. Tanács rendelést tenni mél­tóztatnék. Mindezen tekintetekre nézve kérése oly móddal secundáltatni 1275 rendeltetett, hogy magának alkalmas szállásról provisiot 1275 tehet, a város az arendanak megadását ajánlván, nem lé­vén mód benne, hogy a rendes tisztházak állandó lakására assignáltathassanak. 1277 Tjk. 1788-1791. 63. - Szilády K. m. B. LXXII. 1789. november 10. Az asztalos Társaság ellen Kincses István ad Pír. 23. Frotocolly Judrii 1278 panaszt tevén, hogy őtet egy forintra azért büntette, hogy a melly Legény innen el költözködni akart magánál meg tartotta, mint hogy ettől absolvaltatott, 1279 ezt a Társaság appellálta, 1280 mely végre azon Protocollatio el olvastatván, mint hogy ezen Legénynek meg tar­tásával senkinek sem praejudicalt, 1281 Fő Biro Umak Sententiaja 1282 helyben hagyatott. Tjk. 1789. 394. - Sz. K. h. 1789. november 13. 34. Faumgartner Ferencz patikárius úrnak ausziglijere, 1283 melyek szerint orvosságok hordattak rész szerint a rabok, rész szrint a ménes orvoslására, két rendben 10 frt 28 krok a kifizetésre exassignáltattak. 1284 1274 Kinyilvánított, megszabott illetménye. 1275 Segít, pártol. 1276 Javaslatot. 1277 Kijelöl. 1278 Az egyes megyék járásokra (processus) oszlottak. Ezek élén a szolgabíró: judex nobilium (= judlium) állott. Itt. a szövegben kisebb elírás történt. 1279 Feloldoz, elvégez. 1280 Fellebbez. 1281 Kárt nem okozott. 1282 ítélet, végzés. 1283 Számla, árjegyzék. 1284 Kiutalványozták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom