Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 27. (Kecskemét, 2017)

TANULMÁNYOK - Szabó Attila: PEST-SOLT VÁRMEGYEI NÉPISKOLÁK 1860-BAN

Szabó Attila mi iskolák látogatása akkor is, ha a saját vallásuknak megfelelő iskola nem működött helyben. Ez esetben az ott működő más egyház által fenntartott iskolába jártak a tankötelesek.4 A helyi közösség vallási hovatartozása és etnikuma meghatározta a he­lyi népiskola működtetési hátterét és oktatási nyelvét. A csaknem két évszá­zados hódoltsági és kuruc időket a Duna-Tisza köze homokvidékének csupán néhány (Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Kécske) települése élte túl. A „vízi világ” természetes védelmét élvező Duna menti lapályon meghúzódó falvak és mezővárosok (Bogyiszló, Csanád, Dab, Dömsöd, Dunapataj, Dunavecse, Ordas, Solt, Szalkszentmárton, Szeremle, Tass) nagyobb számban maradtak meg. Paradox módon a református hitre tért magyar közösségek számára a hó­doltsági török uralom egyben „védelmet” is jelentett a Habsburg rekatolizációs törekvésekkel szemben.5 Az 1711 előtti években a magyar református népes­ség szinte teljes kizárólagosságát jelzik az egyes településeken feljegyzett első tanítók megjelenésének dátumai is.6 Kivételt képeztek a 17. században a török elől ide menekülő „illír, dalmát, rác” néven nevezett délszláv római katolikusok, akik Bátyán, Dusnokon, Kákonyban és Pandúron leltek otthon­ra. (Az utóbbi két helység 1805-ben áttelepülve új helyre, közösen létrehozta Szentistvánt.) A korábban szintén reformátussá lett Kecskemét „kóbor tanok­kal elcsábított” lakosainak mintegy kétharmadát az 1644-ben megtelepedett ferences atyák terelték vissza a katolikus egyház kebelébe.7 A 18. századi nagy betelepítési akciók megváltoztatták a Duna men­tének korábbi egységes vallási és etnikai képét. Bercelre, Császártöltésre, Hajósra, Nádudvarra katolikus, Kishartára evangélikus és református né­met, Vadkertre evangélikus német és tót lakosok érkeztek. Kiskőröst és Dunaegyházát, valamint Apostagot evangélikus, Akasztót, Kecelt és Miskét katolikus „tót” vagy „szláv” néven emlegetett telepesek népesítették be.8 Fájsz, Foktő, Izsák, Lak, Rékas, Sükösd, Szentbenedek, Törtei, Újkécske, Újszász, Úszód községekben, Kalocsa és Abony mezővárosokban magyar katolikusok kerültek többségbe, Ceglédre pedig az uradalom ösztönzésére magyar „peregrini catholici” telepedtek le.9 A katolikusok - azokon a tele­püléseken, ahol kisebbségben éltek - zömmel nincstelen cseléd és napszámos 4 Dunapataji feljegyzés szerint az ottani katolikus iskolába járt kilenc izraelita tanuló is. HORVÁTH M. Ferenc-SZABÓ Attila, 2000. 130. 5 SZAKÁLY Ferenc, 2001. VI. sz. térképmelléklet.; PETRÓCZI Sándor, 1965. Táb­lázat. 6 L.: Mellélet: Az iskolák legfontosabb adatai településenként 1770/71-ből és 1860-ból! 7 SZABÓ Attila, 2004. 12. 8 Bél Mátyás szerint a lakosok Akasztón teljesen és Miskén teljesen, Apostagon rész­ben szlávok a 18. század derekán. BEL Mátyás, 1984. 64-66. 9 SZABÓ Attila, 1985. 6. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom