Bács-Kiskun megye múltjából 26. (Kecskemét, 2014)

Kőfalviné Ónodi Márta: HAUBNER KÁROLY ÉS AZ 1928-AS KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEI KATASZTER (FORRÁSISMERTETÉS ÉS FORRÁSKÖZLÉS)

r Kőfalviné Ónodi Márta HAUBNER KAROLY ÉS AZ 1928-AS KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEI KATASZTER (FORRÁSISMERTETÉS ÉS FORRÁSKÖZLÉS) 2009. október 26-án rendezte meg a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kul­túrtörténeti epizódok Bács-Kiskun megye múltjából címmel X. Levél­tári napját. Itt hangzott el Tánczos-Szabó Ágota kecskeméti levéltáros Minden, ami zene! Városaink és az 1928-as országos zenei kataszter című előadása. A témát az az országos, zenei kérdésekkel foglalkozó felmérés adta, amelyet 1928-ban a Magyar Királyi Vallás- és Közokta­tásügyi Minisztérium bocsátott útjára. A hazai városok polgármestere­inek megküldött kérdőív 395, a vidéki települések zenei életét minden szempontból körüljáró kérdést tartalmazott. A kolléganő öt, a jelenlegi Bács-Kiskun megye területén lévő nagyobb város iratanyagát vizsgálta meg abból a szempontból, hogy található-e benne valamilyen utalás az említett zenei kérdőívre, fennmaradtak-e esetleg a kérdésre adott vála­szok, vagy a válasziratok piszkozatai. Négy város esetében (Kecskemét, Kalocsa, Baja, Kiskunhalas) sikerrel járt az anyaggyűjtés, de sajnálatos módon Kiskunfélegyháza város iratai között csupán a minisztérium ál­tal megküldött kérdőív és kísérőlevél található, valamint arra vonatkozó dokumentumok, hogy a város - illő jutalmazást kilátásba helyezve - Haubner Károly ismert helyi dalköltőt és karnagyot bízta meg a kér­dőív kitöltésével. így Tánczos-Szabó Ágota előadását kénytelen volt a kiskunfélegyházi adatok nélkül összeállítani. Később a leginkább teljes dokumentumot, a Baja város zenei életét bemutató 1928-as katasztert publikálta is a szerző.1 1 TÁNCZOS-SZABÓ Ágota: Minden ami zene! Városaink és az 1928-as országos zenei kataszter (forrásismertetés és forrásközlés) In: Bács-Kiskun megye múltjából 24. (év­könyv) Szerk.: dr. Gyenesei József. Kecskemét, 2010. 221-263. o. 105

Next

/
Oldalképek
Tartalom