Bács-Kiskun megye múltjából 24. (Kecskemét, 2010)

Apró Erzsébet: A Bács-Kiskun Megyei Levéltár közművelődési tevékenysége

Apró Erzsébet A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGE1 A legújabb elvárások szerint a levéltáraknak egyre inkább „szolgáltató” levéltárakká kell válniuk. Szerintem ehhez elsősorban a levéltárosok szemléletének módosulására van szükség, hiszen az ő segítségükkel lehet eljutni a szűkebb és tágabb környezet lá­tásmódjának észrevétlen, de tudatos megváltoztatásához. Ehhez azonban - a humán erőforrás biztosítása mellett (levéltárosokon kívül gondolok itt a pedagógusokra, a sajtó munkatársaira és a felnövekvő nemzedékre) - szükséges az intézményi háttér megléte illetve fejlesztése, úgymint korszerűen felszerelt kiállító- és előadóterem, a széleskörű érdeklődést és igényt is kiszolgáló intézményi honlap működtetéséhez szükséges eszközök, programok, szakemberek és nem utolsó sorban a pénzügyi hát­tér biztosítása, hogy ne csak tényleges helyén, de bárhonnan, virtuálisan is elérhető legyen a levéltár. A levéltárnak - a hatályos levéltári törvény szerint az alapfeladatokon túl - feladata2 a levéltári anyag oktatási és közművelődési célú felhasználása, valamint a levéltári tevékenység megismertetésének kiadványokkal és egyéb módon való segí­tése is. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár a kezdetektől kiállítóterem nélkül látta el köz- művelődési feladatát. Első önálló kiállítását 1954-ben nyitotta az 1848/49-es sza­badságharcra emlékezve, amelyet még sok kiállítás követett, de kiállítótér és esz­köz híján, legtöbbször a kecskeméti megyei könyvtárral és a múzeummal, valamint a nagykőrösi múzeummal közösen rendeztek kiállításokat.3 Önálló kiállítás (ún. kamarakiállítás) rendezésére, majdnem 50 évvel később, a Klapka utcai új épületben nyílt lehetőség.4 A közművelődési tevékenység az új helyen is hagyományosan az oktató-nevelő munkához kapcsolódott. A levéltári feladatokat és az őrzött anyagot népszerűsítő sokrétű levéltárosi tevékenységről Bálintné Mikes Katalin 1975-ben és 1987-ben kö­zölt tanulmányaiban olvashatunk részletes elemzést.5 A kiskunfélegyházi levéltári részleg kiemelkedő közművelődési munkájáról pedig Bánki Horváth Mihályné írt 1980-ban.6 Ezért ezt az időszakot csak érintőlegesen tartalmazza beszámolóm. 1 Jelen tanulmány a Csongrád Megyei Levéltár 30. Levéltári Napján, 2007. október 9-én, Szegeden elhangzott előadás szerkesztett, kibővített formája. 2 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tör­vény 13. §-a. 3 Balanyi Béla levéltár-igazgató Nagykőrösön, az Arany János Múzeum vezetője is volt. 4 Az épület ünnepélyes átadása 1995. július 12-én volt Kecskeméten. 5 Bálintné Mikes Katalin a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának (továbbiakban BKMÖL) levéltárosa volt 1958-1984 (1985) között. BÁLINTNÉ MIKES Katalin, 1975. 70-77. o. és 1987. 125-165. o. 6 BÁNKI HORVÁTH Mihályné, 1980. 1-2. 17-28. o. A szerző a kiskunfélegyházi levéltári részleg főlevéltárosa, részlegvezetője volt 1974-1996 között. 327

Next

/
Oldalképek
Tartalom