Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - KŐFALVINÉ ÓNODI MÁRTA: ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ ÉS MÓRA-EMLÉKTÁBLA-AVATÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 1935-BEN

névsorával (1930). 6 Szintén ez az öregdiák-társaság tartotta azt is számon, hogy egy­kori félegyházi hitoktatójuk, Trungel János 7 - aki azóta Félegyházáról elkerült a Pest megyei Kókára és ott esperes-plébános lett - 1928-ban ünnepelte aranymiséjét. Erre az alkalomra egy gyönyörű, iparművészeti értékű, bőrkötéses albumot készítettek számára az egykori félegyházi tanítványok, amelybe elsősorban Trungel életének fontosabb eseményeit, emlékeit megörökítő fényképek kerültek (szüleinek és a szülőházának képe, képek a templomokról, ahol káplánként működött, képek egy­kori tanárkollégáiról, egykori tanítványairól, képek az aranymiséről), de pótlásként 8 vannak benne képek Trungel 1938-as gyémántmiséjéről, sőt a Trungel halálhírét (1943. augusztus 27.) tudtul adó gyászjelentés is helyet kapott itt. Ami igazán maradandóvá teszi ezt az emlékkönyvet, az az, hogy Trungel egykori félegyházi ta­nítványa, Móra Ferenc - aki már országos hírű íróvá és publicistává vált ekkorra ­régi tanára tiszteletére a Magyar Hírlap 1928. július 1-jei számában megjelentetett egy tárcát Confiteor címmel 9 , amelyben megható módon elevenítette fel Trungelhez fűződő gyermekkori emlékeit, s ez a mű az író saját kézírásával 10 belekerült a Trun­gelnek szánt emlékkönyvbe. (A Confiteor után, Trungel aranymiséjének napjára írt Móra még egy cikket a Magyar Hírlapba Tisztelendő úr címmel. 11 ) Móra személye­sen nem tudott részt venni régi tanára aranymiséjén, de (valószínűleg) 1929-ben néhány öregdiákkal együtt felkeresték Trungelt Kókán. 12 Móra egyébként nem vett részt az öregdiákok programjain, sőt volt osztálytársaival sem tartott fenn szoros kapcsolatot. Annak idején az osztálytársakkal kötött egyezséglevélben, amelyben kikötötték, hogy érettségijük után 10 évvel újra találkoznak, Mórát nevezték meg elnöknek, vagyis neki kellett volna összehívnia az érettségi találkozókat, de ezt soha sem tette meg. 13 6 KMFGI Lászóffy Mihály levelei. 1. levél, Sallay Jánoshoz (1934. március 24.). Holló László arcképe ma is látható a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tanári szobájának folyosóján. A hősi halált halt diákok emléktáblája az idők során lekerült a gimnázium külső faláról és elveszett. 1989-ben újra elkészítették és a gimnázium előcsarnokának falán helyezték el. A tábla felavatására 1989. szep­tember 2-án került sor. URBÁN Miklósné, 2005, 104-105. o. 7 Trungel János (1855-1943) félegyházi származású lelkész, 6 évi káplánkodás után 1883 és 1895 között a félegyházi tanítóképző és a gimnázium hittanára volt. 1895-ben Tápióságra került. Ottani plébánoskodása idején 1899-ben a függetlenségiek őt jelölték Kiskunfélegyházán a megüresedett O­templomi plébániára, de a papválasztáson alulmaradt a néppárti jelölttel, Kolossváry Mihállyal szem­ben. Iványosi-Szabó Tibor (szerk.), 1985, 556. o. 8 A pótlásokat valószínűleg Lászlóffy Mihály készítette, s ő juttathatta el az emlékkönyvet Trungel halála után a félegyházi gimnáziumnak. 9 PÉTER László, 1981. 29. o. A confiteor annyit tesz: 'gyónom'. így kezdődik a katolikusoknál a gyó­nási formula. 10 Lászlóffy utólag (valószínűleg a pótlások elkészítéskor) írt egy kis magyarázatot a kéziratos Confiteor elé: „Az itt látható kézirat volt annak idején a nyomdában, erről készült a Magyar Hírlap­ban megjelent cikknek a szedése [...]. Mint külön érdekességet kell kiemelni és külön kell felhívni a nézőnek a figyelmét arra, hogy az egész cikken át egyetlenegy, még csak betűjavítás sincsen, ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy Móra Ferenc milyen nagyszerű művész volt". KMFGI A véndiákok emlékkönyve Trungel János aranymiséje tiszteletére. 1928. (A továbbiakban: Trungel-emlékkönyv.) 11 PÉTER László, 1981. 29. o. A két írást lásd: Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. Budapest, 2004. 58-68, 69-73. 12 Uo. 33. o, KMFGI Trungel-emlékkönyv, a pótlások között van egy fénykép, amelyen többek között együtt látható Móra, Trungel és Lászlóffy. 13 KMFGI Lászóffy Mihály levelei. 8. levél, Dr. Kovács Imre Lajos premontrei perjeltől (1934. április 26.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom