Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - KŐFALVINÉ ÓNODI MÁRTA: ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ ÉS MÓRA-EMLÉKTÁBLA-AVATÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 1935-BEN

KŐFALVINÉ ÓNODI MÁRTA OREGDIAK-TALALKOZO ÉS MÓRA-EMLÉKTÁBLA-AVATÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 1935-BEN A Félegyházi Vén Diákok Társasága és Lászlóffy Mihály Móra Ferenc író, újságíró és múzeumigazgató 1879-ben született Kiskunfélegyhá­zán, elemi és középiskolai tanulmányait is itt végezte, az érettségi vizsgát 1897-ben tette le a városi főgimnáziumban.' Kiskunfélegyháza ekkoriban „iskolavárosnak" számított az Alföldön, hiszen tanítóképzője és főgimnáziuma is volt. Sok délvidéki sváb család adta tanulni gyer­mekét Félegyházára [Kiskunfélegyházára] ottani családokhoz „kosztban élésre", vagy „cserébe". Ebben az időben az iskola tanulói létszámának kb. 1/3-a más me­gyéből származott. 2 A városi tanács külön rendeletet hozott, hogy a helybeli diákok kötelesek az iskolai beiratkozási időszak első két napján jelentkezni, mert az utána nagy számban jelentkező idegenek kiszoríthatják a helybeli származású nö­vendékeket a saját iskolájukból. 3 Az idegenből Félegyházára került és ott végzett diákok később is tartották egymással a kapcsolatot, s közülük azok, akik Pestre költöztek, az 1920-as években megalakítottak egy baráti kört „Félegyházi Vén Diákok Társasága" néven. A társa­ság jellemzően nem a félegyházi születésű öregdiákokat egyesítette, hanem a „gyütt­menteket", bennszülött félegyházi nemigen volt a soraikban. Ez a baráti kör az 1920-as évek közepétől rendszeresen (minden hónap első szombatján) ülésezett a budapesti Rákóczi úton lévő Balaton Kávézóban 4 , és e baráti összejövetelekről nap­lót is vezettek. 5 A Vén Diákok Társasága nem csupán azt tartotta nyilván, hogy melyik volt osztálytársukkal mi történt, hanem öregdiák-találkozókat is szerveztek. Ezek közül igen nagyszabású volt az 1925-ös és az 1930-as, amikor is a gimnázium­ban első ízben érettségit tett osztály (vagyis akik 1895-ben maturáltak) és a tőlük 5 éves távolságokban végzett többi évfolyam közösen tartott érettségi találkozót a kis­kunfélegyházi gimnáziumban, ahol felavatták Holló László egykori igazgató arc­képét (1925), illetve egy emléktáblát a hazáért hősi halált halt intézeti növendékek 1 ÉRTESÍTŐ, 1896/97. 72. o. 2 Az Értesítők statisztikai táblázatai alapján. 3 ÉRTESÍTŐ, 1891/92. 38. o. 4 Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Irattára (a továbbiakban: KMFGI). Az 1935-ös öregdiák­találkozóra vonatkozó iratok. Lászlóffy Mihály levelezése (1-542.) (a továbbiakban: Lászlóffy Mihály levelei). 9. levél, dr. Kovács Imre Lajos premontrei perjelnek, (1934. április 27.). 5 A naplók közül egy fennmaradt Lászlóffy Mihály hagyatékában. Másolatban lásd KMFGI Az 1935­ös öregdiák-találkozóra vonatkozó iratok. Lászlóffy Mihály emlékeiből összeállított DVD. (a továb­biakban: Lászlóffy Mihály emlékei).

Next

/
Oldalképek
Tartalom