Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - KEMÉNYNÉ PINTÉR ILONA: LEVELEK AMERIKÁBÓL (FORRÁSKÖZLÉS)

lekből kiderül, Nagy András jól hasznosította kint az itthon tanultakat, bár bognár­ként nem dolgozott. Az, hogy kitanult és művelt egy szakmát, minden valószínűség szerint segítségére volt abban, hogy építővállalkozóként találja meg a helyét új ha­zájában. Az Egyesült Államokba Magyarországról történő bevándorlás az ún. új beván­dorlás folyamatába illeszkedik, amelyet a kelet- és dél-európai bevándorlók növekvő tömegei jellemeztek. Becslések szerint 1913-ig kilencmillió ember érkezett innen az Egyesült Államokba. 1890-re már jelentős részét adták az Egyesült Államok beván­dorló lakosságának, 1896-ra az új bevándorlók száma már meg is haladta a korábbi, észak- és nyugat-európai bevándorlók összlétszámát, az 1898-tól az első világhábo­rúig terjedő szakaszban pedig az új bevándorlók összlétszáma már csaknem három és félszerese a régiekének. Minthogy Amerika nyugati határa ekkor már lezárult, s nem volt több elfoglalni való föld, az új bevándorlók többnyire nem kisvárosokban vagy falusi vidékeken telepedtek meg, hanem a polgárháború után fellendülő ipari termelés által teremtett munkahelyekre: a bányatelepekre és a nagyvárosokba özön­löttek. 4 Nagy András és családja ilyen történelmi környezetben talált új hazára South Bethlehemben. Előbb csak a szülők mentek el, de 1907-ben már velük voltak a gye­rekeik is, mint ez a családfő leveléből kiderül. Két levelet küldött Nagy András Amerikából Paál Istvánnak, Szabadszállás község főjegyzőjének. Két rövid levelet, amelyben a család életének változásai mellett benne van az egész korszak - a magyarországi kilátástalansággal és az ide­genbe szakadás gyötrelmeivel együtt. Az első levél 1907-ben, a második 1913-ban született. 5 Az első levél a hazájából kivert munkásemberé, aki néhány keserves év után érezni kezdi, hogy jó irányt vett az élete. Iróniával vegyes keserűséggel emlékezteti a fő­jegyzőt arra, hogy volt némi szerepe az ő elmenetelében, hiszen az általa gyakorolt szelíd nyomás érlelte meg benne az elhatározást, hogy kivándorol - ahogy ő fogal­maz: ráadja fejét a bizonytalan jövőre. Eleinte nem ment neki jól, de a levélírás ide­jére már kárpótolva érezte magát az összes addigi szenvedésért. És hogy miért? Azért, mert Amerikában megbecsülik a munkást. Büszkén sorolja a levélben, amit elért: két éve dolgozik a gyárban, és már előmunkásnak akarták kinevezni, de nem fogadta el, mert még nem tud elég jól sem angolul, sem németül. A felesége is dol­gozik, együtt havi 120 dollárt keresnek. A levél írásának idején egy 84 holdas farm megvételén gondolkodott, és anyósa kihozatalát tervezte - ehhez kérte is a főjegyző közreműködését, és egyúttal megköszönte, hogy segédkezett a gyermekei kijuttatá­sánál. Amikor arról ír, hogy Amerikában megbecsülik a munkást, némi kárörömmel jegyzi meg, hogy aki otthon úr volt, az itt csak napszámosnak jó: ,,/í ki úr volt otthon, itt a legalacsonyabb foglalkozásra fanyalodik. Megszámlálhatatlan jó családból valókkal és tehetségekkel találkozok a napszámosok között, akikre szánakozva néz­TEZLA, Albert (szerk.): „Egy szívvel két hazában" Az amerikás magyarok 1895-1920. Budapest, 2005.9-10. o. BKMÖL V. 376/c. Szabadszállás nagyközség iratai. Elöljárósági külön kezelt iratok, 5. tétel (136. d.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom