Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - KEMÉNYNÉ PINTÉR ILONA: LEVELEK AMERIKÁBÓL (FORRÁSKÖZLÉS)

KEMÉNYNÉ PINTÉR ILONA LEVELEK AMERIKÁBÓL (FORRÁSKÖZLÉS) Nagy András feleségével és két fiával a falusi szegények életét élte Szabadszálláson a XIX. század végén. A szülők mindketten Szabadszálláson születtek, Nagy András 1870-ben, felesége, Czigány Borbála 1873-ban. 1893-ban kötöttek házasságot. Két gyermekük született: Béla 1894-ben, Kálmán 1899-ben. Nagy András nem egészen paraszt ősei útját járta. Mesterséget tanult, bognár lett - amivel azért nem került nagyon messze a földtől. A házassági anyakönyvbe beírt foglalkozása iparos, de a bognárság mellett feltehetőleg földműveléssel is fog­lalkozott, hasonlóan az alföldi falusi iparosok többségéhez. Erre adat nincs, de fel­tételezhető annak alapján, hogy évekkel később, amikor gyári munkásként dolgo­zott, földet akart venni. Ha nem kötődött volna a földhöz, és nem értett volna a műveléséhez, biztosan nem lettek volna ilyen tervei. A századfordulón a szülők harmincéves koruk körül voltak, a nagyobbik gye­rekük sem volt még tízéves. Vagyonuk nem volt, és reményük sem arra, hogy lesz. 1913-ra mégis emeletes házban laktak, amelynek földszintjén trafikot nyitottak. Ezenkívül volt még nyolc házhelyük, az egyiken épülőfélben volt egy ötlakásos bér­ház. Igazi sikertörténet, annyi szépséghibával, hogy a sorsuk nem Szabadszálláson, hanem Pennsylvania államban, South Bethlehemben fordult jobbra, ahová a családfő és felesége az 1900-as évek elején kivándorolt. így tagjai lettek annak az egymillió­kétszázezres csoportnak, amely 1871-1913 között azért hagyta el Magyarországot, hogy az Egyesült Államokban keresse a boldogulását. A magyar bevándorlásnak ez a négy évtizede három részre tagolódik. Az első az 1880-as évekig az előkészítő, a második a századfordulóig a megalapozó, a harmadik a századfordulótól 1914-ig a tömeges bevándorlási szakasz. (A negyedik, az ún. elcsendesülő szakasz az első vi­lágháború miatt kimaradt a folyamatból.) 1 Nagy András kivándorlása a harmadik, tömeges szakaszban, 1904 körül történt. 2 A Magyarországról az Egyesült Államokba bevándoroltak túlnyomó többsége az agrárnépesség csoportjából került ki, hozzájuk képest jóval kevesebben voltak az egyéb foglalkozásúak. 1900-1913 között a magyar anyanyelvűek csoportjában 272 gépészmérnököt, 257 zenészt, 207 tanárt és tanítót, 175 papot és 26 785 szakmun­kást regisztráltak a bevándorlási hatóságok. A szakmunkások között a legnagyobb létszámmal az ácsok (3526), a férfi és nöi szabók (3511), a kovácsok (2523) a laka­tosok (1860) és a kőművesek (1088) voltak képviselve. 3 Mint az alább közölt leve­' PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Budapest, 1982. 63­64. o. 2 A községi levéltár anyagában nincs adat a kivándorlás idejéről - a századforduló körüli évekből alig maradtak meg iratok. Azt, hogy a kivándorlás 1904 körül történt, Nagy András 1907. januárban írott levele alapján feltételezzük, amelyben két éves amerikai tartózkodást említ. 2 PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Budapest, 1982. 79. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom