Bács-Kiskun megye múltjából 21. (Kecskemét, 2006)

TANULMÁNYOK - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: NÖVÉNYTERMESZTÉS KECSKEMÉTEN A XVII. SZÁZADBAN

évről évre a bérlő használatában maradt mint a pénzes kert. Ennek is számos előnye volt a jobbágyi telekkel szemben. Semmilyen formában nem kellett szomszédjai gyakorlatára, gazdálkodására tekintettel lennie, a jobbágy falvakban megszokott mű­velési kényszer itt sem jelentkezett. Nagy előnyt jelentett az a gyakorlat is, hogy nemcsak azok kaphattak város adománya telket, akiknek a városban háztelkük volt. 4 Tóth Péter, aki Vér Gergelynél lakott, tehát saját telke, háza nem volt, így zsellérnek minősült, mégis megkaphatta az elhalálozott Menczer János kertjét. Ko­vács Dávid Baranyából került Kecskemétre, itt a városban önálló telke, lakása soha­sem volt, hanem más házában lakott zsellérként, mégis adott neki a tanács város adománya kertet. 35 A XVIII. században pedig a tartós bérlet már olyan szorosan kötődött az évtizedeken át hasznosító családhoz, hogy a szokásjognak megfelelően a gazdák végrendelkezhettek a tanácstól kapott bérletük felett, és fiú utódaik között feloszthatták azt. 36 Igaz ugyan, hogy hosszú időn át bekerült a végrendetet szöve­gébe a testáló kérése, hogy a tanács hagyja jóvá szándékát. A kertek kérelmezésének különféle feltétele, alapja volt. A bérlő változásának egyik legáltalánosabb oka a korábbi gazda elhalálozása lett. Ilyen esetekben érthe­tően a viszonylag közeli családtagoknak volt elsőbbségük: 1664. január 28-án „Lőcze András mezei kertjét halála után kérte meg veje, Péter varga." Önmagában azonban a halálozás ténye nem szolgált jogi alapul. „Király Ferenc kertjét kérte meg vásárbíró Kovács István, ha felesége nem szolgált tőle." Ez az érv gyakorta felme­rült. „Vörös János Szyártó Lőrincné mezei kertyét az böcsületes tanácstól megkérte, ilyen formán, hogy ha tőle nem szolgálna, vagy nem adóznék, tehát más bele ne kaphasson. Meg is engedtetett." A kérelmező gyakran kiemelte, milyen indok alap­ján jár el: „Varga Mátyás kérte meg Budai Tamás kertyét, ha elmegyen a városról, amely vagyon az Tarhómeszlánál." A zaklatott és ezernyi veszéllyel terhelt évtize­dekben nem lehetett ritka eset, hogy valaki tartós és súlyos betegség miatt nem tu­dott eleget tenni szolgáltatási kötelezettségeinek. Mégis ez az állapot önmagában csak nagyon ritkán adott okot arra, hogy a tanács elvegye tőle a kertet. A bérletre áhítozók viszont nyilvántartották az ilyen eseteket, és igényeik jelzésekor utaltak rá: „Dora Benedek látván Kerek Bálint erőtlenségét, hogy szolgálathoz elégtelen, meg­kérte mezei kertjét, úgy mint város adományát főbíró urunktól, Bede Lukácstól." Az eset nem egyedülálló: 1677. március 10-én „Korbocz István kisbíró ilyen condi­tioval kérte meg Vér Gergely mezei kertyét: mivel súlyos betegségben lévén, ha elhalálozik, más belé ne kaphasson." 37 A szokottnál több város adománya kert ma­PAPP László, 1936. 94-95. Helyesen emeli ki, hogy nem áll helyt Hornyik azon meglátása, mely szerint a pénzes kertek a város régi határain belül helyezkedtek el, a városadománya kertek pedig a pusztákon voltak. BKMÖL IV. 1504/m. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Összeírások (a továbbiakban: IV. 1504/m.). 1677. 269-270. Ezt 1677. június 3-án azért adományozta másnak a tanács, mivel ő vissza­költözött Baranyába. Ez az eset távolról sem egyedi. 1669. június 16. „Rácz Kevi Balassa Istvánnak adták Szűr Szabó Istvánné kertjét. BKMÖL IV. 1508/c. Kecskemét Város Adópénztárának iratai. Adólajstomok (a továbbiakban: 1508/c). 1669. 6. Erről a városban készített testamentumok tucatjai tanúskodnak. L.: IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 2002/b., 2003. A lány örökösöket a fiúk legtöbbször ingóságokkal vagy pénzzel kárpótolták, de a század végén már a leány örökösök is legtöbbször természetben megkapták részüket. BKMÖL IV. 1504/m. 1664. 221-223., IV. 1510/i. 1671/72. 2., IV. 1508/c. 1669. 6., ill. IV. 1510/i. 113-119.

Next

/
Oldalképek
Tartalom