Bács-Kiskun megye múltjából 21. (Kecskemét, 2006)

TANULMÁNYOK - SOÓS LÁSZLÓ: A KECSKEMÉTI ÁLLAMI „MIKLÓS" SZŐLÖTELEP FELADATKÖRE A FILOXÉRA ELLENI KÜZDELEM ELSŐ ÉVEIBEN

Soós LÁSZLÓ A KECSKEMÉTI ÁLLAMI „MIKLÓS" SZŐLŐTELEP FELADATKÖRE A FILOXÉRA ELLENI KÜZDELEM ELSŐ ÉVEIBEN Az Amerikából behurcolt filoxéra kártételeire kontinensünkön 1862-ben fi­gyeltek fel, amikor a dél-franciaországi ültetvényekben különböző nagyságú foltok­ban - pár évig tartó sorvadás után - a szőlő teljesen kipusztult. A kártevő gyors ter­jedése ellenére a francia kormány több mint egy évtizedig az ültetvények megmen­tésének ügyét a termelők egyéni problémájaként kezelte, ezért az egész ország terü­letére érvényes és központilag irányított védekezés megszervezésére nem került sor. Amikor 1875-ben a francia földművelésügyi miniszter végre a szőlészeti termékek forgalmát korlátozó intézkedések meghozatalára szánta el magát, a filoxéra már túljutott a határokon és alig egy évtized alatt Európa szinte minden jelentősebb bor­vidékén megjelent. A filoxéráról érkező franciaországi hírek hatására a kártevő megjelenésének veszélyére a magyar Földmüvelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium először az 1872. április 6-án megjelent körrendeletében hívta fel a gazdasági egyesületek fi­gyelmét. A minisztérium vezetői a filoxéra rovartani ismertetése után arra kérték a termelőket, hogy az élősködő felfedezését késedelem nélkül jelentsék. 1 A szőlővesszők forgalmának szigorúbb korlátozását a magyar földmüvelésügyi miniszter az osztrák társminisztériummal egyetértésben kívánta elrendelni. Az 1872 nyarán elkezdett egyeztető tárgyalások 1873 augusztusáig elhúzódtak, mert az ál­lamigazgatás képviselőivel ellentétben egyik ország szőlészei sem akarták, hogy szigorú intézkedésekkel az ültetvényeikhez szükséges szőlővesszők vásárlása elé akadályokat gördítsenek. A kompromisszumos megegyezést tükröző magyar mi­niszteri rendelet ezért csak 1873. augusztus 21-én látott napvilágot, amelyben a gyö­keres szőlővesszők importját megtiltották ugyan, de a sima venyigék külföldről tör­ténő beszerzését továbbra is engedélyezték. 2 A fenti rendelet kiadásával a magyar szakminisztérium vezetését az a cél vezé­relte, hogy a kártevő terjedését a gyökeres szőlővesszők importjának megtiltásával az Osztrák-Magyar Monarchia határainál megállítsák. A rendelet előkészítői nem sejtették, hogy a területi védelmet szolgáló elképzeléseikkel alaposan elkéstek, mi­vel az Ausztriában fekvő klosterneuburgi szőlészeti és borászati szakiskola telepén titokban már 1872-ben felfedezték a filoxéra jelenlétét. A dr. Leonard Rössler ve­zette intézet munkatársai azért nem fedték fel az élősködőt, mert abban bíztak, hogy az amerikai venyigéken behurcolt rovar elpusztításának módszerét rövid idő alatt Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) Földmüvelés, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium (a továbbiakban: FIK) Általános iratok (a továbbiakban: K 168) - 1882-5-44348 Je­lentés a phylloxera ügyben 1872. évtől 1880. év végéig a FIK által tett intézkedésekről. Budapest, 1881. 3749/72. sz. FIK körrendelet valamennyi gazdasági egyesületnek. Budapest. 1872. ápr. 6. MOL K 168. 42417/73. sz. FIK körrendelet valamennyi pénzügyi igazgatóságnak és vámhivatalnak. Budapest, 1873. augusztus 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom