Bács-Kiskun megye múltjából 16. (Kecskemét, 2000)

KŐHEGYI MIHÁLY Katymár lakossága a XVIII. század első harmadában

KŐHEGYI MIHÁLY Katymár lakossága a XVIII. század első harmadában Bácska lakossága az Árpád-korban és a középkorban színmagyar volt. Ezt az okleve­lekben található sok ezer jobbágynév egyértelműen bizonyítja. 1 Csak a XV. század második felében települ be nem túl nagy számú délszláv." A Mohács előtti néhány évben sem válto­zik a kép. Egy 1522-ből származó dézsmalajstrom, mely Bács, Bodrog és Csongrád megye falvainak egy részét tartalmazza; 3 valamint egy nemrég közölt 1525-ös per személynév anyaga ugyancsak ezt igazolja. 4 Az ország három részre szakadása után telepítettek a törökök a Katymárral közvetlenül szomszédos Garára és Borsodra. Ezt az 1560-61. évi tahrir defterből tudjuk. Csak az nem ismeretes, hogy török, délszláv vagy magyar lakókat hoztak ide. 5 A kalocsai nahije déli határa 1560-ban Báthmonostor-Szeremle-Istvánmegye-Rém-Zside-Jankószállás (János­halma) vonalában húzódott. Valamennyi helységben magyarok éltek. 6 Az 1578. évi részle­tes török defter szerint Sári (elpusztult község, területe később Katymár határához tarto­zott), valamint a tőlünk 20-25 kilométerrel nyugatra fekvő Nagybaracska lakói délszlávok. A keresztnevekből (Radovan, Vuk, Acsonko, Dragas, Milos, Vukoszáv, Dragoilo, Dobri­csa) kitűnik, hogy valószínűleg görögkeleti szerbek. 7 Katymár lakóinak nevét eddig sajnos nem közölték. Észak-Bácska falvairól öt adóösszeírást (defter) ismerünk: 8 A falu neve Házak száma 1554 1570 körül 1580 és 1582 1590 1590/1 Almás 25 35 Bajmok 16 Bikity 47 42 Borsód 59 60 Csávoly 22 27 Gara 25 Katymár 22 Legyen 18 Madaras 44 45 Rigyica 21 Roglatica 25 25 1 A Bács és Bodrog megyére vonatkozó legfontosabb okleveleket a 12 kötetes Zichy okmánytár tartalmazza. Az anyag egy része magyar nyelven is megjelent. KAPOCS Nándor - KŐHEGYI Mihály, 1980.; KAPOCS Nán­dor- KŐHEGYI Mihály, 1983. 2 A magyarországi szerb betelepítés folyamata feltehetőleg a magyarokkal együttműködő Lázár kenéz rigómezei veresége (1389) után gyorsult fel. A Zsigmond király alatti betelepítésre PESTY Frigyes 1877., THALLÓCZY Lajos 1909. 3 SZABÓ István, 1954. 4 ENGEL Pál, 1995. 5 VASS Előd, 1989. 168. 6 VASS Előd, 1980. 85-88., 127., 169., 174., 176. 7 A defter egésze nem jelent meg. Sári anyagát lásd HALASI-KUN Tibor 1964. 46., Nagybaracska adatai HAJDÓK Imre - KŐHEGYI Mihály, 1976. 67., * STELTZER Frigyes, 1885. 15-17. 19-21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom